Prijava
subota 25.2.2017
Događaji:
Pretraga

Aktuelnosti

Pozivamo sve zainteresovane mlade ljude od 18 do 35 godina sa područja općine Tešanj da prisustvuju edukaciji o izradi Poslovnog plana za najbolje poslovne ideje koja će se održati u utorak 28. februara u 15,00 sati u sali Općinskog vijeća Tešanj.

Javni poziv usmjeren je poticaju mladih ljudi da sami osnivaju preduzeća, a organizaciju ovog projekta zasniva se strateškim ciljevima Općine Tešanj.


Javni poziv možete pogledati ovdje

Obavještavamo redovne studente sa područja općine Tešanj koji su ispunili sve uslove Konkursa i koji se nalaze na Konačnoj listi za dodjelu općinskih stipendija za akademsku 2016/17. godinu, da će

potpisivanje ugovora o stipendiranju biti upriličeno u subotu, 04.03.2017. godine, sa početkom u 11,00 sati, u velikoj sali Centra za kulturu i obrazovanje Tešanj (kino-sala).

 

Obaveza svakog studenta je da sa sobom ponese ličnu kartu ili index.

 

Molimo studente da planiraju vrijeme i obavezno prisustvuju potpisivanju ugovora.

 

Konačna lista općinskih stipendista

 

 

POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA

Azra Muslija, dipl.pravnik

Općina Tešanj poziva sve zainteresovane fizičke i pravne osobe, kao i korisnike javnih površina da se prijave najkasnije do 10.3.2017. godine radi iskazivanja interesa za korištenja u 2017. godini javnih površina za:

objekte poslovne namjene, ljetne bašte, kioske i druge slične objekte lagane konstrukcije, garaže, parkinge, tende, štandove, reklamne panoe, kao i druge namjene u skladu sa Odlukom o korištenju javnih površina.

Javni poziv za iskazivanje interesa za korištenje javnih površina možete pogledati ovdje

Predstavnici Kantonalne geodetske uprave Srednje-bosanskog kantona posjetili su Službu za katastar, urbanizam i imovinsko-pravne poslove Općine Tešanj.

Posjeta je upriličena radi razmjene iskustava vezano za uspostavu adresnog registra i obilježavanja objekata kućnim brojevima.

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Nabavka tablet uređaja možete pogledati ovdje

Podkategorije

Novosti

Najava događaja

Interno informativno glasilo Općine Tešanj

Čestitke