Prijava
četvrtak 21.6.2018
Događaji:
Pretraga

Raspisuje se Javni poziv za davanje na korištenje nosača reklamnih panoa na stubovima javne rasvjete, namjenjenih plakatiranju, odnosno postavljanju reklamnih materijala koji predstavljaju preduzeće - firmu, neki proizvod, najavu nekog događaja, predizborni materijali političkih partija, oglasi humanitarnog karektera i sl. reklamni materijali koji nisu uvredljivog sadržaja po bilo kom osnovu.

 

Javni poziv možete pogledati ovdje