Prijava
srijeda 18.10.2017
Događaji:
Pretraga

Javni oglasi

UNDP BiH u saradnji sa partnerskim organizacijama i lokalnim zajednicama pogođenim poplavama i klizištima 2014. godine pokrenula je Projekat oporavka od poplava, kojeg finansira Evropska Unija. Projekat je usmjeren na trajno stambeno zbrinjavanje i ekonomsko osnaživanje žrtava poplava i klizišta, kroz izgradnju i sanaciju individualnih stambenih objekata, pomoć maloj poljoprivredi, te kreiranju novih radnih mjesta i samozapošljavanju, a sve u cilju pružanja pomoći socijalno ugroženim kategorijama stanovništva u poplavljenim područijima.

U skladu sa tim pozivaju se svi zainteresovani nosioci domaćinstva, koji ispunjavaju kriterije Javnog poziva, da podnesu prijavu za učešće u projektu u mjestu prebivališta.

Javni poziv ostaje otvoren od 09.10.2017. do 09.11.2017. godine.

Tekst Javnog poziva postavljen je na web stranici i oglasnoj ploči Općine Tešanj, ureda Jelah i Tešanjka, Centra za socijalni rad Tešanj i na oglasnim pločama mjesnih zajednica.

Sve dodatne informacije oko potrebne dokumentacije i načina popunjavanja aplikacije zainteresovani mogu dobiti u Službi civilne zaštite Općine Tešanj.

 

Tekst Javnog poziva možete pogledati ovdje

Obrasce prijave možete pogledati ovdje

Objavljuje se javni poziv za raspoređivanje taksi vozila na taksi stajalištima na području općine Tešanj za 2018. godinu. Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja u novinama Naša riječ, a poziv je objavljen i na oglasnoj ploči Općine Tešanj.

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za raspored taksi vozila na taksi stajalištima na području općine Tešanj za 2018. godinu možete pogledati ovdje

Zahtjev možete preuzeti ovdje

Dva člana nadzornog odbora se nominuju ispred osnivača Općine Tešanj, a treći član se nominuje uslovno ispred osnivača za slučaj da se na Skupštinu društva ne prijave kandidati iz reda ostalih dioničara ili se prijave kandidati iz reda ostalih dioničara koji ne ispunjavaju uslove.

 

Javni oglas možete pogledati ovdje

Obrazac prijave možete preuzeti ovdje

Ministarstvo za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona, putem Službe za boračko-invalidsku zaštitu i opću upravu Općine Tešanj objavljuje ponovljeni oglas za dodjelu novčane pomoći braniocima i članovima njihovih porodica u svrhu dodjele poticaja za zapošljavanje.

Oglas za dodjelu poticaja zapošljavanju možete pogledati ovdje

Obrazac zahtjeva možete preuzeti ovdje

Oglas je istaknut na oglasnim pločama Općine Tešanj i boračkih udruženja na prostoru općine Tešanj. Prijave na oglase mogu se dostaviti do ponedjeljka 16.10.2017.godine (zadnji dan prijave) putem protokola Općine Tešanj.

Općina Tešanj i projekat ReLOaD pozivaju sve organizacije civilnog društva (OCD)/nevladine organizacije (NVO) iz Bosne i Hercegovine da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima Općine Tešanj iz sljedećih prioritetnih oblasti: zapošljavanje, zaštita okoliša, ruralni razvoj, razvoj sporta i razvoj kulture.

Učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sve formalno registrirane OCD i NVO (udruženje/udruga ili fondacija), u skladu sa važećim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini.

Sve zainteresirane organizacije civilnog društva detaljne informacije o uslovima za apliciranje i kriterijima za finansiranje projekata mogu pronaći u Smjernicama za aplikante u okviru Javnog poziva.

 

Javni poziv možete pogledati ovdje

Smjernice za aplikante

Projektni prijedlog

Pregled budzeta

Matrica logickog okvira

Plan aktivnosti i promocije

Administrativni podaci o aplikantu

Finansijska identifikaciona forma

Izjava o podobnosti

Lista za provjeru