Prijava
Srijeda 19.12.2018
Događaji:
Pretraga

Obavještavamo izbjeglice iz BiH i raseljena lica i povratnike u BiH da je Općinski načelnik Općine Tešanj objavio Javni poziv za podnošenje zahtjeva za obnovu stambenih objekata oštećenih usljed ratnih dejstava u cilju povratka Srba i nacionalnih manjina na područje općine Tešanj.

Poziv je objavljen 14.06.2010.godine i ostaje otvoren do 16.07.2010.godine.

Obrazac prijave, kao i sve druge informacije o uslovima prijave na Javni poziv, mogu se dobiti u Službi za opću upravu i društvene djelatnosti Općine Tešanj, kancelariji za raseljena lica, ili na telefon: 650 022 (lokal 127).

Detaljnije pogledajte na:

Javni poziv_ obnova.pdf