Prijava
ponedjeljak 21.5.2018
Događaji:
Pretraga

Konkurs za izbor najljepše uređenog dvorišta i poslovnog okruženja na prostoru općine Tešanj se provodi u tri kategorije: dvorišta fizićkih lica, poslovnih subjekata i javnih ustanova.

Prijave na konkurs se mogu podnositi do 1. jula 2017. godine u zatvorenoj koverti.