Prijava
utorak 14.8.2018
Događaji:
Pretraga

Javni oglasi

Javni oglas možete pogledati na:

javni oglas oik.pdf

Predmet Javnog konkursa je dodjela neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u državnoj svojini u viđenom stanju u svrhu izgradnje stambenog objekta.


Konkurs možete pogledati na:

konkurs_zemljiste_20.2.2014.pdf

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Sl.novine Federacije BiH", broj 12/03), i člana 8. Odluke o utvrđivanju Standarda i kriterija za imenovanja na upražnjene pozicije u reguliranim tijelima Općine Tešanj ("Sl.glasnik općine Tešanj", broj 8/03, 1/04 i 10/06)  Općinski načelnik  objavljuje  Javni oglas o izboru predsjednika i članova Upravnog odbora JU Muzej Tešanj. Javni oglas možete pogledati na

images/javni oglas-uo muzej.pdf

Predmet Javnog oglasa je davanje zainteresovanim licima na korištenje, na određeno vrijeme, zemljište i objekte kojem upravlja i raspolaže Općina Tešanj.

Otvaranje prijava izvršit će, nakon isteka roka za dostavljanje prijava, Komisija koju imenuje Općinski Načelnik. Sve prijave trebaju biti dostavljene u predviđenom roku i sa svim potrebnim dokazima za učešće na Javni oglas. Neblagovremene i nepotpune ponude neće se ni razmatrati.

Javni oglas možete pogledati na:

javni oglas_17012014.pdf

Tabelarni prikaz možete pogledati:

opcinsko zemljiste_17.1.pdfOPĆINSKI NAČELNIK

Mr. Sc. Suad Huskić, profesor

 

Općinski načelnik Općine Tešanj, objavljuje ponovljeni JAVNI POZIV za iskazivanjem interesa za korištenje zemljišta.

Javni poziv možete pogledati na:

images/javni_poziv- 30122013.pdf