Prijava
Srijeda 19.12.2018
Događaji:
Pretraga

  Pozivaju se udruženja i fondacije, koja su registrovana u BiH, ili u FBiH, sa sjedištem ili aktivnostima na području općine Tešanj, da kandiduju projekte koji bi se finansirali od Općine Tešanj za 2014. godinu.

  Krajnji rok za prijavu projekata je 11. januara 2014. godine. Projekti se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom "KOMISIJI ZA OCJENU PROJEKATA UDRUŽENJA I FONDACIJA" na adresu: Služba za društvene djelatnosti i investicije Tešanj, Trg Alije Izetbegovića 11, 74260 Tešanj.

  Javni poziv možete pogledati na:

  javni poziv_nvo 2014.pdf

  Projektni prijedlog možete pogledati:

  projektni prijedlog ug_2014.doc

  Upitnik:

  upitnik za sd.doc

  Obrazac izvjestaja:

  obrazac-izvjestaj_ug -13.doc

  izvjestaj_nvo_poseban interes.doc

Konkurs možete pogledati na:

konkurs_tra.pdf


Prijave sa svim traženim dokumentima treba dostaviti lično ili poštom preporučeno, sa obaveznom naznakom za koji upravni odbor se prijavljuje: „Prijava na oglas za člana Upravnog odbora JU Sportsko - rekreacioni centar Tešanj – ne otvarati“, na slijedeću adresu Komisija - Općina Tešanj Trg Alije Izetbegovića broj 11, Tešanj.

Javni oglas možete pogledati na: javni oglas ju src.pdf

Zahtjev sa kompletnom dokumentacijom prijevoznici dužni su dostaviti najkasnije do 31.10.2013.godine.

Neblagovremeni i nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.

Za sve dodatne informacije zainteresovani prijevoznici mogu se obratiti u Službu za finansije, privredu i inspekcije općine Tešanj direktno ili na telefon 032/653-915.

 

Oglas možete pogledati na:

oglas_uskladivanje autobusnih linija.pdf