Prijava
ponedjeljak 21.5.2018
Događaji:
Pretraga

Javni oglasi

Kao i  predhodnih godina, na osnovu Odluke Općinskog vijeća Tešanj, Općinski načelnik raspisuje  Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima dodiplomskog studija (prvog ciklusa) sa područja općine Tešanj u akademskoj 2011/2012. godini.

 Konkurs za dodjelu stipendija otvoren je od 10.11.2011. do 30.11.2011. godine.

 Sve informacije o potrebnoj dokumentaciji, kriterijima po kojima će se vršiti bodovanje i ostali detalji, mogu se dobiti na oglasnoj ploči Općine Tešanj, web stranici Općine www.opcina-tesanj.ba ,  na info pultu u šalter salama u Tešnju, Jelahu i Tešanjci, ili na telefon broj 650-416.

Konkurs pogledajte na:

konkurs_stipendije_2011-2012.pdf

Kriterije pogledajte na:

kriteriji 2011.pdf

Prijavu preuzmite na:

prijava na konkurs za dodjelu stipendije.pdf

Obrazac potvrde preuzmite na:

obrazac potvrde za studente.pdf


POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA

Suad Huskić, profesor

Obavještavaju se studenti, djeca pripadnika boračkih populacija sa područja općine Tešanj, da je Ministarstvo za boračka pitanja ZDK,  26.10.2011. godine u Dnevnom avazu objavilo konkurs za dodjelu stipendija studentima – braniocima i članovima njihovih porodica za studijsku 2011/2012 godinu. Konkurs za dodjelu stipendija ostaje otvoren 20 dana od dana objavljivanja. Tekst Konkursa postavljen je na internet stranici općine Tešanj, oglasnoj ploči općine Tešanj te dostavljen Boračkim udruženjima.

Sve informacije vezane za Konkurs mogu se dobiti u Službi za boračko invalidsku zaštitu i opće poslove Općine Tešanj, kancelarija br: 5, šalter sala općine ili na telefon broj 032/650-022 lokal 113.

Konkurs možete pogledati na:

konkurs stipendije_zdk_2011-2012.pdf

Poziv pogledajte na:

poziv za dostavljanje pisama namjere.pdf

Formu za pismo namjere pogledajte na:

forma pisma namjere.doc