Prijava
ponedjeljak 21.5.2018
Događaji:
Pretraga

Javni oglasi

Oglas pogledajte na:

oglas skola za ocd.pdf

Općina Tešanj u saradnji sa razvojnim programom Ujedinjenih nacija raspisuje: Javni poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama za predaju prijedloga projekata u sklopu projekta jačanje lokalne demokracije/demokratije – LOD II  koji finansira Europska unija

Projekat finansira Europska unija, a sufinansira ga i općina Tešanj , kao i  UNDP BiH.

Projekat LOD II i općina Tešanj pozivaju sve organizacije civilnog društva (OCD) / nevladine organizacije (NVO) iz Bosne i Hercegovine da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima općine Tešanj.

Sve potrebne  informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može se naći na sljedećim web stranicama: www.undp.ba, www.ngo.ba,    kao i na web stranici općine Tešanj www.općina–tesanj.ba.

Rok za predaju aplikacija je četvrtak 16. juni 2011. godine, u 14:00 sati.


POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA

Suad Huskić, profesor


Poziv pogledajte na:

poziv.pdf

Smjernice za aplikante:

smjernice.pdf

Lista za provjeru:

.lista za provjeru.pdf

.lista za provjeru.doc

Projektni prijedlog:

projektni prijedlog.pdf

projektni prijedlog.doc

Pregled budžeta:

.pregled budzeta_proracuna.pdf

pregled budzeta_proracuna.xls

Matrica logičkog okvira:

matrica logickog okvira.pdf

matrica logickog okvira.doc

Plan aktivnosti i promocije:

plan aktivnosti i promocije.pdf

plan aktivnosti i promocije.doc

Administrativni podaci o aplikantu:

administrativni podaci o aplikantu.pdf

administrativni podaci o aplikantu.doc

Finansijska identifikaciona forma:

finansijska identifikaciona forma.pdf

finansijska identifikaciona forma.doc

Izjava o podobnosti:

.izjava o podobnosti.pdf

izjava o podobnosti.doc


Najčešća pitanja sa odgovorima:

najcesca pitanja sa odgovorima lod ii 002.pdf