Prijava
ponedjeljak 19.2.2018
Događaji:
Pretraga

Javni oglasi

Poziv pogledajte na:

ju muzej_poziv.pdf

Općinski načelnik Općine Tešanj, raspisao je Javni konkurs, broj:02-31-8-61-1-5/11 od 04.01.2011.godine, za dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta državne svojine a radi izgradnje poslovnog objekta  u skladu sa Urbanističkim projektom „Zona zdravstva Tešanj“.

Predmetna lokacija nalazi koja se preko puta Osnovne škole „Huso Hodžić“ u Tešnju  između dva postojeća objekta: knjigovodstvenog servisa i optičarske radnje.

PRAVO UČEŠĆA NA OGLASU imaju sva zainteresovana fizička i pravna lica.

Tekst Oglasa može se pronaći na Oglasnoj ploči Općine Tešanj i web stranici općine Tešanj, www.opcina-tesanj.ba.

Sve informacije u vezi Javnog konkursa mogu se dobiti  kod Službe za katastar, urbanizam i imovinsko-pravne poslove, Općine Tešanj, svakim radnim danom od 8-16 sati ili putem telefona na broj: 032 650-022 lokal 140.

Molim da Informaciju objavljujete počev od 10.01.2011. godine, u udarnim terminima sve do 25.01.2011.godine.

konkurs_zona doma zdravlja.pdf


POMOĆNIK  OPĆINSKOG  NAČELNIKA

NADIR Medarić, dipl.ing.geod.

Konkurs pogledajte na:

konkurs_toplana.pdf


Na osnovu Odluke Općinskog vijeća Tešanj, Općinski načelnik je raspisao  Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima dodiplomskog studija (prvog ciklusa) sa područja općine Tešanj u akademskoj 2010/2011. godini.

Konkurs za dodjelu stipendija otvoren je od 01.12.2010. do 20.12.2010. godine.

Sve informacije o potrebnoj dokumentaciji, kriterijima po kojima će se vršiti bodovanje i ostali detalji, mogu se dobiti na oglasnoj ploči Općine Tešanj, web stranici Općine www.opcina-tesanj.ba ,  na info pultu u šalter salama u Tešnju, Jelahu i Tešanjci, ili na telefon broj 650-416.

 

Konkurs pogledajte na:

konkurs_opcinske stipendije2010.pdf

Kriterije pogledajte na:

kriteriji 2010.pdf