Prijava
utorak 14.8.2018
Događaji:
Pretraga

Javni oglasi

Konkurs možete pogledati na:

konkurs_opcina_tesanj.pdf

Javni poziv za najbolje poslovne ideje mladih usmjeren je ka poticaju mladih ljudi da sami osnivaju preduzeća ili obrt. Organizaciju ovog projekta vodi Općina Tešanj na temelju ciljeva iz strateških dokumenata Općine Tešanj. Ovim programom su definisane pojedinosti u smislu uslova za učešće na takmičenju, organizacija takmičenja i načina za odabir pobjedničkih ideja kao i sklapanje ugovora za one koji odluče krenuti sa realizacijom dostavljenog biznis plana.

Javni poziv pogledajte na:

javni pozivi biznis planovi mladih2012.pdf

Prijavu možete preuzeti na:

prilog broj 1 - prijava-poslovne ideje.pdf

Uputstvo za popunjavanje prijave pogledajte na:

prilog broj 2 - uputstvo za popunjavanje prijave.pdf

Osnove poduzetništva za mlade:

osnove poduzetnistva za mlade.pdf

Primjer popunjenog Poslovnog plana pogledajte ovdje.pdf


Popunjenu Prijavu prijedloga projekta snimljenu na CD-u i odštampanu sa pratećom dokumentacijom (obavezno fotokopije ličnih dokumenata pet članova grupe i potvrde/dokaze o obezbijeđenom doprinosu drugih subjekata za projekat) u zatvorenoj koverti trebate predati  najkasnije do 20.04.2012.godine na Protokol Općine Tešanj sa naznakom: Omladinska banka Tešanj.

Detaljnije pogledajte na:

poziv za prijedloge projekata oml banke tesanj.pdf

Prijavu preuzmite na:

prijava za prijedloge projekata oml banke tesanj _2012.doc