Prijava
ponedjeljak 20.11.2017
Događaji:
Pretraga

Javni oglasi

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK je raspisalo Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija s prebivalištem na području Zeničko-dobojskog kantona u akademskoj 2016/2017. godini.

Konkurs za dodjelu stipendija objavljen je 28.03.2017. godine na web stranici Ministarstva i ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja (do 12.04.2017.).

 

Konkurs možete pogledati ovdje

 

 

 

POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA

Azra Muslija, dipl.pravnik

Javni poziv za uvid u Idejni projekat: Izgradnja priključnog 10(20) kV kabla, KTS 10(20) kV ORAŠČIĆ i svođenje postojeće NN mreže na novu TS od strane JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, podružnica Elektrodistribucija Zenica.

 

Javni poziv možete pogledati ovdje

Općina Tešanj u saradnji sa USAID Programom podrške marginaliziranim grupama žena, obezbjedila je sredstva za razvoj biznisa marginaliziranih grupa žena u iznosu od 90.000 KM. Program podrške usmjeren je na poticanje žena na osnivanje preduzeća ili obrta, samostalno ili kao tim, za žene žrtve nasilja, samohrane majke, nezaposlene mlade žene mlađe od 35 godina, žene s invaliditetomm ili sa djetetom sa invaliditetom, nezaposlene žene koje žive i koje će svoju djelatnost obavljati u ruralnim sredinama.

Javni poziv je otvoren od 07.03.2017. godine do 20.04.2017.godine, a tokom javnog poziva Općina Tešanj će u saradnji sa USAID-om održati edukaciju za sve zainteresovane u pogledu popune obrasca prijave i odgovoriti na sva dodatna pitanja. Prva edukacija će biti održana 23.03.2017.godine u sali Općinskog vijeća Tešanj, sa početkom u 12,00 sati. Objava rezultata javnog poziva izvršit će se do 15. maja 2017.godine, nakon čega će se obaviti intervju i donijeti konačna odluka o izboru.

Prijave sa dokumentacijom se podnose u zatvorenoj koverti preporučeno na adresu: Općina Tešanj, Trg Alije Izetbegovića broj 1 ili lično u prijemnoj kancelariji Općine Tešanj.

 

Javni poziv možete pogledati ovdje

Uputstvo za popunu obrasca prijave

Primjer popunjenog obrasca prijave

Obrazac prijave

 

 

 

POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA

Hamzalija Hojkurić dipl.ecc.

Općina Tešanj poziva sve zainteresovane fizičke i pravne osobe, kao i korisnike javnih površina da se prijave najkasnije do 10.3.2017. godine radi iskazivanja interesa za korištenja u 2017. godini javnih površina za:

objekte poslovne namjene, ljetne bašte, kioske i druge slične objekte lagane konstrukcije, garaže, parkinge, tende, štandove, reklamne panoe, kao i druge namjene u skladu sa Odlukom o korištenju javnih površina.

Javni poziv za iskazivanje interesa za korištenje javnih površina možete pogledati ovdje

Javni oglas za imenovanje kandidata za članove Nadzornog odbora JP TRA d.o.o Tešanj možete pogledati ovdje