Prijava
ponedjeljak 19.2.2018
Događaji:
Pretraga

Javni oglasi

Konkurs ostaje otvoren 20 dana od dana objavljivanja. Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom kandidati dostavljaju nadležnim službama za branilačko-invalidsku zaštitu u
općinama u kojima imaju prebivalište i u kojima mogu dobiti obrasce za prijavu i sve potrebne informacije o postupku izbora kandidata.

 

Konkurs pogledajte:

konkurs stipendije 2010-2011.pdfJavni poziv za kandidovanje projekata udruženja građana i sportskih klubova za 2011. godinu pogledajte na:

javni poziv 2011.pdf

Aplikacijski obrazac možete preuzeti:

aplikacijski obrazac ug za 2011.pdf

Upitnik za sportske klubove preuzmite:

upitnik za sd.pdf

Obrazac izvještaja za korištenje sredstava za prošlu godinu preuzmite:

obrazac izvjetaja.pdf


Obavjest o javnom pozivu pogledajte na:

javni poziv_sport.pdf

Detaljnije informacije na:

www.zdk.ba

Poziv pogledajte na:

javni poziv_zdk_ 2010.pdf

Detaljnije pogledajte na:

javni poziv priznanja 2010.pdf