Prijava
ponedjeljak 20.11.2017
Događaji:
Pretraga

Javni oglasi

Općina Tešanj obavještava sva zainteresirana pravna i fizička lica da je objavljen Javni poziv za postavljanje reklamnih materijala na stubove javne rasvjete sistemom zatvorenih ponuda.

Zainteresirani mogu dostaviti svoje ponude do 21.10.2016. godine do 16,00 sati.

Tekst Javnog poziva oglašen je na oglasnoj ploči Općine Tešanj, Ureda Jelah i Tešanjka.

Sve dodatne informacije zainteresirana lica mogu dobiti direktno od kontakt osobe: Almira Prnjavorac, telefon 032/650-022.

 

Javni poziv možete pogledati ovdje

 

 

 

 

POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA

Hamzalija Hojkurić, dipl.ecc

Na osnovu Memoranduma o razumijevanju između TRA d.o.o. Agencija za razvoj općine Tešanj i Češke razvojne agencije u okviru projekta „Povećanje prihoda ugroženih grupa kroz poroodičnu poljoprivredu“ potpisanog 25.07.2016.godine raspisan je javni poziv za prijavu korisnika za dodjelu sredstava koji možete pogledati ovdje

Prijave sa svim traženim dokumentima treba dostaviti lično ili poštom preporučenono, sa obaveznom naznakom za koji upravni odbor se prijavljuje.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

Javni oglas o izboru predsjednika i članova Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad Tešanj možete pogledati ovdje