Prijava
utorak 19.9.2017
Događaji:
Pretraga

Javni oglasi

Prodaja se vrši putem postupka licitacije sistemom zatvorenih ponuda. Svi zainteresirani potencijalni ponuđači mogu izvršiti uvid u stanje vozila i to svakim radnim danom od dana objave Javnog poziva, do krajnjeg datuma za dostave ponuda (10.06.2016. godine), u vremenu od 08:00 do 16:00 sati, u krugu Vatrogasnog doma, Krndija b.b. 74260 Tešanj.

 

Detaljnije možete pogledati ovdje

 

Općina Tešanj prodaje zemljište radi izgradnje objekta poslovne namjene. Javno otvaranje pristiglih prijava i postupak nadmetanja – licitacija u cilju prodaje zemljišta održat će se u sali Općine Tešanj (stara zgrada) u petak, 13. maja 2016. godine sa početkom u 15,15 sati.

 

Javni konkurs možete pogledati ovdje

Općina Tešanj prodaje zemljište radi izgradnje objekta poslovne namjene. Javno otvaranje pristiglih prijava i postupak nadmetanja – licitacija u cilju prodaje zemljišta održat će se u sali Općine Tešanj (stara zgrada) u petak, 6. maja 2016. godine sa početkom u 15,15 sati.

 

Javni konkurs možete pogledati ovdje

 

 

Općina Tešanj prodaje zemljište radi izgradnje objekta poslovne namjene. Javno otvaranje pristiglih prijava i postupak nadmetanja – licitacija u cilju prodaje zemljišta održat će se u sali Općine Tešanj (stara zgrada) u petak, 11. maja 2016. godine sa početkom u 15,15 sati.

 

Javni konkurs možete pogledati ovdje