Štampa

Realizacija Liste kapitalnih projekata za 2017. je u toku. Trenutno se radi rekonstrukcija i asfaltiranje dionice puta Pelte u MZ Mrkotić i dionice puta Trzna u MZ Dobropolje-Mekiš.

Izvođač radova je firma Dobojputevi d.d. Doboj Jug. Nadzor vrši firma M-DŽ d.o.o. Tešanj.