Prijava
ponedjeljak 20.8.2018
Događaji:
Pretraga

U povodu općinskog praznika 9. septembra – Dana oslobođenja općine Tešanj od fašizma upućujemo iskrene čestitke svim građanima naše općine u zemlji i inostranstvu, a posebno živim učesnicima Narodnooslobodilačke borbe 1941-1944.

 

Ponosno podsjećamo na naš historijski kontinuitet u borbi za dobro, a protiv zla. Sjećanje na 9. septembar nas prije svega podsjeća na one koji su položili svoje živote u borbi protiv fašizma tokom Narodnooslobodilačke borbe, a istovremeno i na sve one koji su položili svoj život u odbrani tokom 1992-1995. braneći Bosnu i Hercegovinu, svoju porodicu i zajedničke vrijednosti.

 

Općina Tešanj danas ima jasnu viziju i jasne ciljeve, ali i snagu u ljudskim i drugim resursima.

 

Naš put vodi ka tome da u Tešnju biti građanin bude veoma ugodno, biti investitor – veoma poželjno, a biti radnik – veoma zadovoljno.

 

 

Još jednom svim građanima čestitamo 9. septembar – Dan oslobođenja!

 

 

 

 

PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA

Senad N. Subašić, dipl. ecc.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

  mr.sc. Suad Huskić