Štampa
Klikova: 1463

U krugu JP RAD Tešanj upriličena je javna podjela 66 kompostera, dok je u proteklom periodu dodijeljeno i 500 besplatnih kanti za kućni otpad. Realizacijom novih 500 ugovora o zbrinjavanju kućnog otpada, broj korisnika je povećan za 10%. Radi se o projektu koji zajednički realiziraju KP RAD Tešanj, Općina Tešanj i Federalno ministarstvo turizma i okoliša.

 

Samo prikupljanje i deponovanje otpada je u nekoj fazi reforme, u kojoj bismo trebali preći na regionalne deponije. Mi u Tešnju smo u specifičnoj situaciji, imamo dozvolu za sanitarnu deponiju do 2029.godine, a tada bismo trebali preći na regionalnu deponiju, koja je po nekim projektnim aktivnostima planirana u Doboju. Sami to ne možemo raditi, jer se radi međuentitetski i čini mi se da nešto kasni ta aktivnost za 18 općina, rekao je Općinski načelnik Suad Huskić.

 

Kompostiranje je prirodna metoda kojom se organski ostaci pretvaraju u plodni humus.