Prijava
Subota 23.2.2019
Događaji:
Pretraga

Danas je u sali Općinskog vijeća Tešanj, sa početkom u 16,30 sati održana 20. (tematska) sjednica Općinskog vijeća sa predloženim dnevnim redom:

 1. Informacija o radu i poslovanju javnih preduzeća čiji je osnivač općina Tešanj za 2017. godinu:

  1. JP “Rad” Tešanj

  2. JP “Toplana” Tešanj,

  3. Agencija za razvoj općine Tešanj TRA doo

 1. Informacija o radu i poslovanju javnih ustanova čiji je osnivač Općina Tešanj za 2017. godinu:

  1. JU Opća Biblioteka Tešanj,

  2. JU Centar za socijalni rad Tešanj,

  3. JZU Apoteka “Tefarm” Tešanj,

  4. JZU Opća bolnica Tešanj,

  5. JU Centar za kulturu i obrazovanje Tešanj,

  6. JZU Dom zdravlja “Izudin Mulabećirović Izo” Tešanj,

  7. JU Sportsko-rekreacioni centar Tešanj,

  8. JU Muzej Tešanj.

  1. Tokom sjednice, vijećnici su raspravljali o svim tačkama dnevnog reda, koje su, uz zaključke i smjernice za rad u narednom periodu, prihvaćene. Vijeće je završilo sa radom u 18,40 sati.
  2. Prije početka sjednice, za vijećnike i predstavnike JP Rad održana je Radionica - MEG Projekat.

  3. Sjednicu Vijeća možete pogledati u programu TV Smart Tešanj: 02.06.2018.godine (subota) u 21,00 sat i 03.06.2018.godine (nedjelja) u 14,00 sati.