Prijava
Nedjelja 18.8.2019
Događaji:
Pretraga

Počeli su radovi na gradnji kanalizacije Miljanovci (Palučak) - Jelah Polje – Jelah. Radi se o gradnji primarne kanalizacione mreže vrijednosti cca 1,2 miliona maraka. Finansijeri su Općina Tešanj, Vlada ZDK i Fond za okoliš FBiH.