Prijava
nedjelja 24.9.2017
Događaji:
Pretraga

Novosti

OBAVIJEST  O UVOĐENJU GRAĐANSKOG SATA SA VIJEĆNICIMA


Obavještava se javnost da je Kolegij Općinskog vijeća Tešanj uveo Građanski sat sa vijećnicima.

Građani Općine Tešanj svoje zahtjeve mogu dostaviti putem mail-a i na pisarnicu Općine Tešanj.
Građani u svom zahtjevu trebaju naznačiti temu sastanka, a pored toga mogu predložiti i vijećnika sa kojim žele razgovarati.

Termin za sastanke je svakim petkom sa početkom od 14,00 do 16,00 sati  u kancelariji  broj 30 u zgradi Općine Tešanj.

Kontakt osoba:  Sajda Klepić, tehnički sekretar Vijeća
Telefon: 032/650-022 lokal 109.
Mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Napomena:
-    Kolegij Vijeća određuje vijećnike za termine Građanskog sata.
-    Građanski sat neće biti održan u slučajevima kada je petkom neradni dan ili je zakazana sjednica Vijeća, o čemu će građani imati adekvatnu informaciju.

 
PREDSJEDAVAJUĆI  VIJEĆA
Senad N. Subašić, dipl.oec.

 

Obavijest mođete pogledati ovdje.

Na osnovu članova 67. i 68. Zakona o stvarnim pravima (Službene novine Federacije BiH, broj: 67/13 i 102/13) i člana 103. Odluke o komunalnom redu i sanitarnom minimumu (Službeni glasnik općine Tešanj, broj: 03/10), Općinski komunalni inspektor, donosi

 

UPOZORENJE
o obavezi uređenja ograda pored ceste


Obaveza je svih vlasnika/korisnika parcela da održavaju ograde i drveća pored cesta i ulica, propisno potkrešu žive ograde i živice na području općine Tešanj. Obaveza svih je da živu ogradu treba uredno održavati kao i granje drveća uz cestu, potkresati ravno sa ivičnom linijom do gabarita saobraćajnog profila. Ukoliko se to ne učini njihov položaj će znatno smanjiti vidljivost i bezbijedno odvijanje saobraćaja, odnosno može doći do opasnosti po pješake i vozila.

Dakle, vlasnici ili korisnici parcela prema cestama i ulicama bi bili suodgovorni za nesreće nastale zbog smanjene vidljivosti. Zabranjuje se bacanje granja uz cestu, a pogotovo u cestovne kanale.

Za provođenje kontrole i poduzimanje potrebnih mjera zadužena je Komunalna inspekcija općine Tešanj, koja će vršiti provjeru na terenu da li se poštuje upozorenje, a za nepridržavanje istog pokretati potrebne mjere prema svakom neodgovornom pojedincu.

 

KOMUNALNO-VODNI INSPEKTOR:

SEDAD Alićehajić, dipl.ing.građ.

 

Upozorenje o obavezi uređenja ograda pored ceste možete pogledati ovdje.

Shodno Sporazumu o realizaciji Ugovora sa Federalnim ministarstvom okoliša i turizma, Općina Tešanj i JP RAD objavljuju:


JAVNI POZIV
za dodjelu besplatnih kanti i kompostera za zbrinjavanje kućnog otpada


U cilju unapređenja organizovanog prikupljanja i zbrinjavanja komunalnog otpada i primarne reciklaže organskog otpada Općina Tešanj, u saradnji sa JP RAD će podijeliti besplatno novim korisnicima (domaćinstvima) 2000 kanti za privremeno odlaganje komunalnog otpada zapremine 120 litara te 200 kompostere zapremine 400 litara.

Kante za privremeno odlaganje otpada bit će besplatno podijeljene novim korisnicima koji potpišu Ugovor sa JP RAD o organizovanom odvozu komunalnog otpada, a komposteri za organski otpad bit će podijeljeni kao pilot projekat primarnog razdvajanja organskog otpada.

Kante za kućni otpad:
1.    Kante za kućni otpad će se dijeliti besplatno svim novim korisnicima koji potpišu Ugovor sa JP "RAD" za organizovano prikupljanje, prevoz i deponovanje otpada na gradsku deponiju;
2.    Subvencija kroz dodjelu besplatnih kanti će trajati sve dok se ne distribuira ukupna količina od 2000 kanti, prema redoslijedu prijavljivanja zainteresovanih.

Komposteri za organski otpad:
1.    Uslov za dodjelu kompostera je da su zainteresovani građani korisnici usluga sa svim izmirenim obavezama prema JP "RAD" Tešanj, sa adresom u urbanim zonama Tešnja, Jelaha i Tešanjke;
2.    Uslov je i potpisana izjava o prihvatanju obaveze odvajanja organskog otpada;
3.    U slučaju većeg broja prijava prednost će imati zainteresovani sa većom količinom otpada i oni koji su duže korisnici usluga JP "RAD".

Svi zainteresovani građani se mogu javiti u sjedište komunalnog preduzeća RAD Tešanj (Halida Kadušić tel. 650 566 i 650 428) počev od 01.08.2017. godine i do isteka zaliha. Preuzimanje kanti vršit će se odmah po potpisivanju ugovora (ponijeti ličnu kartu), a kompostera nakon njihove isporuke (septembar 2017. godine).

Spisak svih korisnika bit će javno objavljen na web stranici Općine i JP RAD.

Javni poziv možete pogledati ovdje.

Juče, 25.7.2017. godine upriličen je sastanak Premijera Zeničko-dobojskog kantona, Miralema Galijaševića i Načelnika općine Tešanj, Suada Huskića.
Sastanku su prisustvovali i Zastupnik u PS BiH Šemsudin Mehmedović, ministar za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Fahrudin Brkić i ministar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Himzo Smajić.
Tema sastanka su bili aktuelni infrastrukturni projekti koje zajednički realizuju Općina Tešanj i Vlada Zeničko-dobojskog kantona. Najviše pažnje je posvećeno pripremama za gradnju novog mosta na rijeci Usori, na regionalnom putu R474. Općina Tešanj i ZDK će do kraja građevinske sezone u pripremu zaobilaznice (put Rastoke) uložiti 200.000 KM. U narednih 15 dana očekuje se izdavanje građevinske dozvole za gradnju mosta. Vlada Zeničko-dobojskog kantona će u 2017. godini uložiti 600.000,00 KM za izgradnju mosta na rijeci Usori u Jelahu, a planirano je izdvajanje još  500.000,00 KM u 2018. godini za dovršetak izgradnje ovog mosta.

Video možete pogledati na: https://youtu.be/7IayAsWvNdY

U MZ Dobropolje-Mekiš završeno je sa radovima na dionici puta Trzna Kruščik koji se nalazi na Listi kapitalnih projekata za 2017.godinu. Radove su izveli "Doboj putevi d.d." Doboj Jug.
"Doboj putevi d.d." Doboj Jug trenutno vrše asfaltiranje puta "Halilovići-Alići" u MZ Šije.

 Sredstva obezbijeđena iz budžeta općine.

Na osnovu članova 15. i 16. Zakona o komunalnim djelatnostima (Službene novine Ze-do kantona, br.17/08) i člana 41. Odluke o vodovodu i kanalizaciji (Službeni glasnik općine Tešanj, br.10/05, 4/09 i 4/11), općinska komunalno-vodna inspekcija, donosi:

UPOZORENJE O ŠTEDNJI VODE

 

Zbog visokih temperatura zraka, loših hidroloških uslova i uvećane potrošnje JP “RAD” d.d. Tešanj je proglasio I (prvi) stepen redukcije u vodosnabdijevanju za sve korisnike vodovodnog sistema Tešanj - Jelah - Kraševo. Nedostatak vode u zonama izvorišta vodovodnog sistema Tešanj - Jelah - Kraševo, izrazito povećane potrošnje vode u drugoj polovini mjeseca Juna, te zaštite izvorišta od oštećenja koja mogu nastati usljed prekomjernog crpljenja vode, upozoravamo sve korisnike (fizička i pravna lica) da je zabranjeno koristiti vodu iz općinskog vodovoda za:
 
- pranje tepiha,
- zalijevanje bašta,
- pranje pločnika i ljetnih bašti,
- pranje automobila,
- potrebe gradilišta,
- ostale slične radnje.

Svi korisnici su obavezni pridržavati se uputstva o štednji vode. Ovim putem apelujemo na sve korisnike na umjerenu i racionalnu potrošnju vode kako bi u toku ovog sušnog perioda imali svi korisnici vode za elementarne potrebe. Nepridržavanje navedenih mjera štednje će za posljedicu imati nestanak vode u zonama izvorišta te uvođenje pooštravanja redukcije u vodosnabdijevanju za sve korisnike.
Javno preduzeće “Rad” d.d. Tešanj će na osnovu člana 13. Zakona o komunalnim djelatnostima i člana 43. Odluke o vodovodu i kanalizaciji, isključiti sa sistema vodosnabdijevanja svakog korisnika koji ne postupi po ovom Upozorenju.
Inspekcija će vršiti kontrolu na terenu da li se poštuje upozorenje, za nepridržavanje upozorenja u vezi štednje vode inspekcija će kažnjavati prekršioce u skladu sa odredbama Odluke o vodovodu i kanalizaciji (predviđene su visoke novčane kazne).

 

Upozorenje možete pogledati ovdje.

KOMUNALNO-VODNI INSPEKTOR:
SEDAD Alićehajić, dipl.ing.građ.

 Općinski načelnik Suad Huskić primio je danas sportiste koji su u posljednje vrijeme ostvarili značajne rezultate na različitim takmičenjima, i to Adisa Hankića (Nogometni klub TOŠK Tešanj), Mustafu Turalića (Košarkaški klub Gradina Tešanj), Kenana Širbegovića (Udruženje sportskih ribolovaca Jelah-Tešanj), Safiju Ahmić (Šahovsko društvo Tešanj), Kenana Hatibovića (Fudbalski klub Borac Jelah), Bajru Đulića (Klub borilačkih sportova Borac Jelah), Nirmanu Brkić (Centar borilačkih sportova Tešanj), Saru Ćostović (Plesni klub WIN Tešanj), Zemira Lugonića (Karate klub Unija Tešanj), Armina Čerima (Ragbi klub TRK Tešanj), Džejnu Spahić (Ženski košarkaški klub Tešanj), Eldara Hadžalića (Streljački klub Tešanj), Elinu Meškić (Streljački klub Paljuge Šije), Alena Spahića (Streljaški klub Zigana Tešanj), Franju Duđaka (Rukometni klub Bosna TS Tešanj).

Sastanku su prisustvovali i treneri, te predstavnici Sportskog saveza općine Tešanj Besim Sejdić i Mirsad Srkalović.

Ovom prilikom, Općinski načelnik je sportistima i trenerima čestitao na postignutim rezultatima i uručio im skromne poklone.

 

 

 

 

 

 

 

Obavještavamo studente sa područja općine Tešanj, koji se nalaze na Konačnoj listi studenata koji su ostvarili pravo na stipendiju Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK u akademskoj 2016/2017. godini, da su dužni u što kraćem roku dostaviti Službi za društvene djelatnosti i investicije Općine Tešanj instrukciju za plaćanje iz banke u kojoj imaju otvoren račun.

 

Konačnu listu možete pogledati ovdje

 

 

POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA

Azra Muslija, dipl.pravnik

Obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače sa područja općine Tešanj, upisane u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata da je Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva izradilo aplikaciju FARMER PORTAL koja vam omogućava: Pregled podataka iz Registra poljoprivrednih gazdinstava i klijenata, pregled statusa zahtjeva u obradi za novčane poticaje, pristup i preuzimanje obrazaca za prijavu poticaja, te lakši pristup zakonima i pravilnicima.

Pristupiti portalu možete na link www.farmerportal.ba, a zatim unosite korisničko ime i lozinku a to su BK i BPG.

 

POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA

Hamzalija Hojkurić dipl.ecc.

U toku je izvođenje pripremnih radova za asfaltiranje dionice puteva Bare-Zlatići u MZ Trepče i Halilovići-Alići u MZ Šije, koji se nalaze na Listi kapitalnih projekata za 2017. godinu.

Izvođač radova na dionici puta Bare-Zlatići u MZ Trepče je firma AB Trans d.o.o. Tešanj, a na dionici puta Halilovići-Alići u MZ Šije izvođač je firma Dobojputevi d.d. Doboj Jug.

Nadzor radova vrši firma M-DŽ d.o.o. Tešanj.

 

Direktor za saradnju u Ambasadi Švicarske Barbara Dätwyler Scheuer sa saradnicima posjetila je danas Općinu Tešanj kako bi prisustvovala radionici u okviru MEG projekta – Unapređenje građanskog učešća u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou. Ovom prilikom, direktorica se srela i sa Općinskim načelnikom kako bi razgovarali o aktuelnim projektima Vlade Švicarske, a koji se realizuju u Tešnju.

 

Općina Tešanj je odabrana u dva višegodišnja projekta koja finansira Vlada Švicarske - Unapređenje razvoja lokalne samouprave i Jačanje uloge mjesnih zajednica.

 

Unapređenje razvoja lokalne samouprave (MEG) odnosi se na zaštitu okoliša, unapređenje privrednih zona, sektora finansija, upravljanje vodama, te saradnju sa privatnim sektorom u svrhu podrške otvaranju novih radnih mjesta.

 

Drugi projekat, Jačanje uloge mjesnih zajednica ima za cilj jačanje institucije MZ, ljudskih kapaciteta, unapređenje usluga na nivou mjesne zajednice, uključivanje socijalno isključenih kategorija, veće učešće javnosti u planiranju investicija i usaglašavanju prioriteta. Kroz ovaj projekat, već je kao vid poticaja lokalnom razvoju, dodijeljena IT oprema, asfaltirani putevi, izgrađene tribine na sportskim terenima.

 

 

 

 

 

Podkategorije

U italijanskom gradu Cadenabbia održava se kolokvij koji organizira fondacija Konrad Adenauer. Politički lideri i ekonomski stručnjaci iz Bosne i Hercegovine i Evropske unije (EU) razgovaraju o ekonomskim i socijalnim reformama neophodnim za poboljšanje života građana naše zemlji i za skori prijem Bosne i Hercegovine u EU.

Općinski načelnik Suad Huskić je u svom izlaganju predstavio iskustva općine Tešanj u kreiranju povoljnog poslovnog okruženja, te ukazao na mogućnosti daljeg napretka Bosne i Hercegovine, ukazavši na važnost i ulogu lokalne samouprave u provođenju Reformske agende.

Prvog dana kolokvija raspravlja se o efektima nove njemačko – britanske inicijative, odnosno inicijative EU za BiH, o usvojenoj Reformskoj agendi, kao i o sadržaju političkih, ekonomskih i socijalnih reformi u svjetlu

evropske perspektive Bosne i Hercegovine.

Na dvodnevnom skupu, kojeg organiziraju njemačka fondacija "Konrad Adenauer", učestvuju predsjedavajuća Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) Borjana Krišto i njena dva zamjenika Mladen Bosić i Šefik Džaferović, kao i predsjedavajući Doma naroda PSBiH Ognjen Tadić i njegov zamjenik Bariša Čolak. Osim članova kolegija oba doma PSBiH, na skupu u Italiji učestvuju i poslanici i delegati oba doma PSBiH Senad Šepić, Ljilja Zovko i Martin Raguž.