Prijava
nedjelja 24.6.2018
Događaji:
Pretraga

Novosti

Općinski načelnik Suad Huskić i Ministar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo ZDK Himzo Smajić posjetili su poljoprivrednike, koji se bave plasteničkom proizvodnjom u Jevadžijama. Radi se o poljoprivrednicima koji su pretrpili velike štete na plastenicima tokom olujnog vjetra u decembru 2017. godine.

 

U decembru prošle godine vjetar je uništio mnogo plastenika poljoprivrednicima. Prva procjena štete bila je oko 75.000 KM. Općina Tešanj i ZDK su pomogli ljudima sa sredstvima vrijednosti oko 35% nastale štete. Drago mi je da smo pomogli poljoprivrednicima i da su se oni nastavili baviti svojim poslom, rekao je Općinski načelnik Suad Huskić.

Danas je u sali Općinskog vijeća održana 18. tematska sjednica Vijeća, sa predloženim dnevnim redom:

1.Informacija o ostvarivanju prava boračkih populacija putem Službe za boračko-invalidsku zaštitu,

2.Izjašnjavanje Općinskog vijeća Tešanj o prijedlogu zaključaka podnosioca inicijative za tematsku sjednicu.

 

Sjednici su prisustvovali, i obratili se vijećnicima, predstavnici Inicijativnog odbora demobilisanih boraca OG 7 jug i predstavnici boračkih udruženja sa područja općine Tešanj.

Nakon diskusija, Vijeće je usvojilo zaključke koji će biti objavljeni u Službenom glasniku Općine Tešanj. Vijeće je završilo sa radom u 18,55 sati.

Danas je u Tešnju otvoren peti Sajam srednjih škola i fakulteta. Organizator Sajma je Općina Tešanj u saradnji sa srednjim školama sa područja Tešnja. Sajam podržava i Udruženje privrednika Tešnja, a sve u cilju školovanja kadra u skladu sa stvarnim potrebama privrede. Ove godine na Sajmu učestvuje 31 fakultet, 10 srednjih škola i nekoliko institucija koje su vezane za obrazovanje ili zapošljavanje.

 

Želja nam je da mladim ljudima na jednom mjestu pokažemo mogućnosti koje imaju kada je u pitanju izbor daljeg obrazovanja i usavršavanja, kako bi donijeli pravu odluku za svoju budućnost., kazao je Općinski načelnik Suad Huskić.

 

Sajam srednjih škola i fakulteta traje jedan dan i održava se u Sportskoj dvorani u Tešnju. Učenici, njih oko 1.200 sa područja općine Tešanj, ali i susjednih općina, kao i njihovi roditelji, imaju priliku prisustvovati sajamskoj prezentaciji škola i fakulteta sa prostora cijele Bosne i Hercegovine. Na ovaj način želi se omogućiti mladim ljudima, maturantima osnovnih i srednjih škola, lakši izbor srednje škole ili fakulteta.

Povodom 15. aprila – Dana Armije RBiH upućujemo iskrene čestitke svim građanima, a posebno pripadnicima Armije RBiH, te članovima šehidskih porodica i porodica poginulih boraca, kao i ratnim vojnim invalidima.

 

 

  

PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA

Senad N. Subašić, dipl. ecc.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Mr.sc. Suad Huskić

 

Počeli su radovi na rekonstrukciji spomen obilježja u Jelahu. U saradnji sa organima MZ Jelah, Općina Tešanj je ugovorila radove na spomen obilježju. Planirano je postavljanje novog kamena sa ispisom imena kao i ugradnja rasvjete na spomen obilježju. Projekat se finansira iz budžeta Općine Tešanj i u narednih nekoliko dana radovi će biti okončani.

Općinski načelnik Suad Huskić i Ministar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo ZDK Himzo Smajić posjetili su gradilište - radove na završnoj fazi vodovoda Tepe-Hrvatinovići. U decembru je potpisan ugovor vrijednosti oko 210.000 KM za sve preostale radove (osim kućnih priključaka), a koje finansiraju Ministarstvo i Općina.

 

Završetkom ove faze, oko 100 domaćinstava će dobiti vodu, a oko 70 će imati riješene probleme sa visinskim zonama. Trenutni radovi bi trebali biti završeni oko 1. juna i onda slijede priključci. Ranije su izgrađena dva rezervoara i pumpna stanica. Inače, cijeli projekat je projektovan na oko 700.000 KM, ali konačan iznos će biti nešto manji od početnih procjena, rekao je Općinski načelnik Suad Huskić.

Općinski načelnik Suad Huskić u društvu privrednika posjetio je danas gradilište u Ljetiniću gdje su u toku završni radovi na asfaltiranju saobraćajnice. Radi se o zajedničkom projektu Općine Tešanj i privrednika koji posluju na tom području.

"Prošle godine Općine Tešanj i privrednici su krenuli u realizaciju ovog projekta, ali saobraćajnica nije ranije asfaltirana zbog vremenskih uslova. Općina Tešanj pokrenula je proceduru za donošenje potrebnih dokumenata kako bi se formirala Poslovna zona Ljetinić, budući da ovdje već posluju firme koje upošljavaju više od 200 radnika", rekao je Općinski načelnik Suad Huskić.

Ukupna vrijednost saobraćajnice je 150 000 KM, a izvođač radova je firma Dobojputevi d.d. Doboj Jug.

 

Tokom proteklog vikenda održana je akcija proljetnog uređenja i čišćenje okoliša na prostoru cijele općine Tešanj. Akcija je počela u petak angažovanjem nezaposlenih osoba sa Biro-a na uređenju parka oko spomenika Musi Ćazimu Ćatiću, uređenju drvoreda, pranju saobraćajnih znakova, a firme na zimskom održavanju čistile su kolovoz od zaostalog posipnog materijala.

Akciji čišćenja se pridružilo oko 2000 predstavnika različitih udruženja i oraganizacija. Odred izviđača Crni vrh i Udruženje SUGAR čistili su izletište Kiseljak, dok je Lovačko društvo čištilo na lokaciji Crni vrh. Akciji čišćenja u Mrkotiću i Kaloševiću su se priključili i predstavnici Udruženja ribolovaca Blinker, kao i udruženje žena Ruka. Sportsko ribolovno društvo Jelah je također organizovalo akciju čišćenja obala rijeke Usore i Bosne, na ribarskoj stazi u Jelahu, u Kraševu i u Šijama. Medžlis islamske zajednice Tešanj je na svih 36 lokaliteta gdje se obavlja mektebska nastava organizovao čišćenje okoline sa polaznicima mektebske nastave. U akciju čišćenja su se uključili i predstavnici svih mjesnih zajednica, kao i vatrogasna društva sa područja općine Tešanj.

Općina Tešanj posljednih nekoliko godina provodi akciju čišćenja i uređenja na prostoru cijele općine Tešanj. Cilj nam je da očistimo našu sredinu od otpada, ali i da promjenimo svijest ljudi kada je očuvanje životnog prostora u pitanju, rekao je Općinski načelnik Suad Huskić.

Općina Tešanj je svim učesnicima akcije obezbijedila zaštitne rukavice, vreće za smeće, sendviče i sokove. Prikupljeno smeće JP RAD je odvezlo na gradsku deponiju u Bukvu.

Apelujemo na sve građane da se odgovorno ponašaju prema prirodi i da smeće odlažu na predviđena mjesta bez zagađivanja životnog prostora.

Preliminarnu listu stipendija možete pogledati ovdje

Danas je počela akcija proljetnog uređenja i čišćenje okoliša na prostoru cijele općine Tešanj. Općina Tešanj i JP RAD su angažovali dodatna lica sa Biro-a na uređenju parka oko spomenika Musi Ćazimu Ćatiću, uređenju drvoreda, pranju saobraćajnih znakova, a firme na zimskom održavanju čiste kolovoz od zaostalog posipnog materijala.

 

U dane vikenda imamo najavljene akcije mnogih udruženja i oraganizacija, a svim česnicima bit će uručene zaštitne rukavice, vreće za otpatke, sendviči i osvježenje, koje je obezbjedila Općina Tešanj.

 

 

 

Apelujemo na sve građane da se odgovorno ponašaju prema prirodi i da smeće odlažu na predviđena mjesta bez zagađivanja životnog prostora.

 

 

Danas je u sali Općinskog vijeća sa početkom u 14,00 sati održana 17. sjednica Vijeća, sa predloženim dnevnim redom:

1. Prijedlog Odluke o provođenju izmjene i dopune urbanističkog projekta „Tešanj-Centar“ Tešanj,
2. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa novčanih podsticaja za unaprjeđenje poljoprivredne proizvodnje na području općine Tešanj u 2018. godini,
3. Prijedlog Odluke o uspostavljanju “Građanskog sata sa vijećnicima“,
4. Prijedlog Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za izbor i imenovanje članova radnih tijela Općinskog vijeća Tešanj,
5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Kodeksa ponašanja vijećnika u Općinskom vijeću Tešanj,
6. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju sportske dvorane Jelah,
7. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za dodjelu koncesije na lokalitetu Trepče,
8. Prijedlog Odluke o gubitku statusa Javnog dobra-put upisanog u k.o. Trepče,
9. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine radi oblikovanja parcele u Trepču,
10. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za zamjenu nekretnina u Ljetiniću,

11. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za prenos prava na nekretnini u Jelahu,
12. Prijedlog Odluke o odobravanju raspisivanja Javnog konkursa za parcelu broj: 527/3 u Zoning Planu „Glinište“ Tešanj.

Na početku sjednice, na prijedlog Općinskog načelnika, dnevni red je dopunjen sa 13. tačkom dnevnog reda: Odluka o odobravanju raspisivanja javnog konkursa za parcelu broj 5/12 u Poslovnoj zoni Bukva.

Tokom sjednice, najviše rasprave je bilo oko prve tačke dnevnog reda: Prijedlog Odluke o provođenju izmjene i dopune urbanističkog projekta „Tešanj-Centar“ Tešanj, koju je Vijeće, nakon dodatnih pojašnjenja, usvojilo. I ostale tačke dnevnog reda, Vijeće je prihvatilo i završilo sa radom u 16,25 sati.

Kompletan snimak 17. sjednice Općinskog vijeća bit će emitovan u programu TV SMART u subotu, 07.04.2018 godine u 21,00 sat i nedjelju, 08.04.2018.godine u 14,00 sati.

Podkategorije

U italijanskom gradu Cadenabbia održava se kolokvij koji organizira fondacija Konrad Adenauer. Politički lideri i ekonomski stručnjaci iz Bosne i Hercegovine i Evropske unije (EU) razgovaraju o ekonomskim i socijalnim reformama neophodnim za poboljšanje života građana naše zemlji i za skori prijem Bosne i Hercegovine u EU.

Općinski načelnik Suad Huskić je u svom izlaganju predstavio iskustva općine Tešanj u kreiranju povoljnog poslovnog okruženja, te ukazao na mogućnosti daljeg napretka Bosne i Hercegovine, ukazavši na važnost i ulogu lokalne samouprave u provođenju Reformske agende.

Prvog dana kolokvija raspravlja se o efektima nove njemačko – britanske inicijative, odnosno inicijative EU za BiH, o usvojenoj Reformskoj agendi, kao i o sadržaju političkih, ekonomskih i socijalnih reformi u svjetlu

evropske perspektive Bosne i Hercegovine.

Na dvodnevnom skupu, kojeg organiziraju njemačka fondacija "Konrad Adenauer", učestvuju predsjedavajuća Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) Borjana Krišto i njena dva zamjenika Mladen Bosić i Šefik Džaferović, kao i predsjedavajući Doma naroda PSBiH Ognjen Tadić i njegov zamjenik Bariša Čolak. Osim članova kolegija oba doma PSBiH, na skupu u Italiji učestvuju i poslanici i delegati oba doma PSBiH Senad Šepić, Ljilja Zovko i Martin Raguž.