Prijava
nedjelja 24.9.2017
Događaji:
Pretraga

Novosti

U skladu sa utvrđenim mjerama hitne sanacije klizišta na infrastrukturi, proteklih dana izvršena je sanacija klizišta Put Pejičići u MZ Dobropolje-Mekiš.

Izvođač radova je Trans Kop d.o.o. Rosulje.

 

 

SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE

 

Općinski načelnik Suad Huskić sa saradnicima održao je sastanak sa predstavnicima Elektroprenosa BiH i Vlade Federacije BiH u vezi gradnje 110 kW trafo stanice za područje općine Tešanj i novog dalekovoda. Sastanku su prisustvovali Alaudin Alihodžić, Izvršni direktor za planiranje i inžinjering u Elektroprenosu BiH, savjetnik Premijera FBiH Gordan Čahtarević i Širaza Brka, Kabinet Premijera FBiH.

Prošle godine je usaglašena lokacija za gradnju nove 110 kV trafo stanice u poslovnoj zoni Glinište i trenutno je u toku javna nabavka za investiciju cca 6 miliona KM. Očekivanja su da se posao realizuje do kraja 2018. godine.

Na sastanku je razgovarano posebno o narednoj fazi, gradnji 110 kV dalekovoda Tešanj - Jelah. Općina Tešanj je stava da je poželjno da se gradi podzemni vod, a ukoliko to nije moguće da se koristi trasa postojećeg dalekovoda Tešanj - Jelah. Razlog je nastojanje da se sačuva zemljište za stambenu i poslovnu gradnju, tj da se izbjegne zauzimanje slobodnih površina novim dalekovodima.

Dogovoreni su naredni koraci u realizaciji obje cjeline projekta (trafo stanica i dalekovod) jačanja elektroenergetskog sektora na području općine Tešanj.

Za učenike generacije, učenike sa posebnom diplomom i učenike sa ostvarenim značajnim rezultatima na takmičenju, te direktore škola, profesore i nastavnike koji su učenike pratili na takmičenja, upriličen je tradicionalni prijem Općinskog načelnika.
Ove godine ukupno je 81 učenik (12 učenika generacije, 52 učenika sa posebnom diplomom, te 17 učenika sa ostvarenim značajnim rezultatima na takmičenju) od Općine Tešanj dobilo prigodne poklone i novčane nagrade za postignute rezultate.

Čestitke najboljim učenicima uputili su Općinski načelnik Suad Huskić i predsjedavajući Općinskog vijeća Senad Subašić, koji su u svom obraćanju posebno istakli važnost ovako dobrih rezultata prvo za učenike, a onda i za zajednicu.Također, podsjetili su da Općina Tešanj posebnu pažnju povećuje mladim ljudima kroz različite projekte.

Inače, ovaj prijem je već postao tradicionalan i ima za cilj, između ostalog, da afirmiše mlade uspješne učenike i sportiste i da ih podstakne na dalji rad i napredovanje.

Povodom godišnjice 202 garave viteške brigade upućujem iskrene čestitke svim pripadnicima ove jedinice, porodicama šehida i poginulih branitelja, te svim patriotama BiH.

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK

mr.sc. Suad Huskić

U sklopu redovnog ljetnog održavanja regionalnih cesta, Direkcija za ceste ZDK ovih dana vrši sanaciju regionalne ceste R-474 Novi Šeher-Tešanj-granica entiteta. U toku je krpanje udarnih rupa na dionici puta od Ćatinog greba do Križa.

Zbog velikog broja devijacija i ulegnuća na kolovozu, Direkcija je odlučila da na dionici puta od Autobusne stanice do Doma kulture u Tešnju, izvrši kompletnu presvlaku kolovoza asfaltom kako bi sam ulaz u Tešanj učinila bezbjednijim.

Izvođač radova je firma Rial d.o.o. Doboj Istok.

U Tešnju su održane Sportske igre mladih, takmičenje koje se već treću godinu održava u našem gradu, za učesnike do 15 godina.

Ove godine zabilježen je rekordan odziv takmičara u disciplinama Quickie CUP u igri između dvije vatre, Bingo CUP u uličnoj košarci, AzelFrance CUP u stonom tenisu i Coca-Cola CUP u malom nogometu/fudbalu.

Igralo se na dvije lokacije, u sportskoj dvorani JU Sportsko-rekreacionog centra Tešanj i u fiskulturnoj sali OŠ Huso Hodžić Tešanj.

Finalno takmičenje će biti održano u augustu u Sarajevu i sudjelovat će skoro 2.000 djece iz cijele Bosne i Hercegovine, dok će pobjednici Finalnog takmičenja u Sarajevu učestvovati na Međunarodnom finalu Sportskih igara mladih u Splitu.

 

Općinski načelnik sa saradnicima održao je radni sastanak sa predstavnicima mjesne zajednice Bukva. Razgovaralo se o realizaciji projekata sa Liste kapitalnih projekata, trenutnim aktivnostima koje realizuju organi mjesne zajednice, te poteškoćama u radu sa kojima se susreću.

Na sastanku su dogovorene konkretne aktivnosti koje treba da se realizuju u narednom periodu, a koje za cilj imaju nastavak dobre saradnje, te stvaranje povoljnijeg ambijenta i poboljšanja uslova za život i rad građana kako ove mjesne zajednice, tako i cijelog područja općine Tešanj.

 

 Općinski načelnik Suad Huskić sa saradnicima primio je predstavnike firmi Inžinjering, Inter i Bagatela koje posluju na području MZ Ljetinić. Tokom sastanka razgovarano je o uređenju infrastrukture – gradnji puta i vlasničkim odnosima – proširenju lokaliteta za investiranje. Predstavnici tri firme iskazali su spremnost da učestvuju u finansiranju potrebnih radova. Dogovorene su prioritetne mjere i zadaci za naredni period kako bi došlo do realizacije ovih projekata.

 

 

U toku je sanacija makadamskih puteva oštećenih usljed nedavnih kišnih padavina praćenim jakim pljuskovima, a koja podrazumjeva izvoz i ugradnju posipnog materijala, čišćenje putnih kanala i propusta, kao i potrebna ucjevljenja.

 

 

Također, započele su i intezivne aktivnosti na sanaciji udarnih rupa i devijacija u sklopu ljetnog održavanja asfaltnih cesta na području općine Tešanj, posebno na dionicama koje ugrožavaju normalno odvijanje saobraćaja. Radovi pored sanacije udarnih rupa i devijacija, obuhvataju i sanaciju bankina i propusta, kao i odvodnju površinskih voda.

 

Općinski načelnik sa saradnicima održao je sastanak sa predstavnicima Sportskog saveza općine Tešanj.

Tokom sastanka, razgovarano je o stanju i razvoju sporta na području općine Tešanj.

Ovom prilikom, razgovaralo se  i o trenutnim aktivnostima Sportskog saveza, ali i planovima za naredni period.

 

 

 

Izvođač HO Norveška narodna pomoć Sarajevo (NPA) predstavnicima Službe civilne zaštite Općine Tešanj, u prisustvu BHMAC-a – RU Tuzla, predao je deminiranu površinu projektnog zadatka kasetne municije Tešajnka ID KM-T-0009, površine 24.710 m2. Ovo je posljednji od četiri projekta kasetne municije koji su realizovani na području općine Tešanj.

 

 

 

 

 

 

SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE

 

Podkategorije

U italijanskom gradu Cadenabbia održava se kolokvij koji organizira fondacija Konrad Adenauer. Politički lideri i ekonomski stručnjaci iz Bosne i Hercegovine i Evropske unije (EU) razgovaraju o ekonomskim i socijalnim reformama neophodnim za poboljšanje života građana naše zemlji i za skori prijem Bosne i Hercegovine u EU.

Općinski načelnik Suad Huskić je u svom izlaganju predstavio iskustva općine Tešanj u kreiranju povoljnog poslovnog okruženja, te ukazao na mogućnosti daljeg napretka Bosne i Hercegovine, ukazavši na važnost i ulogu lokalne samouprave u provođenju Reformske agende.

Prvog dana kolokvija raspravlja se o efektima nove njemačko – britanske inicijative, odnosno inicijative EU za BiH, o usvojenoj Reformskoj agendi, kao i o sadržaju političkih, ekonomskih i socijalnih reformi u svjetlu

evropske perspektive Bosne i Hercegovine.

Na dvodnevnom skupu, kojeg organiziraju njemačka fondacija "Konrad Adenauer", učestvuju predsjedavajuća Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) Borjana Krišto i njena dva zamjenika Mladen Bosić i Šefik Džaferović, kao i predsjedavajući Doma naroda PSBiH Ognjen Tadić i njegov zamjenik Bariša Čolak. Osim članova kolegija oba doma PSBiH, na skupu u Italiji učestvuju i poslanici i delegati oba doma PSBiH Senad Šepić, Ljilja Zovko i Martin Raguž.