Prijava
srijeda 21.2.2018
Događaji:
Pretraga

Novosti

U toku su završni radovi na realizaciji II faze izgradnje školske sale u Šijama. Radi se na betoniranju tribina, a u narednim danima se planira pokrivanje objekta čime će biti okončani ugovoreni radovi.

Obavještavaju se zainteresovani taksi prevoznici koji su podnijeli zahtjev za raspored taksi vozila na taksi stajalištima po Javnom pozivu za prikupljanje zahtjeva za raspored taksi vozila na taksi stajalištima na području općine Tešanj za 2018. godinu, da će se javno otvaranje zahtjeva izvršiti u srijedu, 15. novembra 2017. godine u 13:00 sati, u staroj sali Općinskog vijeća Tešanj (III sprat).

 

Prisustvo nije obavezno.

 

 

PREDSJEDAVAJUĆI KOMISIJE

Nihad Hadžismajlović

Direktor Direkcije za ceste ZDK sa saradnikom posjetio je općinu Tešanj, kako bi sa Općinskim načelnikom razgovarao o aktuelnim projektima koje Direkcija i Općina zajednički finansiraju.

Nakon sastanka u Općini Tešanj, posjetili su novoasfaltirani put Rastoke u Jelahu, kao i radove u Poslovnoj zoni Glinište.

Dogovoreni su naredni koraci kada su u pitanju ova dva projekta – priključna traka na put za Glinište i pripreme za gradnju mosta u Jelahu. Također, posjeta je iskorištena i za razgovor o održavanju regionalnog puta, kao i projektu sanacije stijena u Tešnju.

Završen je projekat postavljanja šest novih autobusnih nadstrešnica uz lokalne ceste u više mjesnih zajednica na području općine Tešanj. Prve autobusne nadstrešnice su izgrađene 2007. godine na području urbanog dijela grada Tešnja, a zatim svake naredne godine njihova gradnja je nastavljena po cijelom području općine Tešanj, prvo na magistralnim cestama, a zatim regionalnoj i lokalnim cestama.

Danas imamo ukupno 57 izgrađenih autobusnih nadstrešnica raspoređenih po svim mjesnim zajednicama. Uz izgradnju autobusnih nadstrešnica redovno se u budžetu planiraju i sredstva za njihovo održavanje na godišnjem nivou od oko 10.000 KM.

U 2017 godini je planirano i postavljeno šest novih autobusnih nadstrešnica na ona autobusna stajališta koja su najfrekventnija ili gdje je veliki broj učenika i radnika koji koriste javni prijevoz do svojih odredišta.

Općina Tešanj i Organizacija MUSLIM AID Sarajevo, realizuju projekat Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba i mladih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima na području općine Tešanj u 2017. godini.

Sredstva za nabavku plastenika obezbjeđena su u omjeru: 40 % sredstva donatora, 40% iz budžeta Općine Tešanj i 20% sufinansira korisnik nakon potpisivanja Ugovora o dodjeli plastenika.

Nakon objave javnog poziva, bodovanja aplikacija i uviđaja na terenu, Komisija za dodjelu plastenika je sačinila rang listu 20 korisnika kojima će biti dodjeljen plastenik površine od 100 m² sa pratećom opremom.

 

Konačnu rang listu možete pogledati ovdje

 

Svi odabrani korisnici su obvezni prisustvovati dvodnevnoj edukaciji koju će održati predstavnik MUSLIM AID-a Sarajevo, u ponedjeljak i utorak - 13. i 14. novembra 2017.godine, sa početkom u 10.sati, u sali Općinskog vijeća Općine Tešanj.

 

 

POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA

Hamzalija Hojkurić dipl.ecc.

 

Završeno je asfaltiranje puta Rastoke u MZ Jelah u dužini od cca 1000 metara.

Projekat su finansirali Direkcija za ceste ZDK i Općina Tešanj.

Izvođač radova je firma Dobojputevi d.d. Doboj Jug.

Prema najnovijim podacima Federalnog zavoda za statistiku objavljenim 1. novembra u redovnom mjesečnom biltenu, općina Tešanj dostigla je zaključno sa osmim mjesecom tekuće godine broj od 12.003 zaposlenih. Ovo je prvi put u historiji općine Tešanj, jer je 1991. godine broj bio manji od 7000 zaposlenih.

 

Prije tačno pet godina, 2012. godine, broj zaposlenih na teritoriji općine Tešanj bio je 9001. Sada je ovaj broj veći za 3002 zaposlena, tj. veći je za 33%. Ovo je rezultat kontinuiteta politike razvoja koju u Tešnju provodimo u posljednjih 20 i više godina, zajedno sa investitorima, domaćim i stranim, nosiocima privatne inicijative, kao i svim građanima naše općine u kreiranju povoljnog poslovnog ambijenta. Ipak, smatram da ne možemo biti u potpunosti zadovoljni rezultatima iz dva razloga. Lokalne sredine koje u BiH više rade i zapošljavaju, i iz kojih se uplaćuje više u budžete na višim razinama vlasti, dobijaju manje natrag u lokalni budžet. Tako je i sa općinom Tešanj, budžet Općine nije rastao brzinom otvaranja novih radnih mjesta, rastom izvoza i investicija zbog pogrešne poreske politike. I drugo, volio bih da smo dostigli i veći prosjek plaća. Nažalost, administrativni centri i javni sektor u ovoj državi troše i imaju mnogo više od onih koji rade u proizvodnji. U tom smislu smatram da bi svi zajedno trebali osmisliti politike i strategije koje bi povećale našu ukupnu konkurentnost, ali i socijalnu osjetljivost u nastojanju da se podigne standard građana, rekao je Općinski načelnik Suad Huskić.

 

Lokalni razvoj je pokretač regionalnog razvoja, i napretka na višim nivoima države. U posljednje dvije decenije Tešanj je primjer uspješnog lokalnog razvoja, smatra Općinski načelnik, te ističe: Smatram da je došlo vrijeme da se neke prepreke daljem razvoju lokalnih zajednica, a koje su ugrađene u poreski sistem promijene. Tamo gdje se kreira nova vrijednost, tu građani trebaju osjetiti rezultate svoga rada u onoj mjeri u kojoj im to pripada. Ovakav pristup bi pomogao cijeloj Bosni i Hercegovini, ubrzanim razvojem, većom odgovornošću svih, smanjenjem određenih neprirodnih privilegija, i na druge načine.

 

Namjera nam je da potaknemo dijalog u javnosti o ovim temama, i s tim u vezi podržavamo novi, pravedniji i razvojni model raspodjele javnih prihoda koji će biti stavljen u funkciju napretka svih. Takav primjer je i inicijativa Zeničko-dobojskog kantona bazirana na Studiji koju je izradio Ekonomski fakultet, rekao je Općinski načelnik Suad Huskić.

Općina Tešanj obavještava sve građane da će u nedjelju 05.11.2017. godine biti na snazi povremena zabrana saobraćaja motornim vozilima na lokalnoj cesti LC4 - Mrkotić-Putešić na potezu oko džamije u Mrkotiću u periodu od 08 do 17,00 časova, a radi izvođenja radova na sanaciji klizišta Obli kamen u Mrkotiću.

 

Tekst Rješenja o privremenoj obustavi saobraćaja oglašen je na oglasnoj ploči Općine Tešanj, Ureda Jelah i Ureda Tešanjka, a možete pogledati i ovdje

 

 

POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA

Hamzalija Hojkurić, dipl.ecc

 

Nakon provedene procedure javne nabavke, Općinski načelnik Suad Huskić i direktorica firme Dobojputevi dd Doboj Jug Saća Prnjavorac potpisali su ugovor za Asfaltiranje saobraćajnice 1 u Poslovnoj zoni Glinište u Jelahu. Dužina saobraćajnice je 1250m, a vrijednost ugovora je 248.935,29 KM sa PDV-om.

U toku je sanacija šest klizišta na području općine Tešanj koji su putem javne nabavke ugovoreni sa preduzećima Dobojputevi dd Doboj jug, Trans-Kop d.o.o. Rosulje, KM-Gradnja d.o.o. Miljanovci i Hajdić d.o.o Maglaj. Do sada su urađena klizišta u Lepenici, Džemilić Planjama i Medakovu, a u toku je sanacija klizišta Ošljak. U narednim danima bit će sanirana i klizišta u Šijama i Mrkotiću.

 

 

SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE

U Tešnju je danas ozvaničen početak radova na izgradnji prve zgrade socijalnog stanovanja, a koja se gradi u sklopu projekta Zatvaranja kolektivnih centara - CEB II. Korisnici projekta će biti osobe koje danas žive u kolektivnim centrima, a koje su raseljene, povratnici ili druge socijalno ugrožene osobe.

Riječ je o izgradnji zgrade za smještaj 65 osoba u 21 stan na lokalitetu Medakovo, koja, prema planu treba biti okončana u roku od 360 kalendarskih dana.

Ukupna vrijednost Projekta je oko 1.050.000 KM, od čega je učešće Općine Tešanj oko 180.000 KM (vrijednosti zemljišta, projektovanja, komunalne infrastrukture i nadzora), dok vrijednost radova iznosi 883.807 KM.

 

U Tešnju je 1992. godine, dakle, prije 25 godina boravilo 30.000 izbjeglica pretežno iz Doboja, Teslića, Dervente i okolnih općina. Drago mi je da smo danas u situaciji da ćemo ovim projektom završiti rješavanje smještaja raseljenim osobama i na ovaj način im vratiti dostojanstvo. Istovremeno, uklanjanjem izbjegličkog naselja koje je smješteno u Poslovnoj zoni Bukva, u Tešnju će doći do novih lokacija za investiranje, rekao je Općinski načelnik Suad Huskić.

 

Zvaničnom početku radova u Tešnju su prisustvovali koordinator projekta Zatvaranja kolektivnih centara – CEB II u ime Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH Edina Imamović, Federalni ministar za raseljene osobe i izbjeglice Edin Ramić, Ministar za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK Nurđehan Šahinović i Direktor Fonda za povratak BiH Nebojša Švraka.

 

U ovoj godini planiran je početak izgradnje ili rekonstrukcija ukupno 11 zgrada socijalnog stanovanja sa cca 450 stambenih jedinica.

 

Projekat CEB II provodi Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice putem nadležnih entitetskih ministarstava, organa lokalnih vlasti i resornih kantonalnih ministarstava/uprava u FBiH i UNHCR-a.

Projekt CEB II se provodi u 45 gradova i općina u BiH zahvaljujući kreditnim sredstvima Razvojne banke Vijeća Evrope namjenjenim za zatvaranje 121 kolektivnog centra u kojima danas živi više od 7.200 građana BiH. Planirana je izgradnja 2.611 stanova neprofitnog socijalnog stanovanja u 82 zgrade i objekta.

Podkategorije

U italijanskom gradu Cadenabbia održava se kolokvij koji organizira fondacija Konrad Adenauer. Politički lideri i ekonomski stručnjaci iz Bosne i Hercegovine i Evropske unije (EU) razgovaraju o ekonomskim i socijalnim reformama neophodnim za poboljšanje života građana naše zemlji i za skori prijem Bosne i Hercegovine u EU.

Općinski načelnik Suad Huskić je u svom izlaganju predstavio iskustva općine Tešanj u kreiranju povoljnog poslovnog okruženja, te ukazao na mogućnosti daljeg napretka Bosne i Hercegovine, ukazavši na važnost i ulogu lokalne samouprave u provođenju Reformske agende.

Prvog dana kolokvija raspravlja se o efektima nove njemačko – britanske inicijative, odnosno inicijative EU za BiH, o usvojenoj Reformskoj agendi, kao i o sadržaju političkih, ekonomskih i socijalnih reformi u svjetlu

evropske perspektive Bosne i Hercegovine.

Na dvodnevnom skupu, kojeg organiziraju njemačka fondacija "Konrad Adenauer", učestvuju predsjedavajuća Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) Borjana Krišto i njena dva zamjenika Mladen Bosić i Šefik Džaferović, kao i predsjedavajući Doma naroda PSBiH Ognjen Tadić i njegov zamjenik Bariša Čolak. Osim članova kolegija oba doma PSBiH, na skupu u Italiji učestvuju i poslanici i delegati oba doma PSBiH Senad Šepić, Ljilja Zovko i Martin Raguž.