Prijava
srijeda 21.2.2018
Događaji:
Pretraga

Aktuelnosti

Danas je u sali Općinskog vijeća održana edukacija administracie na temu: Ciljevi zajednice i ciljevi organizacije.

Predavač je bio Općinski načelnik Suad Huskić.

Prezentaciju možete pogledati ovdje

Općinski načelnik sa saradnicima organizovao je radni sastanak sa predsjednicima savjeta i sekretarima mjesnih zajednica kako bi razgovarali o usvojenom Planu kapitalnih ulaganja za 2018 godinu. Razgovaralo se o kandidovanim projektima sa aspekta spremnosti projektne dokumentacije, pribavljenih dozvola za gradnju, građevinskih odbora, očekivanju predsjednika savjeta kada je u pitanju učešće građana u sufinansiranju projekata. Ovom prilikom, predstavnicima mjesnih zajednica su predstavljeni i nosioci aktivnosti u ime Općine za svaki projekat.

U oktobru 2017. godine su krenule pripreme i mjesne zajednice su dostavile svoje prijedloge prioritetnih projekata za ovu i naredne dvije godine. S obzirom da su i Budžet i Plan kapitalnih ulaganja usvojeni na Vijeću, predstavljamo usvojene dokumente predstavnicima mjesnih zajednica sa namjerom da što prije objavimo tendere i ugovorimo radove, rekao je Općinski načelnik Suad Huskić.

 

Općinski načelnik Suad Huskić sa saradnicima primio je Direktora Poreske uprave FBiH Šerifa Isovića, Direktora Kantonalnog poreznog ureda Zenica Sabahudina Ibrahimagića i Šeficu porezne ispostave Tešanj, Melisu Kuprić kako bi razgovarali o saradnji ove dvije institucije.

 

Sastanak je iskorišten i za razgovor o trajnijem i kvalitetnom rješavanju prostora u kojem bi bila smještena poslovnica Poreske uprave Tešanj, s obzirom da je prostor koji se trenutno koristi u vlasništvu Općine i da je besplatno korišten od 1997. godine. Sada Općina ima potrebe za korištenje tog prostora i očekuje trajnije i adekvatno rješavanje prostora za rad Poreske uprave. Dogovoreni su naredni koraci u rješavanju ovog pitanja.

 

 

 

 

 

Javni poziv: Uvid u Glavni projekat vodosnabdijevanja u MZ Džemilić Planje možete pogledati ovdje

Identifikaciju i spisak parcela možete pogledati ovdje

Jutros je Općinski načelnik Suad Huskić sa Predsjedavajućim Općinskog vijeća Tešanj Senadom Subašićem, bio domaćin sastanka kojem je prisustvovao i Komandir Policijske stanice Tešanj Jusuf Katica. Tema sastanka je bio rad policije u lokalnoj zajednici i izazovi sa kojima se suočavaju. Komandir PS Tešanj, informisao je, da je bezbjedonosna situacija na području općine Tešanj stabilna i zavodoljavajuća. Prisutni su se usaglasili da je potrebno pružiti punu podršku radu policije u interesu svih građana.


Poseban osvrt je napravljen na tvrdnje medija o postojanju izvjesnih kampova na području općine, pri čemu je izneseno da je udruženje Asker (Sarajevo) koristilo privatni prostor jezera Jelen za boravak djece iz Sarajeva na prostoru općine Tešanj u trajanju od nekoliko dana.


Ocijenjeno je da se ovim događajem ne trebaju i ne smiju okarakterisati ukupne prilike na prostoru općine Tešanj ili Bosne i Hercegovine, te naglašeno da u medijskim i javnim istupima, kao i svim aktivnostima treba izbjegavati oštru i dnevno-političku retoriku, kao i sve aktivnosti koje bi mogle voditi medijskoj manipulaciji, zloupotrebi javnosti ili djece, te time narušavati odnose u bosanskohercegovačkom društvu.


Općina Tešanj je usmjerena na razvoj i jačanje ekonomije, sa jasnim opredjeljenjem da nam je na tom putu potrebna puna politička i ekonomska stabilnost društva i ne podržava bilo šta što nas udaljava od toga.

 

Podkategorije

Novosti

Najava događaja

Interno informativno glasilo Općine Tešanj

Čestitke