Prijava
nedjelja 24.9.2017
Događaji:
Pretraga

Aktuelnosti

Općina Tešanj i projekat ReLOaD pozivaju sve organizacije civilnog društva (OCD)/nevladine organizacije (NVO) iz Bosne i Hercegovine da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima Općine Tešanj iz sljedećih prioritetnih oblasti: zapošljavanje, zaštita okoliša, ruralni razvoj, razvoj sporta i razvoj kulture.

Učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sve formalno registrirane OCD i NVO (udruženje/udruga ili fondacija), u skladu sa važećim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini.

Sve zainteresirane organizacije civilnog društva detaljne informacije o uslovima za apliciranje i kriterijima za finansiranje projekata mogu pronaći u Smjernicama za aplikante u okviru Javnog poziva.

 

Javni poziv možete pogledati ovdje

Smjernice za aplikante

Projektni prijedlog

Pregled budzeta

Matrica logickog okvira

Plan aktivnosti i promocije

Administrativni podaci o aplikantu

Finansijska identifikaciona forma

Izjava o podobnosti

Lista za provjeru

Završeno je asfaltiranje ugovorenih dionica puteva sa Liste kapitalnih projekata za 2017 godinu.

Asfaltirana je dionica puta Bobare-Križ u MZ Bobare-Drinčići-Blaževci, dionice puteva Rakite i Kurdije u MZ Piljužići, kao i dionice puteva Bošnjaci-Asimova kuća, Mlini - Bošnjaci u MZ Kalošević.

Izvođač radova je firma Dobojputevi d.d. Doboj Jug.

Uslijed sve učestalijih prijava zagađenja rijeke Tešanjke kako od stanovništva tako i od privrednih subjekata koji posluju u poslovnoj zoni Bukva, Općinski načelnik je održao sastanak ne temu Monitoring zagađenja rijeke Tešanjke. Na sastanku je odlučeno da Općina Tešanj u narednom periodu vrši monitoring ispusta otpadnih voda u rijeku Tešanjku.

U dogovoru sa JP Rad, inspektori općine Tešanj locirali su ispuste, izvršili čišćenje oko ispusta u svrhu što lakšeg uzorkovanja vode, te provode kontinuirano praćenje kvaliteta vode koja se ispušta u vodotok rijeke Tešanjke. Otpadne vode se uzorkuju nekoliko puta sedmično u različitim vremenskim inervalima sa svih kanalizacionih ispusta. Uzorci otpadnih voda se dostavljeju u laboratoriju JP Rad koja je akreditovana za ispitivanje kvaliteta otpadnih voda iz kolektora.

Vrijeme trajanja monitoringa je minimalno 30 dana nakon čega će nadležne institucije i šira društvena zajednica biti upoznata sa rezultatima monitoringa.

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Realizacija Liste kapitalnih projekata I faza, LOT 12 možete pogledati ovdje

Povodom općinskog praznika 9. septembra - Dana oslobođenja općine Tešanj od fašizma položeno je cvijeće na Centralnom spomen obilježju šehidima i poginulim borcima 1992-1995. godina, na bistu narodnog heroja Huse Hodžića i Partizanskom groblju u Tešnju, kao i na spomen obilježja u Jelahu i Tešanjci.

Cvijeće su položili predstavnici Općine Tešanj i boračkih udruženja, mladi izviđači Odreda Crni vrh i predstavnici općinske organizacije SDP-a Tešanj.

Nakon polagana cvijeća, u maloj sali Centra za kulturu i obrazovanje održana je tribina Holokaust u Tešnju, a nakon toga i 15. Međunarodna smotra folklora.

Podkategorije

Novosti

Najava događaja

Interno informativno glasilo Općine Tešanj

Čestitke