Prijava
srijeda 21.2.2018
Događaji:
Pretraga

Aktuelnosti

 

Načelnik općine Fojnica Sabahudin Klisura sa saradnicima posjetio je općinu Tešanj i sastao se sa Općinskim načelnikom Suadom Huskićem, kako bi razgovarali o projektu Adresni registar. Radi se o projektu koji je općina Tešanj implementirala prva u Federaciji, a u kojem su adresnim brojem označeni svi objekti na području cijele općine Tešanj, uz uspostavu elektronske baze u kojoj su uneseni svi podaci uključujući i lokaciju svih objekata. Budući da općina Fojnica planira implementaciju ovog projekta, ovom prilikom razgovarano je o iskustvima i mogućim problemima tokom uspostave ovog Registra.

Također, sastanak je iskorišten i za razgovor o drugim temama, prije svega o uređenju poslovnih zona i uspostavi povoljnog ambijenta za investiranje.

 

Obavještavamo sve poljoprivrednike upisana u Registar poljoprivrednih domaćinstava, da su dužni do 31.03.2018.godine kod općinske službe koja vodi Registar, prijaviti nastale promjene na svom gazdinstvu uključujući i provjeru ispravnosti bankovnog računa nosioca gazdinstva. Ažurirani podaci su preduslov za ostvarivanje novčanih poticaja poljoprivredi sa federlanog, kantonalnog i općinskog nivoa.

Svi poljoprivredni proizvođači koji se prvi put upisuju u Registar, a žele se prijaviti za novčane podrške u 2018.godini također se trebaju upisati do 31.03.2018.godine.

Ujedno, obavještavamo poljoprivredne proizvođače koji žele uraditi promjenu organizacijskog oblika poljoprivrednog gazdinstva, da isto urade u navedenom roku do 31.03.2018.godine jer sve naknadno urađene promjene organizacijskog oblika neće se uzimati u obzir za novčane podrške u tekućoj godini.

Pozivamo obveznike plaćanja naknade za vatrogastvo da svoje obaveze - dugovanja izmire najkasnije do 31.03.2018. godine.

Ovim pozivom nastojimo izbjeći sudske postupke, nepotrebne troškove i zatezne kamate, koje na kraju plaćaju obveznici naknade za vatrogastvo.

U Općini Tešanj  uspješno je obavljena certifikacija sistema upravljanja kvalitetom i recertifikacija sistema upravljanja okolišem - završena je i tranzicija na novu normu ISO 9001:2015 kada je u pitanju sistem upravljanja kvalitetom i ISO 14001:2015 kada je u pitanju sistem upravljanja okolišem.
Ovim je potvrđeno da Općina Tešanj uspješno koristi svoje kapacitete, performanse i dobre prakse u oblasti kvaliteta pružanja usluga građanima i zadataka lokalne uprave, kao i brojna poboljšanja i rezultate u oblasti upravljanja okolišem.
Certifikaciju i recertifikaciju je obavila Certifikacijska kuća Bureau Veritas, Rijeka.

Na 15. sjednici Općinskog vijeća Tešanj, održanoj 31. januara 2018. godine usvojena je Odluka o planovima potencijalnih projekata javno-privatnog partnerstva. Sastavni dio Odluke čine Godišnji i Trogodišnji plan potencijalnih projekata javno-privatnog partnerstva.

Pozivamo sve zainteresirane investitore, privatne partnere da izvrše uvid u potencijalne projekte javno-privatnog partnerstva i eventualno iskažu svoj interes.

 

Listu projekata možete pogledati na:

Godisnji plan

Trogodisnji plan

Podkategorije

Novosti

Najava događaja

Interno informativno glasilo Općine Tešanj

Čestitke