Prijava
srijeda 21.2.2018
Događaji:
Pretraga

Aktuelnosti

Pozivamo obveznike plaćanja naknade za korištenje građevinskog zemljišta (rente), da izmire svoje obaveze za 2017. godinu najkasnije do 31.03.2018 godine.

Ovim pozivom nastojimo spriječiti sudske postupke i izbjeći nepotrebne troškove i zatezne kamate, koje u konačnici plaća obveznik rente.

Danas je u sali Općinskog vijeća sa početkom u 14,00 sati održana 15. sjednica Vijeća sa predloženim dnevnim redom:

1.Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj,

2.Prijedlog Odluke o prodaji parcele oznake k.p. br. 1897/3 za k.o. Trepče,

3.Prijedlog Odluke o usvajanju planova potencijalnih projekata javno-privatnog partnerstva,

4.Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Zoning plana “Poslovna zona Ljetinić” Tešanj,

5.Izvještaj o realizaciji kapitalnih investicija za 2017. godinu,

6.Prijedlog Odluke o usvajanju Plana kapitalnih investicija za budžetsku 2018.godinu (sa planom kandidovanih investicija za 2019 i 2020) 1+2,

7.Prijedlog Odluke o visini prosječne konačne građevinske cijene na području općine Tešanj za 2017. godinu,

8.Izvještaj o radu Općinskog vijeća za period od 01.01. do 31.12.2017. godine,

9.Izvještaj Općinskog načelnika za period od 01.01. do 31.12.2017. godine,

10.Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva za 2017. godinu,

11.Informacija o stanju bezbjednosti na području općine Tešanj i bezbjednosti učesnika u saobraćaju na području općine Tešanj za 2017.godinu,

12.Informacija o stanju u poljoprivredi i realizaciji Programa novčanih poticaja u 2017. godini.

 

Tokom sjednice, najviše rasprave je bilo oko 6. tačke dnevnog reda Plana kapitalnih investicija za 2018. godinu koju je Vijeće uz dodatna pojašnjenja usvojilo.

I ostale tačke dnevnog reda Vijeće je prihvatilo i završilo sa radom u 19,10 sati.

 

Pozivamo vas da u svrhu pripreme manifestacije Tešanjsko proljeće 2018, dostavite prijedlog sadržaja koje vaša ustanova/organizacija planira pripremiti u sklopu ove manifestacije.

Ukoliko želite da neke od manifestacija koje organizujete budu u okviru zajedničkih manifestacija, potrebno je da, kao organizatori/izvođači, iznesete i dostavite opis sadržaja koji planirate, okvirno vrijeme (datum, mjesto, termin i sl.) i finansijske aspekte (kao u priloženom obrascu).

Manifestacija će se realizovati u periodu od 12. marta do kraja aprila 2018. godine

Rok za dostavu sadržaja za manifestaciju je 20.02.2018. godine.

 

 

POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA

Azra Muslija, dipl. pravnik

U toku su radovi na izgradnji vodovoda Tepe-Hrvatinovići - izvršeni su pripremni radovi iskolčenja i evidentiranja postojećih podzemnih instalacija, počeli su i zemljani radovi iskopa kanala u zoni Rezervora R2.
Radovi obuhvataju distributivnu, potisnu i sekundarnu mrežu za naselje Tepe, Hrvatinovići, Tugovići i Joldići.
Izvođač radova je firma AB-trans d.o.o. Tešanj, a stručno-tehnički nadzor vrši firma INPROS d.o.o. Mostar.
Projekat se finansira sredstvima vodnih naknada, Općine Tešanj i učešća građana.

 

U toku su radovi na izgradnji priključka saobraćajnice 1 u Poslovnoj zoni Glinište na regionalni put RP-474 - proširuje se saobraćajnica, pomjera trotoar, priprema dodatna saobraćajna traka.

Radove finansiraju Općina Tešanj i Direkcija cesta ZDK. Vrijednost investicije je oko 80.000 KM, a radove izvodi firma Dobojputevi d.d. Doboj Jug.

Početkom građevinske sezone, planirano je asfaltiranje cijele dionice puta kroz Poslovnu zonu Glinište.

 

Podkategorije

Novosti

Najava događaja

Interno informativno glasilo Općine Tešanj

Čestitke