Prijava
Četvrtak 22.11.2018
Događaji:
Pretraga

XIII Odluku o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki 2018. godine možete pogledati ovdje

U toku jsu radovi na izgradnji i proširenju vodovoda Dž.Planje, I faza.
Ugovorom je obuhvaćena izgradnja novog rezervoara sa pumpnom stanicom i dva vodozahvata.
Izvođač radova je firma Inter d.o.o. Tešanj. Iznos ugovorenih radova je 76.693,00 KM.

 

Javni konkurs možete pogledati ovdje

Smjernice možete pogledati ovdje

Prijavni obrazac

Izjava 1

Izjava 2

Od 8. do 11. oktobra u Briselu se održava Evropska sedmica regija i gradova. Tokom 4 dana u Briselu eksperti u regionalnom i lokalnom razvoju, kao i predstavnici EU institucija predstavljaju najbolje prakse u EU. Teme koje okupljaju oko 6.000 osoba iz cijele EU su: dobre prakse u ekonomskom razvoju i socijalnoj uključenosti, javno-privatno partnerstvo, prekogranična saradnja, lokalne strategije razvoja, budućnost gradova, e-uprava i dr.
Studijsko putovanje je organizirano u okviru MEG projekta, koji provodi UNDP u BiH, a finansira Vlada Švicarske. Delegaciju čine predstavnici općina Tešanj i Sanski Most, koje su u prvom ciklusu projekta a koji uključuje 18 općina u BiH bile najuspješnije, te regionalni terenski službenici.

 

U skladu sa potpisanim Okvirnim sporazumom započela je aktivnost na provođenju preventivnih mjera zaštite i spašavanja koje se ogledaju kroz uređenje vodotoka i sanaciju klizišta pored putnih komunikacija. U toku je sanacija jednog klizišta, te čišćenje i uređenje korita Trebačke rijeke u MZ Karadaglije.

 

 

SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE

 

Podkategorije

Novosti

Interno informativno glasilo Općine Tešanj

Najava događaja

Čestitke