Srijeda 3.9.2014
Pretraga
Korisnički dio
Početna Aktuelnosti Javni poziv: Transfer za poticaj razvoja poduzetništva i obrta
Javni poziv: Transfer za poticaj razvoja poduzetništva i obrta
PDF Štampaj E-mail
Utorak, 27 April 2010 13:48

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta objavilo je javni natječaj za odabir korisnika grant sredstava Transfer za poticaj razvoja poduzetništva i obrta po Programu Podrška sufinanciranju investicijskih projekata koji financiraju subjekti malog gospodarstva iz vlastitih sredstava i kreditnih sredstava Razvojne banke F BiH.
Potencijalni korisnici su: pravne osobe–subjekti malog gospodarstva, mikro, mala i srednja poduzeća registrirana kao d.d.i d.o.o., i obrtnici registrirani u skladu sa Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima, koji ispunjavaju i ostale uslove objavljene u javnom pozivu.
Integralni tekst Javnog natječaja dostupan je na web stranici Općine Tešanj www.opcina-tesanj.ba
dok je kompletan javni poziv sa svim uputama i pratećom dokumentacijom dostupan na www.fmrpo.gov.ba pod nazivom KREDITI-SUFINANSIRANJE.
Za više informacija kontakt osoba u Općini Tešanj je Haška Hundur, tel. 032/653-915.

Javni poziv pogledajte na:
images/dokumenti/javnipoziv_sufinansiranje.pdf