Petak 25.7.2014
Pretraga
Korisnički dio
Početna Aktuelnosti Novosti
Novosti
Informacija o situaciji 18.05.2014. godine
Nedjelja, 18 Maj 2014 21:10

Danas su na terenu nastavljene aktivnosti na sanaciji šteta nastalih u poplavama i zbog klizanja i odrona zemlje, prije svega na osposobljavanju putnih komunikacija radi osiguranja prohodnosti.

PUTEVI

Svi glavni putni pravci na području općine Tešanj su prohodni i stabilni, ophodnja i nadzor na putevima su stalni. Zbog pojave klizišta još uvijek je otežan saobraćaj prema Novom Šeheru, gdje mehanizacija intenzivno radi na uspostavi pune komunikacije. Na dionici magistralnog puta M17 u Kosovi, zbog pojave klizišta nije moguć saobraćaj. Za hitne intervencije prohodan je put Trepče–Šljivice-Kosova-Maglaj, te molimo građane da, ukoliko nemaju velike potrebe, ne prave gužvu na ovoj dionici do stabilizacije stanja.

KLIZIŠTA

Danas je prijavljeno još dodatnih šest kližišta, što je ukupno 59 novih klizišta na području općine Tešanj u protekla tri dana. Stručne ekipe koje su na terenu utvrđuju trenutno stanje i već su izvršile stručni uvid na 49 klizišta. Danas je urađeno sedam hitnih intervencija na klizištima.

Pročitaj više...
 
Sanacija nastalih šteta
Nedjelja, 18 Maj 2014 12:02

Nastavljene su aktivnosti na sanaciji šteta nastalih u poplavama i zbog klizanja i odrona zemlje, prije svega na osposobljavanju putnih komunikacija radi osiguranja prohodnosti.

Jutros su prijavljena još dodatna tri kližišta, što je ukupno 56 novih klizišta na području općine Tešanj u protekla tri dana. Stručne ekipe koje su na terenu utvrđuju trenutno stanje. Danas će biti urađena hitne intervencije na klizištima.

Nakon što je sinoć pušten u rad, vodovod Kraševo vrši urednu isporuku vode. Vodovod Ponikva u Šijama je u funkciji.

Zbog pojave klizišta još uvijek je otežan saobraćaj prema Novom Šeheru, a neprohodan je put za Bistricu preko Oruča u općini Maglaj, gdje mehanizacija intenzivno radi na uspostavi putne komunikacije. Ni na dionici magistralnog puta M17 u Kosovi, zbog pojave klizišta nije moguć saobraćaj. Za hitne intrvencije prohodan je put Trepče–Šljivice-Kosova-Maglaj, te molimo građane da, ukoliko nemaju velike potrebe, ne prave gužvu na ovoj dionici do stabilizacije stanja.

Jutros je upućena pomoć za pranje ulica u Doboju i za osposobljavanje energetskih objekata u Maglaju.

Štab civilne zaštite i Udruženje privrednika Biznis centar Jelah Tešanj danas su isporučili hranu i vodu u MZ Šije i povratničko naselje Ševarlije (Doboj). Cisterna sa pitkom vodom je i jutros isporučena u MZ Šije, a krenule su i aktivnosti na čišćenju stambenih objekata i čišćenje mulja i nanosa u Šijama.

U skladu sa zaključcima Općinskog štaba civilne zaštite Tešanj sa IV vanredne sjednice održane 17.05.2014. godine, pozivaju se građani općine Tešanj da se u okviru mjesnih zajednica organizuju i preduzmu mjere čišćenja puteva i kanala pored puteva u cilju blagovremene sanacije nastalih šteta.

Također, pozivamo sve građane općine Tešanj koji su zainteresovani da dobrovoljno učestvuju u provođenju mjera asanacije-čišćenja u MZ Šije da se mogu javiti sa potrebnim alatom na punkt u Šijama kod borova (autobuska stanica), ili ostvariti kontakt putem telefona 121 u Službu civilne zaštite radi daljih uputa.


ŠTAB CIVILNE ZAŠTITE TEŠANJ

 
Naredba o kontroli kvaliteta vode
Nedjelja, 18 Maj 2014 11:50


 
Informacija o situaciji 17.05.2014. godine
Subota, 17 Maj 2014 22:48

Danas su na terenu nastavljene aktivnosti na sanaciji šteta nastalih u poplavama i zbog klizanja i odrona zemlje, prije svega na osposobljavanju putnih komunikacija radi osiguranja prohodnosti.

PUTEVI

Svi glavni putni pravci na području općine Tešanj su prohodni i stabilni, ophodnja i nadzor na putevima su stalni. Zbog pojave klizišta u prekidu su putni pravci prema Novom Šeheru i Oručama u općini Maglaj, gdje mehanizacija intenzivno radi na uspostavi putne komunikacije. Na dionici magistralnog puta M17 u Kosovi, zbog pojave novog klizišta nije moguć saobraćaj, te molimo građane da bez velike potrebe ne kreću na put.

KLIZIŠTA

U proteklih 48 sati zabilježeno je 53 klizišta na kojima je evidentirana ugroženost stambenih objekata. Stručne ekipe su na terenu i utvrđuju trenutno stanje.

Pročitaj više...
 
Konvoj pomoći za Doboj
Subota, 17 Maj 2014 13:55

Općinski štab civilne zaštite Tešanj u saradnjii sa Udruženjem privrednika Biznis centar Jelah, Tešanj danas je organizovao konvoj pomoći općini Doboj. Preko 5000 hljebova, konzervi i salama, te 600 boca po 5 l pitke vode i 2000 l mineralne vode i drugih potrepština dostavljeno je u sabirni centar Doboj, dok su dvije cisterne vode upućene za Bolnicu Doboj.

U toku je pripremanje konvoja hrane i vode za Maglaj koji će, u zavisnosti od prohodnosti puta, do kraja dana biti isporučen.

U akciji prikupljanja pomoći za ugrožena područja učestvuje veliki broj građana putem mjesnih zajednica i udruženja sa područja općine Tešanj. Stoga, još jednom podsjećamo da se pomoć prikuplja i distribuira putem Centra za prikupljanje pomoći koji radi u prostorijama Vatrogasnog doma u Tešnju, te putem zvaničnih organa mjesnih zajednica i da firme i građani svoje donacije mogu predati u ovom Centru. U prikupljanju i distribuciji pomoći na terenu sudjeluju i pomažu službene osobe Crvenog križa, ovlaštene organizacije i grupe koje svoje aktivnosti prezentiraju javnosti.

Molimo sve donatore da prate informacije o prioritetima za pomoć i da svoje donacije upućuju samo putem organiziranih punktova i ovlaštenih osoba, prema stvarnim potrebama ugroženih ljudi, o čemu će na vrijeme biti obavještavani.


ŠTAB CIVILNE ZAŠTITE TEŠANJ


 
Povlačenje vode sa poplavljenih područja
Subota, 17 Maj 2014 13:26

Proteklog dana provođene su operativne mjere zaštite od poplava na području Kaloševića, Bobara i Jelah polja. U znatnoj mjeri je došlo do povlačenja vode sa poplavljenih područja, te je provođenje mjera olakšano. Operativne snage zaštite od poplava su na terenu djelovale do ranih jutarnjih sati u mjestu Bobare, gdje je bilo ugroženo pet objekata.

U proteklih 48 sati zabilježeno je 29 klizišta na kojima je evidentirana ugroženost stambenih objekata. Stručne ekipe su na terenu i utvrđuju trenutno stanje.

Također, zbog pojave klizišta u prekidu su putni pravci prema Novom Šeheru i Oručama u općini Maglaj, gdje mehanizacija intenzivno radi na uspostavi putne komunikacije.

Jutros je krenula aktivnost na čišćenju objekata i površina, kao i provođenje dezinfekcije na tim površinama.

Pored navedenih aktivnosti, Općina Tešanj je uputila pomoć u hrani i vodi za općinu Doboj, a u toku je dostava pitke vode za općine Doboj Jug i MZ Šije u općini Tešanj.

Od 10,35 sati prema podacima Policijske stanice Tešanj urađena je minimalna prohodnost puta (ugroženog klizištem) na magistralnom putu M-17 u Kosovi.


ŠTAB CIVILNE ZAŠTITE TEŠANJ

 
INFORMACIJA O SITUACIJI 16.05.2014. GODINE U 16,30 SATI
Petak, 16 Maj 2014 21:31

Danas su na terenu nastavljene aktivnosti na sanaciji šteta nastalih u poplavama i zbog klizanja i odrona zemlje, prije svega na osposobljavanju putnih komunikacija radi osiguranja prohodnosti.

Iako je intenzitet padavina u opadanju, voda se još uvijek nije povukla sa ugroženih područja.

Maglaj je još uvijek odsječen od svijeta, te se čine napori da se građanima dostavi potrebna pomoć. Jedna ekipa Štaba civilne zaštite probila se do asfaltne baze "Dobojputeva" kod Maglaja , gdje je voda dubine oko metra još uvjek na magistralnom putu. Pod vodom je i raskrsnica na ulazu prema Maglaju.

Upravo je kamion sa hranom otišao prema Kosovi i Moševcu, a manjim vozilima preko Ošava za Moševac. Na ovim pravcima radi se na probijanju puta za dostavu pomoći.

U Moševcu je organizovan punkt sa medicinskim osobljem i u mjesnoj džamiji pružaju pomoć bolesnima.

Od 16 sati prohodan je put Jelah – Teslić, a nastavljene su aktivnosti na sanaciji putnih pravaca prema Maglaju i Novom Šeheru.

Telefonske i saobraćajne veze su i dalje u prekidu, glavni telefonski vodovi prekinuti su u rejonu Maglaja i Novog Šehera.

Štab civilne zaštite Tešanj raspolaže podacima da se određene kriminalne grupe i pojedinci koriste nastalom situacijom i pokušavaju prevarama okoristiti kroz neovlašteno prikupljanje humanitarne i druge pomoći za poplavom zahvaćena područja, a moguće su i provale i krađe nakon povlačenja vode u ugroženim područjima. Zbog toga će policija pojačano vršiti nadzor nad kretanjem i aktivnostima takvih pojedinaca i grupa i iste, ukoliko pokušaju kriminalne radnje, privoditi i pokretati protiv njih kazneni postupak.

Upozoravamo građane da ne nasjedaju prevarama sumnjivih pojedinaca, te da sa svoje strane po mjesnim zajednicama pojačaju oprez i spriječe kriminalce u njihovim namjerama.

Još jednom informišemo da se pomoć prikuplja i distribuira putem Centra za prikupljanje pomoći koji radi u prostorijama Vatrogasnog doma u Tešnju, te putem zvaničnih organa mjesnih zajednica i da firme i građani svoje donacije mogu predati u ovom Centru. U prikupljanju i distribuciji pomoći na terenu sudjeluju i pomažu službene osobe Crvenog križa, ovlaštene organizacije i grupe koje svoje aktivnosti prezentiraju javnosti.

Molimo sve donatore da prate informacije o prioritetima za pomoć i da svoje donacije upućuju samo putem organiziranih punktova i ovlaštenih osoba, prema stvarnim potrebama ugroženih ljudi, o čemu će na vrijeme biti obavještavani.

ŠTAB CIVILNE ZAŠTITE TEŠANJ

 
STANJE I DALJE TEŠKO – EKIPE NA TERENU
Petak, 16 Maj 2014 21:28

Općinski štab civilne zaštite Tešanj jutros je analizirao situaciju prema oprativnim podacima i direktnim uvidom na ugroženim područjima i utvrdio dodatne mjere djelovanja na terenu, kako bi koordiniranim aktivnostima svih raspoloživih snaga pomogao stanovništvu u ovoj teškoj prirodnoj nesreći. Također, Štab civilne zaštite operativnim djelovanjem nastoji pružiti maksimalnu pomoć  stanovništvu na ugroženim područjima susjednih općina, posebno na područjima Maglaja zahvaćenim poplavom.

Stanje na područjima zahvaćenim prirodnom nesrećom, ali i cjelokupnoj općini i susjedstvu je slijedeće:

-          Djelovanjem na poplavljenim područjima snagama i sredstvima civilne zaštite tokom jučerašnjeg dana iz poplavljenih kuća na području Šija spašeno je i evakuirano na sigurno 66 ljudi, u Kraševu je evakuirano 6, a u Kaloševiću dvoje. Pod vodom je i dio Jelah polja. U toku su aktivnosti na preventivnoj evakuaciji dijela naselja Kalošević, gdje je zbog porasta rijeke Usore opasnost od poplave velika jer je moguće probijanje nasipa na rijeci Usori. Ljudskih žrtava, na sreću, nema.

-          Rijeke Bosna i Usora su u daljnjem porastu i do prestanka padavina u zahvatu njihovih slivova nema naznaka smirivanja i povlačenja u njihova korita. Vode u pritokama i lokalnim vodotocima, zbog neprekidnih padavina, također su u porastu.

Pročitaj više...
 
Odluka o aktiviranju Općinskog štaba civilne zaštite Tešanj
Petak, 16 Maj 2014 21:20

Na osnovu člana 29. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća («Službene novine Federacije BiH», broj: 39/03, 22/06 i 43/10) i člana 30. Statuta Općine Tešanj («Službeni glasnik Općine Tešanj», broj 11/07), Općinski načelnik, na prijedlog Službe civilne zaštite  d o n o s i

 

ODLUKU

o aktiviranju Općinskog štaba civilne zaštite Tešanj

 

 

Član 1.

Radi praćenja stanja na terenu i rukovođenja akcijom zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara i otklanjanju posljedica od prirodne sreće : «POPLAVA», koja je zahvatila područje općine Tešanj (Šije, Kalošević i Kraševo), aktivira se Općinski štab civilne zaštite Tešanj.

 

Član 2.

 

Djelokrug rada i obim aktivnosti, Općinski štab civilne zaštite će uskladiti sa odredbama Zakona  o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, Pravilnikom o načinu rada i funkcioniranja štabova i povjerenika civilne zaštite, kao i sa razvojem situacije na terenu.

 

Član 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u «Službenom glasniku Općine Tešanj».

 

 

Broj: 02-44-4-1050/14

Datum: 15.05.2014. godine

 

 

 

DOSTAVLJENO:

1. Komandantu OŠCZ,

2. Načelniku OŠCZ,

3. Članovima Štaba

4. a/a


OPĆINSKI NAČELNIK

Mr.sc. Suad Huskić, profesor

 
ODLUKA O PROGLAŠENJU STANJA PRIRODNE NESREĆE - «POPLAVA» NA PODRUČJU OPĆINE TEŠANJ
Petak, 16 Maj 2014 21:12

 Na osnovu člana 29. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća («Službene novine Federacije BiH», broj: 39/03, 22/06, 43/10) i člana 30. Statuta Općine Tešanj («Službeni glasnik Općine Tešanj», broj 11/07), Općinski načelnik na prijedlog Općinskog štaba civilne zaštite  d o n o s i

ODLUKU

O PROGLAŠENJU STANJA PRIRODNE NESREĆE  - «POPLAVA»

NA PODRUČJU OPĆINE TEŠANJ

Član 1.

Proglašava se stanje prrodne i druge nesreće na području općine Tešanj usljed prirodne nesreće - poplave.

Član 2.

Na spriječavanju opasnosti i otklanjanju posljedica od «POPLAVE» angažovati će se lokalno stanovništvo, radnici javnih preduzeća i drugih pravnih lica koja su locirana na području općine Tešanj.

Član 3.

Zadužuje se Profesionalna vatrogasna jedinica Tešanj, JP “Rad” Tešanj,  Dom zdravlja Tešanj, Opća bolnica Tešanj, Policijska stanica Tešanj, Crveni križ Tešanj, rukovodioci općinskih službi i rukovodioci pravnih i drugih institucija, da u okviru svog djelokruga rada pruže pomoć u cilju spriječavanja opasnosti i otklanjanju posljedica prouzrokovanih «POPLAVOM».

Zadužuje se Općinski štab civilne zaštite da u skladu sa Općinskim planom zaštite i spašavanja, izvrši aktiviranje odgovarajućih službi, jedinica, povjerenika, a po potrebi i drugih pravnih  subjekata i građana radi pružanja pomoći na ugroženom području.

Član 4.

Organizaciju i koordinaciju pomenutih aktivnosti vršiti će Općinski štab civilne zaštite Tešanj, u saradnji sa predstavnicima mjesnih zajednica i direktorima preduzeća.

Član 5.

Obavezuju se rukovodioci organa uprave i javnih ustanova, kao i rukovodioci pravnih lica angažovanih u provođenju mjera na striktno provođenje svih naredbi Štaba CZ, kao i drugih mjera neophodnih za izvršenje u toku ovih aktivnosti.

Član 6.

U akcijama zaštite i spašavanja koristiće se sredstva iz Budžeta Općine Tešanj u iznosu od   50.000 KM koje će se obezbjediti putem Službe za finansije, privredu i inspekcije Općine Tešanj.

Član 7.

Zadužuju se nadležne općinske komisije za procjenu šteta da u skladu sa Uredbom o jedinstvenoj metodologiji za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća (“Službene novine FbiH”, broj: 75/04, 38/06, 52/09 i 56/09), pokrenu aktivnosti radi izvršavanja svojih zadataka u skladu sa navedenom uredbom.

Ova Odluka traje dok postoji potreba provođenja mjera zaštite i spašavanja.

Član 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u «Službenom glasniku Općine Tešanj» i putem raspoloživih medija.


DOSTAVLJENO:

1. Svim mjesnim zajednicama od 1-25,

2. Svim preduzećima,

3. Općinskom štabu CZ,

4. PU Tešanj,

5. Svim lokalnim medijima,

6. «Službeni glasnik Općine Tešanj»,

7. Kantonalni operativni centar,

8. a/a


Broj: 02-44-4-1050-2/14

Datum: 15.05.2014. godine


OPĆINSKI NAČELNIK

Mr. Sc. Suad Huskić, profesor


 
Završena evakuacija ugroženih u Šijama
Četvrtak, 15 Maj 2014 16:07


U Šijama je oko 15,00 sati završena evakuacija preko 20 osoba sa poplavom ugroženog područja, koji su bili izolirani i životno ugroženi. Po završenoj evakuaciji motornim čamcem kojim ih je prevozio Izudin Turkeš, svi su zbrinuti na sigurnom. Evakuacija četveročlane porodice u Kraševu, te ugroženih u Doboj Jugu je u toku.
Štab CZ-a je u stalnom zasjedanju, a sve raspoložive snage koje je Štab angažovao su na terenu i provode utvrđene mjere zaštite i spašavanja.
Zbog teške situacije susjednim općinama, posebno u Maglaju, Općinski načelnik Suad Huskić koordinira aktivnosti , te će, ukoliko ne bude interventnih potreba u većoj mjeri na prostorima Tešnja, raspoložive resurse staviti na raspolaganje susjednim općinama u kojima je najteže stanje.

 
«PočetakPregled11121314151617181920SljedećiKraj»

Stranica 11 od 354