Četvrtak 31.7.2014
Pretraga
Korisnički dio
Početna Aktuelnosti Novosti
Novosti
INFORMACIJA O STANJU NA OPĆINI TEŠANJ, 21.05.2014. godine do 10,00 sati
Srijeda, 21 Maj 2014 11:02


Protekla tri dana težišne aktivnosti na poplavljenom području općine Tešanj vođene su u mjesnoj zajednici Šije na čišćenju i dezinfekciji objekata i terena, gdje su aktivno radile operativne snage civilne zaštite, te mještani i dobrovoljci iz drugih mjesnih zajednica.

Na čišćenju mulja i smeća intenzivno je radilo 5 radnih mašina, 4 kamiona, preko 20 traktora, 2 specijalne mašine za unutarnje pranje objekata, 3 cisterne za snabdijevanje vodom, 2 tima Higijensko-epidemiološke službe Doma zdravlja Tešanj, 20 profesionalnih vatrogasaca i preko 150 dobrovoljaca. Očišćeno je i dezinfikovano 95 objekata, a započela je i aktivnost na čišćenju i dezinfekciji zemljišta oko objekata. U ovom području Općinski štab civilne zaštite juče je organizovao kuhanje i podjelu hrane za stanovništvo, a nastavljene su aktivnosti adekvatnog zbrinjavanja evakuisanog stanovništva. Podijeljeni su paketi hrane za 25 porodica i 72 paketa sa sredstvima za higijenu. Naredne aktivnosti u ovoj mjesnoj zajednici su sistemsko čišćenje ostalih površina i njihova dezinfekcija i stvaranje uslova da se stanje što prije normalizira. Tokom dana će biti završena dezinfekcija preostalih kuća u mjesnoj zajednici Šije.

Pročitaj više...
 
Premijeri FBiH i ZDK posjetili Tešanj
Srijeda, 21 Maj 2014 08:30

Premijer Vlade FBiH Nermin Nikšić sa saradnicima i Premijer ZDK Munib Husejnagić sa saradnicima, te Direktor Kantonalne uprave civilne zaštite Sead Džanović u okviru posjete poplavljenim općinama ZDK posjetili su i općinu Tešanj i susreli su se sa Općinskim načelnikom Suadom Huskićem.

Općinski načelnik informisao je premijere o stanju kada je u pitanju poplava na području općine Tešanj, poduzetim mjerama i trenutnim aktivnostima koje se provode na saniranju šteta, kao i pomoći drugim općinama.

Oba premijera su istakli dobru organizovanost Općinskog štaba civilne zaštite, te se zahvalili Općinskom načelniku na brzoj reakciji i pomoći susjednim općinama.

 

 
INFORMACIJA ZA MEDIJE I GRAĐANE – 20.05.2014. godine u 10,00 sati
Utorak, 20 Maj 2014 16:29

Na sinoć održanoj sjednici Općinskog štaba civilne zaštite Tešanj utvrđene su dalje aktivnosti na provođenju mjera otklanjanja posljedica.

Težište je na čišćenju i dezinfekciji terena u Šijama, Kraševu i Kaloševiću. U Šijama, gdje je i najugroženije područje, aktivno su radile operativne snage civilne zaštite, mještani i dobrovoljci iz drugih mjesnih zajednica. Također, Općinski štab civilne zaštite je u stalnim kontaktima sa ugroženim područijima drugih općina, i u skladu sa potrebama i mogućnostima dostavlja adekvatnu pomoć u vodi, hrani, sanitetskim i drugim sredstvima.

Danas će Općinski načelnik i ujedno komandant Štaba civilne zaštite Tešanj Suad Huskić posjetiti općinu Maglaj radi daljnje koordinacije pomoći ovoj susjednoj općini.

Humanitarna pomoć i dalje se organizirano prikuplja putem Prihvatnog centra Crvenog križa u Vatrogasnom domu u Tešnju i po planu distribuira tamo gdje je najpotrebnija. Konvoji i vozila sa humanitarnom pomoći uputit će se i danas na najugroženija područja drugih općina Bosne i Hercegovine.

Pročitaj više...
 
Dan žalosti u BiH
Utorak, 20 Maj 2014 08:45

U Bosni i Hercegovini danas je Dan žalosti povodom katastrofalnih poplava koje su odnijele, prema dosadašnjim podacima, više od 20 ljudskih života.

Odluke o proglašenju Dana žalosti donijele su vlade Federacije BiH i Republike Srpske.

U FBiH stradalo je najmanje sedam osoba, a u RS-u dosada je evidentirano 17 žrtava poplava.

Povodom Dana žalosti na svim zgradama javnih istitucija će biti spuštene na pola koplja, ugostiteljski objekti neće puštati muziku, a javni emiteri su dužni programsku šemu prilagoditi Danu žalosti.

 
ZBIRNI IZVJEŠTAJ – stanje 19.05.2014. godine do 13,30 sati
Ponedjaljak, 19 Maj 2014 14:10

I danas su intenzivirane aktivnost na čišćenju i dezinfekciji objekata na poplavljenom području općine Tešanj i ispomoć na sanaciji objekata u susjednim općinama i na ključnim putnim pravcima.

Također su nastavljene aktivnosti na dostavi potrebne pomoći na poplavljena područja, koja se dalje prikuplja u Prihvatnom centru u prostorijama Vatrogasnog doma u Tešnju ili na punktovima koji su organizirani u mjesnim zajednicama i distribuira u najugroženija područja Bosne i Hercegovine. Danas je upućena pomoć i ugroženom stanovništvu Janje.

Vodostaji rijeka Bosne, Usore i Tešanjke su u granicama normalnog.

Stanje na cestama na kojima su aktivirani odroni klizišta još uvijek teče otežano. Zbog klizišta i odrona za saobraćaj je zatvorena dionica magistralnog puta M-17 kroz mjesto Kosova, pa se saobraćaj za sva vozila preusmjerava na dionicu Maglaj – Trbuk – most Ševarlije – Karuše.

Saobraćaj na dionici regionalnog puta 474 preko Crnog vrha odvija se otežano zbog klizišta.

Pročitaj više...
 
Informacija o situaciji 18.05.2014. godine
Nedjelja, 18 Maj 2014 21:10

Danas su na terenu nastavljene aktivnosti na sanaciji šteta nastalih u poplavama i zbog klizanja i odrona zemlje, prije svega na osposobljavanju putnih komunikacija radi osiguranja prohodnosti.

PUTEVI

Svi glavni putni pravci na području općine Tešanj su prohodni i stabilni, ophodnja i nadzor na putevima su stalni. Zbog pojave klizišta još uvijek je otežan saobraćaj prema Novom Šeheru, gdje mehanizacija intenzivno radi na uspostavi pune komunikacije. Na dionici magistralnog puta M17 u Kosovi, zbog pojave klizišta nije moguć saobraćaj. Za hitne intervencije prohodan je put Trepče–Šljivice-Kosova-Maglaj, te molimo građane da, ukoliko nemaju velike potrebe, ne prave gužvu na ovoj dionici do stabilizacije stanja.

KLIZIŠTA

Danas je prijavljeno još dodatnih šest kližišta, što je ukupno 59 novih klizišta na području općine Tešanj u protekla tri dana. Stručne ekipe koje su na terenu utvrđuju trenutno stanje i već su izvršile stručni uvid na 49 klizišta. Danas je urađeno sedam hitnih intervencija na klizištima.

Pročitaj više...
 
Sanacija nastalih šteta
Nedjelja, 18 Maj 2014 12:02

Nastavljene su aktivnosti na sanaciji šteta nastalih u poplavama i zbog klizanja i odrona zemlje, prije svega na osposobljavanju putnih komunikacija radi osiguranja prohodnosti.

Jutros su prijavljena još dodatna tri kližišta, što je ukupno 56 novih klizišta na području općine Tešanj u protekla tri dana. Stručne ekipe koje su na terenu utvrđuju trenutno stanje. Danas će biti urađena hitne intervencije na klizištima.

Nakon što je sinoć pušten u rad, vodovod Kraševo vrši urednu isporuku vode. Vodovod Ponikva u Šijama je u funkciji.

Zbog pojave klizišta još uvijek je otežan saobraćaj prema Novom Šeheru, a neprohodan je put za Bistricu preko Oruča u općini Maglaj, gdje mehanizacija intenzivno radi na uspostavi putne komunikacije. Ni na dionici magistralnog puta M17 u Kosovi, zbog pojave klizišta nije moguć saobraćaj. Za hitne intrvencije prohodan je put Trepče–Šljivice-Kosova-Maglaj, te molimo građane da, ukoliko nemaju velike potrebe, ne prave gužvu na ovoj dionici do stabilizacije stanja.

Jutros je upućena pomoć za pranje ulica u Doboju i za osposobljavanje energetskih objekata u Maglaju.

Štab civilne zaštite i Udruženje privrednika Biznis centar Jelah Tešanj danas su isporučili hranu i vodu u MZ Šije i povratničko naselje Ševarlije (Doboj). Cisterna sa pitkom vodom je i jutros isporučena u MZ Šije, a krenule su i aktivnosti na čišćenju stambenih objekata i čišćenje mulja i nanosa u Šijama.

U skladu sa zaključcima Općinskog štaba civilne zaštite Tešanj sa IV vanredne sjednice održane 17.05.2014. godine, pozivaju se građani općine Tešanj da se u okviru mjesnih zajednica organizuju i preduzmu mjere čišćenja puteva i kanala pored puteva u cilju blagovremene sanacije nastalih šteta.

Također, pozivamo sve građane općine Tešanj koji su zainteresovani da dobrovoljno učestvuju u provođenju mjera asanacije-čišćenja u MZ Šije da se mogu javiti sa potrebnim alatom na punkt u Šijama kod borova (autobuska stanica), ili ostvariti kontakt putem telefona 121 u Službu civilne zaštite radi daljih uputa.


ŠTAB CIVILNE ZAŠTITE TEŠANJ

 
Naredba o kontroli kvaliteta vode
Nedjelja, 18 Maj 2014 11:50


 
Informacija o situaciji 17.05.2014. godine
Subota, 17 Maj 2014 22:48

Danas su na terenu nastavljene aktivnosti na sanaciji šteta nastalih u poplavama i zbog klizanja i odrona zemlje, prije svega na osposobljavanju putnih komunikacija radi osiguranja prohodnosti.

PUTEVI

Svi glavni putni pravci na području općine Tešanj su prohodni i stabilni, ophodnja i nadzor na putevima su stalni. Zbog pojave klizišta u prekidu su putni pravci prema Novom Šeheru i Oručama u općini Maglaj, gdje mehanizacija intenzivno radi na uspostavi putne komunikacije. Na dionici magistralnog puta M17 u Kosovi, zbog pojave novog klizišta nije moguć saobraćaj, te molimo građane da bez velike potrebe ne kreću na put.

KLIZIŠTA

U proteklih 48 sati zabilježeno je 53 klizišta na kojima je evidentirana ugroženost stambenih objekata. Stručne ekipe su na terenu i utvrđuju trenutno stanje.

Pročitaj više...
 
Konvoj pomoći za Doboj
Subota, 17 Maj 2014 13:55

Općinski štab civilne zaštite Tešanj u saradnjii sa Udruženjem privrednika Biznis centar Jelah, Tešanj danas je organizovao konvoj pomoći općini Doboj. Preko 5000 hljebova, konzervi i salama, te 600 boca po 5 l pitke vode i 2000 l mineralne vode i drugih potrepština dostavljeno je u sabirni centar Doboj, dok su dvije cisterne vode upućene za Bolnicu Doboj.

U toku je pripremanje konvoja hrane i vode za Maglaj koji će, u zavisnosti od prohodnosti puta, do kraja dana biti isporučen.

U akciji prikupljanja pomoći za ugrožena područja učestvuje veliki broj građana putem mjesnih zajednica i udruženja sa područja općine Tešanj. Stoga, još jednom podsjećamo da se pomoć prikuplja i distribuira putem Centra za prikupljanje pomoći koji radi u prostorijama Vatrogasnog doma u Tešnju, te putem zvaničnih organa mjesnih zajednica i da firme i građani svoje donacije mogu predati u ovom Centru. U prikupljanju i distribuciji pomoći na terenu sudjeluju i pomažu službene osobe Crvenog križa, ovlaštene organizacije i grupe koje svoje aktivnosti prezentiraju javnosti.

Molimo sve donatore da prate informacije o prioritetima za pomoć i da svoje donacije upućuju samo putem organiziranih punktova i ovlaštenih osoba, prema stvarnim potrebama ugroženih ljudi, o čemu će na vrijeme biti obavještavani.


ŠTAB CIVILNE ZAŠTITE TEŠANJ


 
Povlačenje vode sa poplavljenih područja
Subota, 17 Maj 2014 13:26

Proteklog dana provođene su operativne mjere zaštite od poplava na području Kaloševića, Bobara i Jelah polja. U znatnoj mjeri je došlo do povlačenja vode sa poplavljenih područja, te je provođenje mjera olakšano. Operativne snage zaštite od poplava su na terenu djelovale do ranih jutarnjih sati u mjestu Bobare, gdje je bilo ugroženo pet objekata.

U proteklih 48 sati zabilježeno je 29 klizišta na kojima je evidentirana ugroženost stambenih objekata. Stručne ekipe su na terenu i utvrđuju trenutno stanje.

Također, zbog pojave klizišta u prekidu su putni pravci prema Novom Šeheru i Oručama u općini Maglaj, gdje mehanizacija intenzivno radi na uspostavi putne komunikacije.

Jutros je krenula aktivnost na čišćenju objekata i površina, kao i provođenje dezinfekcije na tim površinama.

Pored navedenih aktivnosti, Općina Tešanj je uputila pomoć u hrani i vodi za općinu Doboj, a u toku je dostava pitke vode za općine Doboj Jug i MZ Šije u općini Tešanj.

Od 10,35 sati prema podacima Policijske stanice Tešanj urađena je minimalna prohodnost puta (ugroženog klizištem) na magistralnom putu M-17 u Kosovi.


ŠTAB CIVILNE ZAŠTITE TEŠANJ

 
«PočetakPregled11121314151617181920SljedećiKraj»

Stranica 11 od 355