Prijava
subota 21.4.2018
Događaji:
Pretraga

Business

U Općini Tešanj održana je završna provjera spremnosti za certificiranje za povoljno poslovno okruženje u Jugoistočnoj Evropi (BFC SEE), sa ciljem unapređenja poslovnog ambijenta, privlačenja investicija i razvoja lokalne ekonomije. Prije više od godinu dana iskazali smo spremnost, potpisali ugovor i završili proces sa evaluatorima, koji su nas ocjenili veoma visokom ocjenom 96,7 %.

Završna provjera je podrazumjevala predstavljanje niza dokaza za ispunjavanje kriterija, kako dokumenata tako i uvida u same radnje i postupke, po zahtjevu Verifikacione komisije. Konačna ocjena bi trebala biti dostavljena u narednim danima.

 

Općina Tešanj se opredjelila za učešće u regionalnom programu Certifikacija općina i gradova sa povoljnim poslovnim okruženjem u jugoistočnoj Evropi (BFC SEE) jer je htjela da ojača kapacitete za uspostavljanje kvalitetnog ambijenta za poslovanje i unaprijedi konkurentnost Općine u privlačenju investicija, te podstakne razvoj privrede.

Općina Tešanj ovim treba da dobije regionalni rang konkurentnosti i kvaliteta usluga koji pruža investitorima i privrednicima za unapređenje poslovanja, kao i priliku da učestvuje u regionalnoj razmjeni najboljih praksi. Time se pozicionira kao najnapredniji u regionu i kvalificira za podršku donatora te aktivniju promociju na regionalnom i međunarodnom nivou.

 

 

U organizaciji Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta i UNDP-a, u Sarajevu je u periodu od 1. do 3. decembra 2015. godine održana edukacija i radionica za predstavnike 11 općina čije su aplikacije za ulaganja u razvoj industrijskih zona ocjenjene uspješnim. U ime Općine Tešanj edukaciji su prisustvovali Haška Hundur i Hajrudin Subašić.

 

Općina Tešanj će u skladu sa projektnom aplikacijom u toku 2016. godine u realizaciju nastavka izgradnje treće trake kroz Industrijsku zonu Bukva uložiti 200.000,00 KM od čega iznos od 150.000,00 KM čine sredstva Grant sheme.

 

Od 11 općina kojima su po javnom pozivu za 2015. godinu odobrena sredstva Grant sheme, jedino su Općini Tešanj sredstva odobrena dvije godine zaredom. Naime, Općina Tešanj je jedina od 12 općina uspješno realizirala projekt iz sredstava odobrenih za 2014. godinu i ista opravdala te time stekla uslove da aplicira za sredstva u 2015. godini.

 

U Vladi FBiH danas su potpisani ugovori o dodjeli grant poticajnih sredstava za unapređenje poduzetničih zona između 11 općina Federacije i Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta.

Federalni ministar Amir Zukić i Općinski načelnik Suad Huskić potpisali su ugovor vrijednosti 150.000 KM za gradnju infrastrukture u poslovnoj zoni Bukva. Osim Općine Tešanj ugovore su potpisale i općine Bosanska Krupa, Ilijaš, Grude, Gornji Vakuf-Uskoplje, Visoko, Gradačac, Bosanski Petrovac, Kakanj, Posušje i Žepče.

Cilj dodjele ovih grant sredstava je poboljšanje pristupa, kapaciteta, kvalitete i atraktivnosti postojećih poduzetničkih zona na lokalnom nivou, gdje se očekuje da će, po završetku realizacije, navedeni projekti rezultirati kreiranjem 25 novih privrednih subjekata i unapređenim uvjetima za nove investicije, kao i proširenjem usluga podrške razvoju poduzetništva u okviru poduzetničkih zona.

Osiguranje sistematske podrške realizaciji razvojnih prioriteta na lokalnom nivou je zajednički cilj zbog kojeg je Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta u saradnji s Projektom integriranog lokalnog razvitku (ILDP), kojeg zajednički podržavaju Vlada Švicarske i UNDP, pokrenuo grant shemu „Unaprjeđenje poduzetničkih zona“.

Ukupna vrijednost ovog financijskog mehanizma za financiranje projekata jedinica lokalne samouprave u 2015. godini iznosi 1.495.000 KM, od čega je resorno ministarstvo osiguralo milion KM, a Vlada Švicarske 495.000 KM, dok sufinanciranje jedinica lokalne iznosi 607.000 KM.

Izbor 100 najvećih kompanija u BiH, ove godine Poslovne novine realizirale su u saradnji sa Vanjskotrgovinskom komorom BiH (VTK BiH), a dodjela priznanja kompanijama koje su u prošloj godini ostvarile najbolje rezultate poslovanja održana je u Sarajevu.
Prema rezultatima poslovanja, tešanjske firme su zastupljene u svim kategorijama.

 

U kategoriji velike kompanije našle su se Hifa-oil, AS, Fad, Hifa, Pobjeda, Mann+Hummel BA, Kantić touristik, BME i Madi.

U kategoriji srednjih firmi, svoje mjesto među najuspješnijim našle su firme AC Školjić, Koala paintings, Artisan, Medena commerc i Inox Ajanović.

Felbermayr Bosnia, Agrocentar MBI, Zammah i Hrast, tešanjske su firme koje su se našle u kategoriji uspješnjih malih preduzeća.

 

Također, po pojedinim djelatnostima, među prvih 20 u BiH su:

-u trgovini: Hifa-oil na 4 poziciji i AS na 20 poziciji,

-u prehrambenoj proizvodnji: Madi na 8 poziciji,

-u proizvodnji namještaja: Artisan na 14 poziciji, i

-u proizvodnji pića: Zema na 20 poziciji.

 

Dodjeli priznanja najuspješnijim kompanijama prethodila je panel diskusija o temi 100 najvećih u BiH u svjetlu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju BiH Evropskoj zajednici.

 U utorak, 26. maja u Neumu je održana Konferencija o uslovima poslovanja u jugoistočnoj Evropi i mogućnosti saradnje na polju podsticanja ekonomskog razvoja i novih investicija. Pred više od 130 učesnika ovog događaja iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije, Srbije i međunarodnih organizacija (GIZ, SDC, USAID, Sida), razgovaralo se o investiranju u regionu i stvaranju povoljnog poslovnog okruženja.

 

 

Naša Općina pozvana je da kao učesnik u procesu certifikacije za povoljno poslovno okruženje (BFC SEE) predstavi ispred BiH, svoj vlastiti primjer dobre prakse u ekonomskom razvoju.

 

 

O pozicioniranju Tešnja kao povoljne investicione destinacije govorio je pomoćnik Općinskog načelnika Hamzalija Hojkurić koji je kao učesnik Panela istakao da je Općina u zadnjih 10-tak godina mnogo uradila kako bi podstakla ekonomski razvoj, kroz uređenje poslovnih zona, uvođenje pogodnosti za investitore, poticaja za mlade poduzetnike, stipendiranje, efikasnu administraciju, što je počelo davati rezultate kroz nove investicije kako domaćih tako i stranih ulagača, proširenje kapaciteta postojećih firmi i nova zapošljavanja.

 

Podkategorije

Savjet za lokalni ekonomski razvoj