Prijava
Petak 18.1.2019
Događaji:
Pretraga

Javni oglas možete pogledati ovdje

Prijavni obrazac možete preuzeti ovdje

Predmet javnog poziva je iskazivanje interesa za zbrinjavanje pasa lutalica sa područja općine Tešanj.

Javni poziv možete pogledati ovdje

Danas su Općinski načelnik i Direktor JP RAD potpisali ugovor o realizaciji Programa obavljanja komunalnih usluga u oblasti komunalne higijene za 2019. godinu za Tešanj, Jelah i Tešanjku. Program uključuje čišćenje ulica, trgova i trotoara, košenje trave, krčenje rastinja, održavanje javnih česmi, upravljanje pokretnim barijerama i dr. Također Program komunalne higijene uključuje održavanje korita rijeke, padina Gradine, izletišta Kiseljak kao i poslovnih zona Bukva, Glinište, Ciglana i Ekonomija.

Novina je da je ovogodišnjim Programom putem JP RAD planirano košenje bankina na cijelom području općine, uklanjanje divljih deponija, briga o zastavi na jarbolu u Kraševu, te posebno veći udio mašinskog čišćenja ulica a posebno trotoara u Jelahu i poslovnoj zoni Bukva.

Ukupna cijena realizacije Programa komunalne higijene za 2019. godinu iznosi cca 290.000 KM.

 

U Večernjem listu od 2. januara 2019. godine objavljen je tekst autora Marka Karačića naslovljen Kaser dobio više glasova nego što ima Hrvata u Tešnju, gdje se, između ostalog navodi da je: nad Hrvatima Tešnja provedeno etničko čišćenje i da je od nekadašnjih skoro 9000 tešanjskih Hrvata, danas tamo ostalo manje od 1500 .

Reagovanje možete pogledati ovdje

Poštovani,

Općinski sud u Tešnju je 14.01.2019. objavio oglas kojim je najavio uspostavu i zamjenu zemljišne knjige po novom premjeru za K.O. Ljetinić. Pod nekretninama se podrazumijeva (ne)izgrađeno zemljište, stanovi, poslovni prostori, garaže i dr.

Pozivamo sve zainteresovane osobe koje polažu pravo na priznavanje vlasništva ili nekog drugog prava na nekretninama upisanim u katastarskoj općini LJETINIĆ po novom premjeru da to svoje pravo mogu prijaviti podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to (Posjedovni list, Rješenje o nasljeđivanju, Ugovor o poklonu, Kupoprodajni ugovor, Odluke organa uprave, Sudske odluke i sl. , u originalu ili ovjerenoj kopiji).

Pozivaju se sve zainteresovane osobe da prijave svoja prava i riješe svoje imovinsko-pravne odnose. Prijava prava u prvom redu je u Vašem interesu. Prijavom prava osiguravate aktivno sudjelovanje u procesu utvrđivanja prava na Vašim nekretninama.

Prijavom prava bez plaćanja bilo kakve naknade osiguravate pretpostavke za upis prava vlasništva u zemjišne knjige, čime vaše nekretnine dobivaju dodatnu vrijednost, a također se omogućavaju uvjeti za poduzimanje različitih pravnih poslova na njima.

Uvid u elektronski vođenu zemljišnu knjigu, te lična predaja podnesaka sa dokumentacijom moguća je od 14.01.2019. u Zemljišno-knjižnom uredu Općinskog suda u Tešnju, na adresi: Bukva br. 8, svakim radnim danom od 08:00 do 14:00 sati. Podneske je moguće dostaviti i putem pošte na adresu Zemljišno-knjižnog ureda Općinskog suda u Tešnju.

 

Općinski načelnik

Mr. sci. Suad Huskić

Podkategorije

Novosti

Interno informativno glasilo Općine Tešanj

Najava događaja

Čestitke