Prijava
Nedjelja 5.7.2020
Događaji:
Pretraga
COVID - 19 - Aktuelnosti
Više
Edukativno-promotivni materijali
Više

NAREDBE OPĆINSKOG ŠTABA CZ

NAREDBA OPĆINSKOG ŠTABA CZ OD 16.03.2020.

ODLUKA O POSEBNOM REŽIMU RADA OPĆINE TEŠANJ

Naredba Štaba CZ Tešanj_29

Naredba Štaba CZ Tešanj_32

Naredba Štaba CZ Tešanj_33

Naredba Štaba CZ Tešanj_35

Naredba Štaba CZ Tešanj_43

Naredba Štaba CZ Tešanj_45

Naredba Štaba CZ Tešanj_46

 

Dopune naredbi:

Naredba Štaba CZ Tešanj_29-1

Naredba Štaba CZ Tešanj_29-2

Naredba Štaba CZ Tešanj_29-3

Naredba Štaba CZ Tešanj_29-4

Naredba Štaba CZ Tešanj_29-5

 

NAREDBE FEDERALNOG ŠTABA CZ

NAREDBA-broj-2

NAREDBA-broj-3

NAREDBA-broj-4

NAREDBA-broj-5

NAREDBA-broj-6

NAREDBA-broj-7

NAREDBA-broj-8

NAREDBA-broj-9

NAREDBA-broj-10

NAREDBA-broj-11

NAREDBA-broj-12

NAREDBA-broj-13

NAREDBA-broj-14

NAREDBA-broj-15

NAREDBA-broj-16

NAREDBA-broj-17

NAREDBA-broj-20

NAREDBA-broj-21

NAREDBA-broj-24

NAREDBA-broj-25

NAREDBA-broj-26

NAREDBA-broj-27

NAREDBA-broj-28

NAREDBA-broj-34

NAREDBA-broj-36

NAREDBA-broj-40

NAREDBA-broj-41

NAREDBA-broj-46

NAREDBA-broj-47

NAREDBA-broj-53

NAREDBA-broj-59

NAREDBA-broj-65

NAREDBA-broj-69

NAREDBA-broj-93

NAREDBA-broj-102

NAREDBA-broj-104

NAREDBA-broj-105

NAREDBA-broj-106

NAREDBA-broj-109

NAREDBA-broj-113

NAREDBA-broj-120

NAREDBA-broj-143 

NAREDBA-broj-144 

NAREDBA-broj-145 

NAREDBA-broj-150

NAREDBA-broj-154

NAREDBA-broj-155

NAREDBA-broj-156

NAREDBA-broj-160

NAREDBA-broj-161

ZAKLJUČAK-broj-162

NAREDBA-broj-163

NAREDBA-broj-164

NAREDBA-broj-165

NAREDBA-broj-168

NAREDBA-broj-170

NAREDBA-broj-177

NAREDBA-broj-178

 

 

 

Dopune Naredbi:

Naredba 2-1

Naredba 9-1

Naredba 10-1

Naredba 10-1-1

Naredba 12-1

Naredba 14-1

Naredba 15-1

Naredba 15-1-1

Naredba 16-1

Naredba 16-1-1

Naredba 17-1

Naredba 17-1-1

Naredba 20-1

Naredba 20-2

Naredba 24-1

Naredba 24-1-1

Naredba 24-1-2

Naredba 25-1

Naredba 25-1-1

Naredba 25-1-2

Naredba 26-1

Naredba 27-1

Naredba 27-1-1

Naredba 31-1

Naredba 34-1

Naredba 36-1

Naredba 34-2

Naredba 46-2

Naredba 47-2

Naredba 59-2

Naredba 64-2

Naredba 69-2

Naredba 109-2

NAREDBA 120-2 

NAREDBA 143-1

Naredba 144-1

Naredba 144-2

Naredba 146-1

Naredba 144-4

Naredba 8-1-4

Naredba_69-4

Naredba 20-3

Naredba_154-2

Naredba_163-1

Naredbe_164-1

Naredba_165-1

NAREDBE KANTONALNOG ŠTABA CZ ZDK

Naredba od 12.3.2020

Naredba od 19.3.2020 - 1

Naredba od 19.3.2020 - 2

Naredbe 32, 33, 34, 35, 36

Naredba 57

Naredba 79

Zaključak 80

 Odluka_83

 

Dopune naredbi:

Naredba KŠCZ 10-2

Naredba KŠCZ 24-1

Naredba KŠCZ 25-1

Naredba KŠCZ 33-1

Preporuka-56

IZVJEŠTAJI OPERATIVNOG CENTRA CZ

Izvještaj_17.3.2020

Izvještaj_18.3.2020

Izvještaj_19.3.2020

Izvještaj_20.3.2020

Izvještaj_21.3.2020

Izvještaj_22.3.2020

Izvještaj_23.3.2020

Izvještaj_24.3.2020

Izvještaj_25.3.2020

Izvještaj_27.3.2020

Izvještaj_28.3.2020

Izvještaj_29.3.2020

Izvještaj_30.3.2020

Izvještaj_31.3.2020

Izvještaj_01.4.2020

Izvještaj_02.4.2020

Izvještaj_03.4.2020

Izvještaj_04.4.2020

Izvještaj_05.4.2020

Izvještaj_06.4.2020

Izvještaj_07.4.2020

Izvještaj_08.4.2020

Izvještaj_09.4.2020

Izvještaj_10.4.2020

Izvještaj_11.4.2020

Izvještaj_12.4.2020

Izvještaj_13.4.2020

Izvještaj_14.4.2020

Izvještaj_15.4.2020

Izvještaj_16.4.2020

Izvještaj_17.4.2020

Izvještaj_18.4.2020

Izvještaj_19.4.2020

Izvještaj_20.4.2020

Izvještaj_21.4.2020

Izvještaj_22.4.2020

Izvještaj_23.4.2020

Izvještaj_24.4.2020

Izvještaj_25.4.2020

Izvještaj_26.4.2020

Izvještaj_27.4.2020

Izvještaj_28.4.2020

Izvještaj_29.4.2020

Izvještaj_30.4.2020

Izvještaj_4.5.2020

Izvještaj_6.5.2020

Izvještaj_7.5.2020

Izvještaj_8.5.2020

Izvještaj_9.5.2020

Izvještaj_10.5.2020

Izvještaj_11.5.2020

Izvještaj_12.5.2020

Izvještaj_13.5.2020

Izvještaj_14.5.2020

Corona virus

Na ovom mjestu možete pronaći sve zvanične informacije, odluke, naredbe i izvještaje vezane za novi Corona virus

Najčešća pitanja i odgovori

Prema službenim podacima Doma zdravlja Tešanj na području općine Tešanj trenutno je  u kućnoj samoizolaciji 200 osoba, a period samoizolacije je završilo 15 osoba. Novih u samoizolaciji je 12. Jučer na analizu je poslano 34 sumnjivih uzoraka,  3 uzorka su pozitivni, radi se o muškim osobama koje su u porodičnoj vezi sa pacijenticom koja je od ranije zaražena i u vezi sa poznatim klasterom Bontex-Maglaj. Od početka pandemije COVID-19 iz Tešnja na analizu je ukupno poslano 409 uzoraka,  pozitivnih nalaza je evidentirano 9, Trenutno sa  područja općine Tešanj su 2 osobe oboljele od COVID-19, 1 pacijentica je smještena u Izolatorij KB Zenica, a 1 pacijentica na Infektivni odjel KB Zenica. Novootkriveni pozitivni pacijenti će u toku dana biti prebačeni u KB Zenica. Od početka pandemije 3 pacijenta sa područja naše općine su izliječena od COVID-19. 

Sanitarna inspekcija je vršila nadzor higijensko epidemioloških mjera u objektima za prodaju prehrambenih proizvoda, naročito voća i povrća gdje su primjećena nepoštivanja propisanih mjera. Skrenuta je pažnja vlasnicima te su na licu mjesta odklonjeni nedostaci. U objektima tehničke i tekstilne robe provođenje higijensko epidemiloških mjera je na visokom nivou.

Prema službenim podacima Doma zdravlja Tešanj na području općine Tešanj trenutno je  u kućnoj samoizolaciji 203 osoba, a period samoizolacije je završilo 25 osoba. Novih u samoizolaciji je 9. Jučer na analizu je poslano 20 sumnjivih uzoraka, 19 nalaza je negativno, a 1 nalaz pozitivan. Radi se o ženskoj osobi sa područja općine Tešanj. Od početka pandemije COVID-19 iz Tešnja na analizu je ukupno poslano 375 uzoraka,  pozitivnih nalaza je evidentirano 6, a 3 pacijenta su ranije izliječena. Trenutno sa  područja općine Tešanj su 2 osobe oboljele od COVID-19, novootkrivena pacijentica će biti prebačena u toku dana u  KB Zenica. 

Sanitarna inspekcija vršila je nadzor nad radom zelene pijace u Jelahu. Svi prodavci unutar pijačnog prostora poštuju higijensko epidemiološke mjere i poštuju socijalnu distancu. Uočen veći broj prodavaca drugim robama izvan pijačnog prostora koji predstavljaju epidemiološki rizik obzirom da su okupljali oko sebe ljude bez bilo kakvih zaštitnih mjera, na što je intervenisala policija.

Prema službenim podacima Doma zdravlja Tešanj na području općine Tešanj trenutno je  u kućnoj samoizolaciji 219 osoba, a period samoizolacije je završilo 11 osoba. Novih u samoizolaciji je 20. U protekla dva dana na analizu je poslano 46 sumnjivih uzoraka, i svi su negativni. Od početka pandemije COVID-19 iz Tešnja na analizu je ukupno poslano 355 uzoraka,  pozitivnih nalaza je evidentirano 5, a 3 pacijenta su ranije izliječena. Trenutno sa  područja općine Tešanj je 1 osoba oboljela od COVID-19 i ista je smještena u KB Zenica. 

Općinski štab civilne zaštite je u skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom, donio naredbu kojom se dozvoljava rad pijaca novom i polovnom robom na području općine Tešanj, uz obavezu pridržavanja svih sanitarno-higijenskih i epidemioloških mjera. Kontrolu će i dalje vršiti nadležni inspekcijski organi Općine u saradnji sa upraviteljem pijace.

Federalni Štab civilne zaštite je dana 12.05.2020. godine donio naredbu kojom se dozvoljava rad javnog linijskog  i vanlinijskog prijevoza putnika u cestovnom i željezničkom  prijevozu na području Federacije BiH uz posebne epidemiološke mjere.  Ova naredba će se primjenjivati od 15.05.2020. godine.

Takođe, Federalni štab civilne zaštite je donio i naredbu kojom se dozvoljava rad privatnih stomatoloških ordinacija i privatnih zubotehničkih laboratorija na području Federacije BiH uz poštivanje posebnih epidemioloških mjera.

Policijska stanica Tešanj u protekla 24 sata nije evidentirala niti jedan slučaj nepoštivanja naredbe Federalnog štaba CZ o obavezi nošenja maske na javnom mjestu.

Sanitarna inspekcija je vršila nadzor nad zelenom pijacom u Tešnju. Zelena pijaca u Tešnju, uredno se poštuju higijensko epidemiološke mjere i nošenje zaštitne opreme. Vršena je dezinfekcija ulaza u pijacu, prostora ispred pijace i prilaznih puteva. Izvršen je i pregled pijace u Jelahu, izvršena je dezinfekcija štandova i frižidera, košenje trave i čišćenje i dezinfekcija mokrog čvora, kao priprema za puštanje u rad prodaje nove i polovne tekstilne i tehničke robe na pijaci.

Prema službenim podacima Doma zdravlja Tešanj na području općine Tešanj trenutno je  u kućnoj samoizolaciji 210 osoba, a period samoizolacije je završilo 18 osoba. Novih u samoizolaciji je 20. Jučer je na analizu poslano 27 sumnjivih uzoraka, a rezultati će biti dostavljeni naknadno. Od početka pandemije COVID-19 iz Tešnja na analizu je ukupno poslano 334 uzorka,  pozitivnih nalaza je evidentirano 5, a 3 pacijenta su ranije izliječena. Trenutno sa  područja općine Tešanj je 1 osoba oboljela od COVID-19 i ista je smještena u KB Zenica.

I dalje apelujemo na građane, a naročito starije osobe, da se strogo pridržavaju  i poštuju preporuke nadležnih institucija za socijalno distanciranje i nošenje maski. Posebnu pažnju posvetiti na mjestima okupljanja ispred pošte, banaka i drugih šalterskih mjesta, kao i prodavnica.

Policijska stanica Tešanj u protekla 24 sata je evidentirala 1 slučaj nepoštivanja naredbe Federalnog štaba CZ o obavezi nošenja maske na javnom mjestu.

Sanitarna inspekcija je izvršila pregled više objekata kojima je dozvoljen rad (apoteke, prodavnice prehrambenih proizvoda, mobitel shop, tepih centar, prodavnice autodijelova i saloni namještaja).

Poštuju se higijensko epidemiološke mjere i socijalna distanca, a higijena je na visokom nivou.

Prema službenim podacima Doma zdravlja Tešanj na području općine Tešanj trenutno je  u kućnoj samoizolaciji 208 osoba, a period samoizolacije je završilo 26 osoba. Novih u samoizolaciji je 30. Jučer je na analizu poslano 16 sumnjivih uzoraka i svi su negativni.

Od početka pandemije COVID-19 iz Tešnja na analizu je ukupno poslano 307 uzoraka,  pozitivnih nalaza je evidentirano 5, a 3 pacijenta su ranije izliječena. Trenutno sa  područja općine Tešanj je 1 osoba oboljela od COVID-19 i ista je smještena u KB Zenica i stabilnog je stanja. 

Policijska stanica Tešanj u protekla 24 sata je evidentirala 2 slučaja nepoštivanja naredbe Federalnog štaba CZ o obavezi nošenja maske na javnom mjestu.

Sanitarna inspekcija je izvršila 53 provjere boravka osoba u samoizolaciji, kojima je po rješenju inspekcije zabranjeno kretanje od 14 dana.

Prema službenim podacima Doma zdravlja Tešanj na području općine Tešanj trenutno su u kućnoj samoizolaciji 204 osobe, a period samoizolacije je završilo 13 osoba. Novih u samoizolaciji je 53. Od 42 sumnjiva uzorka koji su poslani na analizu 08.05.2020. godine, 41 uzorak je negativan, a 1 uzorak je pozitivan. Radi se o osobi koja je u vezi sa poznatim klasterom Bontex u Maglaju, ista se osjeća dobro, bez izraženih simptoma, te će danas biti smještena u Izolatorij KB Zenica. Jučer nije bilo sumnjivih uzoraka koji su poslani na analizu.

Od početka pandemije COVID-19 iz Tešnja na analizu je ukupno poslan 291 uzorak, a pozitivnih nalaza je evidentirano 5. Trenutno sa područja općine Tešanj imamo 1 osobu oboljelu od COVID-19, a 3 pacijenta su ranije izliječena.

Policijska stanica Tešanj u protekla 24 sata je evidentirala 9 slučaja nepoštivanja naredbe Federalnog štaba CZ o nenošenju maske na javnom mjestu.

Sanitarna inspekcija je izvršila kontrolni pregled na Tešanjci. Obilaskom objekata koji prodaju prehrambene proizvode, mesnice i poljoprivredne apoteke zabilježeno je poštovanje higijensko epidemioloških mjere i nošenje zaštitne opreme.