Prijava
Utorak 26.5.2020
Događaji:
Pretraga
COVID - 19 - Aktuelnosti
Više
Edukativno-promotivni materijali
Više

NAREDBE OPĆINSKOG ŠTABA CZ

NAREDBA OPĆINSKOG ŠTABA CZ OD 16.03.2020.

ODLUKA O POSEBNOM REŽIMU RADA OPĆINE TEŠANJ

Naredba Štaba CZ Tešanj_29

Naredba Štaba CZ Tešanj_32

Naredba Štaba CZ Tešanj_33

Naredba Štaba CZ Tešanj_35

Naredba Štaba CZ Tešanj_43

Naredba Štaba CZ Tešanj_45

Naredba Štaba CZ Tešanj_46

 

Dopune naredbi:

Naredba Štaba CZ Tešanj_29-1

Naredba Štaba CZ Tešanj_29-2

Naredba Štaba CZ Tešanj_29-3

Naredba Štaba CZ Tešanj_29-4

Naredba Štaba CZ Tešanj_29-5

 

NAREDBE FEDERALNOG ŠTABA CZ

NAREDBA-broj-2

NAREDBA-broj-3

NAREDBA-broj-4

NAREDBA-broj-5

NAREDBA-broj-6

NAREDBA-broj-7

NAREDBA-broj-8

NAREDBA-broj-9

NAREDBA-broj-10

NAREDBA-broj-11

NAREDBA-broj-12

NAREDBA-broj-13

NAREDBA-broj-14

NAREDBA-broj-15

NAREDBA-broj-16

NAREDBA-broj-17

NAREDBA-broj-20

NAREDBA-broj-21

NAREDBA-broj-24

NAREDBA-broj-25

NAREDBA-broj-26

NAREDBA-broj-27

NAREDBA-broj-28

NAREDBA-broj-34

NAREDBA-broj-36

NAREDBA-broj-40

NAREDBA-broj-41

NAREDBA-broj-46

NAREDBA-broj-47

NAREDBA-broj-53

NAREDBA-broj-59

NAREDBA-broj-65

NAREDBA-broj-69

NAREDBA-broj-93

NAREDBA-broj-102

NAREDBA-broj-104

NAREDBA-broj-105

NAREDBA-broj-106

NAREDBA-broj-109

NAREDBA-broj-113

NAREDBA-broj-120

NAREDBA-broj-143 

NAREDBA-broj-144 

NAREDBA-broj-145 

NAREDBA-broj-150

NAREDBA-broj-154

NAREDBA-broj-155

NAREDBA-broj-156

NAREDBA-broj-160

NAREDBA-broj-161

ZAKLJUČAK-broj-162

NAREDBA-broj-163

NAREDBA-broj-164

NAREDBA-broj-165

NAREDBA-broj-168

NAREDBA-broj-170

 

 

Dopune Naredbi:

Naredba 2-1

Naredba 9-1

Naredba 10-1

Naredba 10-1-1

Naredba 12-1

Naredba 14-1

Naredba 15-1

Naredba 15-1-1

Naredba 16-1

Naredba 16-1-1

Naredba 17-1

Naredba 17-1-1

Naredba 20-1

Naredba 20-2

Naredba 24-1

Naredba 24-1-1

Naredba 24-1-2

Naredba 25-1

Naredba 25-1-1

Naredba 25-1-2

Naredba 26-1

Naredba 27-1

Naredba 27-1-1

Naredba 31-1

Naredba 34-1

Naredba 36-1

Naredba 34-2

Naredba 46-2

Naredba 47-2

Naredba 59-2

Naredba 64-2

Naredba 69-2

Naredba 109-2

NAREDBA 120-2 

NAREDBA 143-1

Naredba 144-1

Naredba 144-2

Naredba 146-1

Naredba 144-4

Naredba 8-1-4

Naredba_69-4

Naredba 20-3

NAREDBE KANTONALNOG ŠTABA CZ ZDK

Naredba od 12.3.2020

Naredba od 19.3.2020 - 1

Naredba od 19.3.2020 - 2

Naredbe 32, 33, 34, 35, 36

Naredba 57

Naredba 79

Zaključak 80

 Odluka_83

 

Dopune naredbi:

Naredba KŠCZ 10-2

Naredba KŠCZ 24-1

Naredba KŠCZ 25-1

Naredba KŠCZ 33-1

Preporuka-56

IZVJEŠTAJI OPERATIVNOG CENTRA CZ

Izvještaj_17.3.2020

Izvještaj_18.3.2020

Izvještaj_19.3.2020

Izvještaj_20.3.2020

Izvještaj_21.3.2020

Izvještaj_22.3.2020

Izvještaj_23.3.2020

Izvještaj_24.3.2020

Izvještaj_25.3.2020

Izvještaj_27.3.2020

Izvještaj_28.3.2020

Izvještaj_29.3.2020

Izvještaj_30.3.2020

Izvještaj_31.3.2020

Izvještaj_01.4.2020

Izvještaj_02.4.2020

Izvještaj_03.4.2020

Izvještaj_04.4.2020

Izvještaj_05.4.2020

Izvještaj_06.4.2020

Izvještaj_07.4.2020

Izvještaj_08.4.2020

Izvještaj_09.4.2020

Izvještaj_10.4.2020

Izvještaj_11.4.2020

Izvještaj_12.4.2020

Izvještaj_13.4.2020

Izvještaj_14.4.2020

Izvještaj_15.4.2020

Izvještaj_16.4.2020

Izvještaj_17.4.2020

Izvještaj_18.4.2020

Izvještaj_19.4.2020

Izvještaj_20.4.2020

Izvještaj_21.4.2020

Izvještaj_22.4.2020

Izvještaj_23.4.2020

Izvještaj_24.4.2020

Izvještaj_25.4.2020

Izvještaj_26.4.2020

Izvještaj_27.4.2020

Izvještaj_28.4.2020

Izvještaj_29.4.2020

Izvještaj_30.4.2020

Izvještaj_4.5.2020

Izvještaj_6.5.2020

Izvještaj_7.5.2020

Izvještaj_8.5.2020

Izvještaj_9.5.2020

Izvještaj_10.5.2020

Izvještaj_11.5.2020

Izvještaj_12.5.2020

Izvještaj_13.5.2020

Izvještaj_14.5.2020

Corona virus

Na ovom mjestu možete pronaći sve zvanične informacije, odluke, naredbe i izvještaje vezane za novi Corona virus

 

Najčešća pitanja i odgovori

Prema službenim podacima Doma zdravlja Tešanj na području općine Tešanj trenutno su u kućnoj samoizolaciji 233 osobe, period samoizolacije je završio za 37 osoba. Novih u samoizolaciji je 8. Jučer nije bilo sumnjivih uzoraka za analizu. Od početka pandemije COVID-19 iz Tešnja na analizu poslano je ukupno 49 uzoraka, iz Doma zdravlja i Opće bolnice Tešanj, a pozitivnih nalaza je bilo 4.

Trenutno je sa područja općine Tešanj 1 oboljeli od COVID-19, a 2 pacijenta su izliječena.

Prema podacima Policijske stanice Tešanj u protekla 24 sata nije evidentiran niti jedan slučaj nepoštivanja samoizolacije, a evidentirana su 4 slučaja kršenja zabrane kretanja od 20:00 do 05:00 sati.

Sanitarna inspekcija je izvršila pregled većeg broja objekata na području općine Tešanj u cilju provjere poštivanja higijensko-epidemioloških mjera. Poseban značaj pregleda je mjera ispravnog držanja voća i povrća, bez uticaja kontaminacije prašinom, insektima, glodarima, pticama i sl. Veći broj pregledanih objekata je poštovao ovu mjeru dok manji broj objekata je na licu mjesta uklonio povrće (krompir, luk, salatu). Svi pregledani objekti uredno provode higijensko-epidemiološke mjere i nošenje zaštitne opreme. Izvršen je obilazak naselja Tešanj, Bukva, Medakovo, Tešanjka, Rosulje, Jelah, Mračaj, Putešić, Kalošević, Bobare, Piljužići, Jelah Polje, Marin Han, Dobropolje i Mekiš. Nije zabilježeno grupisanje ni zadržavanje građana. Intezivirane su pripreme za proljetnu sjetvu.

Do danas je sa telefonske centrale Općine obavljeno 1.315 provjera boravka u samoizolaciji i uručeno 375 rješenja Sanitarne inspekcije o zabrani kretanja određenim licima, s čime je upoznata i Policijska uprava Tešanj.

Prema službenim podacima Doma zdravlja Tešanj na području općine Tešanj trenutno su  u kućnoj samoizolaciji 262 osobe, period samoizolacije je završio za 32 osobe. Novih u samoizolaciji je 43. Jučer nije bilo sumnjivih uzoraka za analizu. Od početka pandemije COVID-19 iz Tešnja na analizu poslano je ukupno 49 uzoraka, iz Doma zdravlja i Opće bolnice Tešanj, a pozitivnih nalaza je bilo 4.

Trenutno je sa područja općine Tešanj 1 oboljeli od COVID-19, a 2 pacijenta su izliječena

Prema podacima Policijske stanice Tešanj u protekla 24 sata nije evidentiran niti jedan slučaj  nepoštivanja samoizolacije, a evidentiran je je 1 slučaj kršenja  zabrane kretanja od 20:00 do 05:00 sati.

Na pijaci u Tešanjci nisu zabilježene veće gužve. Na prisustvo trgovaca tekstilom intervenisala je policija, te su udaljeni iz pijačnog prostora. Veliko prisustvo starijih lica na pijaci. Redar pijace Općine Usora je tražio pomoć da udalji trgovce sa ovog područja. Po pozivu je intervenisala i policija Usore. Rad poljoprivrednih apoteka kao i objekata za prodaju prehrambenih proizvoda provodi se uz poštivanje higijenskih mjera i korištenje zaštitne opreme. Kontrolom taxiprevoznika, utvrđeno je da vozači koriste zaštitnu opremu i posjeduju sredstva za  dezinfekciju auta.

Prema službenim podacima Doma zdravlja Tešanj na području općine Tešanj trenutno je u kućnoj samoizolaciji 251 osoba, period samoizolacije je završio za 24 osobe. Novih u samoizolaciji je 48. Registruje se veći broj novoprijavljenih zbog vikenda i boravka vozača kamiona u BiH. Jučer su na analizu poslana 2 sumnjiva uzorka, oba su negativna.

Trenutno je sa područja općine Tešanj 1 oboljeli od COVID-19, a 2 pacijenta su izliječena.

Prema podacima Policijske stanice Tešanj u protekla 24 sata nije evidentiran niti jedan slučaj  nepoštivanja samoizolacije, kao  ni kršenja zabrane kretanja od 20:00 do 05:00 sati. Evidentirana su 2 nepoštivanja epidemiološko-zaštitnih mjera građana na javnim površinama.

 

Prema izvještaju sanitarne inspekcije, na zelenoj pijaci Tešanj, prisutno je bilo 6-7 trgovaca prehrambenih proizvoda. Zabilježen je dolazak starijih lica, uredno nose zaštitnu opremu maske i rukavice. Vršena je dezinfekcija prostora ispred pijace i prilaznih puteva. U objektima koji rade šaltersku prodaju hrane provjereno je da li osoblje ima sanitarnu knjižicu i nivo higijene. Vodovodima Mrkotić, Bobare i Kalošević naloženo da izvrše dezinfekciju bunara / rezervoara i hlorisanje vode.

Naredbom Federalnog štaba CZ br: 12-40-6-148-109/20 od 10.04.2020. godine, poljoprivredni proizvođači koji obavljaju proljetnu sjetvu i koji su zatečeni da upravljaju poljoprivrednom mehanizacijom i prevoznim sredstvima za prevoz pčelinjih društava, opreme i materijala, te vrše prevoz poljoprivrednih proizvoda mogu nesmetano da obavljaju poljoprivrednu djelatnost na prostoru Federacije BiH, i izuzimaju se iz naredbi Federalnog  štaba CZ br: 12-40-6-148-34/20 od 20.03.2020. godine, 12-40-6-148-34-1/20 od 27.03.2020. godine, 12-40-6-148-34-2/20 od 03.04.2020. godine, 12-40-6-148-36/20 od 21.03.2020. godine i br. 12-40-6-148-36-1/20 od 29.03.2020. godine.
Također trgovine poljoprivredne opreme, rasadnici i cvjećare izuzimaju se iz naredbe br: 12-40-6-148-93/20 od 03.04.2020. godine.

 

 

Prema službenim podacima Doma zdravlja Tešanj na području općine Tešanj trenutno je u kućnoj samoizolaciji 227 osoba, a period samoizolacije je završio za 38 osoba. Novih u samoizolaciji je 43. Jučer je na analizu poslano 5 sumnjivih uzoraka i svi su negativni. Trenutno je sa područja općine Tešanj 1 oboljeli od COVID-19, a 2 pacijenta su izliječena.

Prema podacima Policijske stanice Tešanj u protekla 24 sata nije evidentiran niti jedan slučaj nepoštivanja samoizolacije, a evidentirana su 2 slučaja kršenja zabrane kretanja od 20:00 do 05:00 sati.

Sanitarni inspektor je izvršio obilazak benzinskih pumpi, trgovačkih centara, poljoprivrednih apoteka, banaka i pošte. Zabilježene su gužve starijih lica u bankama, nose propisno masku i rukavice, ali distanca se krši, te je tražena aktivnija uloga zaštitara kako bi smanjili rizik od prekomjernog zadržavanja i grupisanja ljudi.

Izvršen je kontrolni pregled u firmi Pobjeda Tešanj - ulaz obezbijeđen dezinfekcionim sredstvom, dezbarijera za cipele postavljena i portir vrši podjelu maski na ulazu. U kancelarijama radi po max. 2 osobe, a sastanci se obavljaju video link-om. Pogoni se dezinfikuju, radnici nose maske. U radničkom restoranu dezabarijera za cipele postavljena, obezbjeđen sapun i dezinfekciono sredstvo, a podjelu hrane rade u tri grupe kako bi uposlenici sjedili sami za stolom.

 

Apelujemo na građane, a naročito starije osobe, da se strogo pridržavaju i poštuju preporuke nadležnih institucija za socijalno distanciranje i nošenje maski, naročito na mjestima okupljanja ispred pošte, banaka i prodavnica.

Prema službenim podacima Doma zdravlja Tešanj na području općine Tešanj trenutno su u kućnoj samoizolaciji 222 osobe, a period samoizolacije je završio za 51 osobu. Novih u samoizolaciji je 39. Dana 07.04.2020. godine na analizu su poslana 3 sumnjiva uzorka, od kojih je 1 pozitivan i dva negativna. Jučer je na analizu poslano 8 sumnjivih uzoraka, nije bilo pozitivnih nalaza.

Trenutno je na području općine Tešanj jedan oboljeli pacient od COVID 19, a dva pacijenta su izliječena.

 

Prema podacima Policijske stanice Tešanj u protekla 24 sata evidentiran je 1 slučaj nepoštivanja samoizolacije i 1 slučaj kršenja naredbi o nenošenju maske na javnom mjestu.

 

Prema podacima Sanitarne nspekcije, uz pratnju policije izvršena je kontrola higijensko-epidemioloških mjera u transportnim sredstvima firme Kantić Turistik. Vozaču je skrenuta pažnja da koristi rukavice i da dezinfekciono sredstvo bude dostupno na ulazu autobusa, a raspored putnika cik-cak. Putnici su nosili maske.

Nadzorom pogona firme Koala Paintings, na ulazima u pogon su postavljene dezbarijere za obuću i dezinfekciona sredstva za ruke, radnici u pogonu su na distanci, nose zaštitnu opremu. Pauza je organizovana u 6 grupa, a svaka 2 sata vrši se dezinfekcija prostora prskanjem.