Prijava
Srijeda 8.7.2020
Događaji:
Pretraga

Najpovoljnije ponude za radove u predmetu nabavke "Uredenje prostora pored bazena Kiseljak i Izgradnja pjesacke staze na izletistu Kiseljak, opcina Tesanj" možete pogledati ovdje

Odluku o izboru najpovoljnije ponude: Postavljanje horizontalne signalizacije i vibracionih traka možete pogledati ovdje

Odluku o izboru najpovoljnije ponude: Postavljanje vertikalne signalizacije, turističke signalizacije i odbojnih ograda možete pogledati ovdje

Odluku o izboru najpovoljnije ponude: Sanacija javne rasvjete, ukrasne rasvjete i svijetlećih znakova možete pogledati ovdje

Odluku o izboru najpovoljnije ponude: Vršenje bankarskih usluga za 2020., 2021., 2022. i 2023. godinu možete pogledati ovdje

Podkategorije