Prijava
Ponedjeljak 21.10.2019
Događaji:
Pretraga

Odluku o poništenju postupka: Rekonstrukcija i izgradnja objekta Ambulante u MZ Novi Miljanovci možete pogledati ovdje

Odluku o poništenju postupka: Dogradnja dijela javne rasvjete u MZ Kraševo možete pogledati ovdje

Odluku o izboru najpovoljnije ponude: Realizacija liste kapitalnih projekata, faza I možete pogledati ovdje

Odluku o izboru najpovoljnije ponude: Izgradnja vodovoda Raduša, distributivna i sekundarna mreža pumpnih stanica možete pogledati ovdje

Odluku o izboru najpovoljnije ponude: Održavanje i sanacija priključaka, propusta i putnih kanala možete pogledati ovdje

Podkategorije