Prijava
Utorak 23.4.2019
Događaji:
Pretraga

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača možete pogledati ovdje

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača možete pogledati ovdje

Odluku možete pogledati ovdje

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke: Izrada Idejnog projekta toplifikacije Općine Tešanj obnovljivim/ekološko prihvatljivim izvorima energije” , u okviru projekta “Toplifikacija Pousorja-Općine Tešanj,  Usora i Doboj-Jug izvorima obnovljive energije” možete pogledati ovdje

Odluku o izboru najpovoljnije ponude možete pogledati ovdje

Podkategorije