Prijava
Ponedjeljak 19.8.2019
Događaji:
Pretraga

Odluku o izmjeni Plana javnih nabavki za 2015.godinu možete pogledati ovdje

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Pregovarački postupak možete pogledati ovdje

Odluku o izmjeni i dopuni plana javnih nabavki možete pogledati ovdje

Informaciju o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja u postupku javne nabavke dodatnih i nepredviđenih radova na Izgradnji sistema prikupljanja otpadnih voda na području općine Tešanj, kolektor B -V (dionice II, III, IV i V) i rekonstrukcija odvodnje fekalnih i oborinskih voda Titove ulice, za Lot-1 „Kolektor BV (dionica IV, dionica V) i rekonstrukcija odvodnje u Titovoj ulici" možete pogledati ovdje

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača:  Zamjena krovnog pokrivača na zgradi vatrogasnog doma u Jelahu i Tešnju te izrada fasade na dijelu zgrade vatrogasnog doma u Tešnju možete pogledati ovdje

Podkategorije