Prijava
Srijeda 26.6.2019
Događaji:
Pretraga

Odluku o izboru najpovoljnije ponude: Nabavka opreme za zaštitu i spašavanje možete pogledati ovdje

Odluku o izboru najpovoljnije ponude: Projektovanje rekonstrukcije lokalnog puta Bukva-Medakovo-Tešanjka i regionalnog puta Tešanj-Jelah možete pogledati ovdje

Odluku o usvajanju Plana javnih nabavki možete pogledati ovdje

Plan javnih nabavki za 2019. godinu možete pogledati ovdje

Odluku o poništenju postupka javne nabavke: Nabavka serverske i bazne opreme možete pogledati ovdje

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Izrada Idejnog projekta Sportsko-rekreativnog centra - sportska dvorana sa pratećim sadržajima možete pogledati ovdje

Podkategorije