Prijava
Petak 13.12.2019
Događaji:
Pretraga

Odluku o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2016.godinu možete pogledati ovdje

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu javne nabavke  "Sanacija metalnih ograda, dječijih igrališta, zaštitnih i odbojnih ograda i slivnih rešetki" možete pogledati ovdje

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Izmjena i dopuna RP Jugozapad-Tešanj možete pogledati ovdje

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke: “Nastavak izgradnje III (treće) trake kroz industrijsku zonu “Bukva” u općini Tešanj” možete pogledati ovdje

Odluku o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2016.godinu možete pogledati ovdje

Podkategorije