Prijava
Ponedjeljak 30.3.2020
Događaji:
Pretraga

Odluku o izboru najpovoljnije ponude: Realizacija Liste kapitalnih projekata, I faza možete pogledati ovdje

Odluku o izboru najpovoljnije ponude: Izgradnja objekta ambulante u MZ Miljanovci Lončari možete pogledati ovdje

Odluku o izboru najpovoljnije ponude: Sanacija objekata MZ Kalošević možete pogledati ovdje

Odluku o izboru najpovoljnije ponude: Realizacija Liste kapitalnih projekata, II faza možete pogledati ovdje

Odluku o odbacivanju ponude: Izrada Glavnog projekta izgradnje Sportsko-rekreativnog centra u Jelahu možete pogledati ovdje

Podkategorije