Prijava
Srijeda 27.5.2020
Događaji:
Pretraga

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke: Osiguranje imovine, vozila i kolektivno osiguranje zaposlenih možete pogledati ovdje

Odluku o izboru najpovoljnije ponude: Zimsko održavanje lokalnih cesta možete pogledati ovdje

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Nabavka vozila za CZ možete pogledati ovdje

Odluku o poništenju postupka javne nabavke Zamjena krovnog pokrivača na zgradi vatrogasnog doma u Jelahu i Tešnju te izrada fasade na dijelu zgrade vatrogasnog doma u Tešnju možete pogledati ovdje

Odluku o poništenju postupka: Saniranje krova na zgradi Općine možete pogledati ovdje

Podkategorije