Prijava
Srijeda 8.7.2020
Događaji:
Pretraga

Općinsko vijeće Tešanj je na 11. sjednici održanoj 30.09.2013.godine usvojilo Nacrt Odluke o realizaciji Programa obilježavanja tekovina odbrane 1992-1995 godina te istu uputilo na javnu raspravu. Javna rasprava će trajati 15 dana od 02.10.2013.godine odnosno do 17.10.2013.godine.

Usmeni dio javne rasprave će se održati u sali Općinskog vijeća dana 11.10.2013.godine (petak) u 14,00 sati. Zainteresovani svoje sugestije , primjedbe i prijedloge mogu iznijeti usmeno na javnoj raspravi , pismeno ili putem maila Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Nacrt Odluke o realizaciji Programa obilježavanja tekovina odbrane 1992-1995 godina možete pogledati na:

odluka tekovine nacrt.pdf

tekovine odbrane_ program nacrt.pdf

Postupajući po Zaključku Skupštine Zeničko-dobojskog kantona i Plana javne rasprave, Ministarstvo za pravosuđe i upravu ZDK i Općina Tešanj organizuju Javnu raspravu o Nacrtu Zakona pružanju beslpatne pravne pomoći

Javna rasprava je planirana za 02.10.2013. godine (srijeda) sa početkom u 9,30 sati u sali Općinskog vijeća Tešanj.

Pozivaju se svi zainteresovani građani, organizacije i ustanove da iznesu svoje prijedloge i sugestije. Sve dodatne informacije možete preuzeti na stranici www.opcina-tesanj.ba, kontaktom na mail Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. ili na telefon 650-426.

Nacrt Zakona možete pogledati na: nacrt_zakona_o_besplatnoj_pravnoj_pomoci.pdf


POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA

Azra Muslija, dipl.pravnik

Postupajući po Zaključku Skupštine Zeničko-dobojskog kantona i Plana javne rasprave, Ministarstvo za pravosuđe i upravu ZDK i Općina Tešanj organizuju Javnu raspravu o Nacrtu Zakona o pravobranilaštvu.

Javna rasprava je planirana za 17.07.2013. godine (srijeda) sa početkom u 10,00 sati u sali Općinskog vijeća Tešanj.

Pozivaju se svi zainteresovani građani, organizacije i ustanove da iznesu svoje prijedloge i sugestije.


Za sve dodatne informacije možete kontaktirati putem maila Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. ili na telefon 650-426.

Nacrt Zakona možete pogledati na: nacrt_zakon_pravobranilastvo.pdfPOMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA

Azra Muslija, dipl. pravnik

Općinsko vijeće Tešanj je na 4. sjednici Općinskog vijeća, održanoj 30. januara 2013. godine usvojilo Nacrt Strategije razvoja 2018. godina i uputilo u javnu raspravu u trajanju od 45 dana.

 

Usmeni dio javne rasprave će se održati u Sali Općinskog vijeća, i to:

 

06. mart 2013. godina u 15,00 sati – mladi,

 

07. mart 2013. godina u 15,00 sati – ekonomija,

 

12.mart 2013. godina u 15,00 sati – ekologija,

 

14. mart 2013. godina u 15,00 sati – društveni sektor,

 

 

 

Nacrt Strategije razvoja 2018. godina možete pogledati na: strategija.pdf

 

Javna rasprava je otvorena do 20. marta 2013. godine i svi zainteresovani svoje prijedloge, primjedbe i sugestije mogu dostaviti na mail adresu Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK

mr.sc. Suad Husić, profesor

Služba za finansije, privredu i inspekcije Općine Tešanj izradila je prijedlog Programa novčanih podsticaja za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje na području općine Tešanj u 2013. godini.

Prijedlog Programa se prije upućivanja Općinskom vijeću na usvajanje, stavlja na javnu raspravu koja traje do 28. februara 2013.godine do kada možete dostaviti Vaše primjedbe u pisanoj formi ili ih iznijeti na usmenoj javnoj raspravi koja će biti održana 27. (srijeda) februara 2013. godine u 11,00 sati u sali Općinskog vijeća Tešanj. Molimo da se pripremite za ovu raspravu i svojim učešćem date doprinos donošenju što kvalitetnijeg Program za 2013. godinu.

Prijedlog Programa je postavljen na oglasnoj ploči u zgradi Općine, općinskim uredima u Jelahu, Tešanjci i Kaloševiću, a možete pogledati i na: program_poticaji_.2013 prijedlog.pdf