Prijava
Utorak 22.10.2019
Događaji:
Pretraga

Javni poziv: Rekonstrukcija i asfaltiranje lokalnog puta kroz naseljeno mjesto Tešanj možete pogledati ovdje

Javni poziv za kandidovanje projekata udruženja i fondacija koje će finansirati Općina Tešanj u 2019. godini možete pogledati ovdje

 

Obrasci za apliciranje projekata:

Obrazac-Izvj UG -18

Projektni prijedlog UG_2019

Upitnik za SD

 

Općina Tešanj poziva sve zainteresovane fizičke i pravne osobe, kao i dosadašnje korisnike javnih površina, da se prijave najkasnije do 27.12.2018.godine, radi iskazivanja interesa za korištenje javnih površina u 2019. godini za: objekte poslovne namjene, ljetne bašte, kioske i druge slične objekte lagane konstrukcije, garaže, parkinge, tende, štandove, reklamne panoe kao i druge namjene u skladu sa Odlukom o korištenju javnih površina.

Detaljnije možete pogledati ovdje

Federalni zavod za zapošljvanje objavljuje nastavak javnog poziva za poticaj samozapošljavanja Start up 2018, i to za tri programa: Poduzetništvo za mlade, Poduzetništvo za žene i Poduzetništvo za sve.

Javni poziv za ZDK bit će objavljen 3.12.2018. godine (ponedjeljak) u 8:00 sati, a više informacija potražiti na linku: http://fzzz.ba/projekti/program-sufinansiranja-samozapoljavanja-start-up-2018-2

Općina Tešanj ne sudjeluje u procesu uređivanja procedure javnog poziva niti u procesu odabira aplikanata, namjera je da se informiše javnost o javnom pozivu.

Javni poziv za dostavljanje prijava za izbor i imenovanje članova radnih tijela u Općinskom vijeću Tešanj možete pogledati ovdje

Prijavni obrazac možete preuzeti ovdje