Prijava
Srijeda 27.5.2020
Događaji:
Pretraga

Popunjenu Prijavu prijedloga projekta snimljenu na CD-u i odštampanu sa pratećom dokumentacijom (obavezno fotokopije ličnih dokumenata pet članova grupe i potvrde/dokaze o obezbijeđenom doprinosu drugih subjekata za projekat) u zatvorenoj koverti trebate predati  najkasnije do 20.04.2012.godine na Protokol Općine Tešanj sa naznakom: Omladinska banka Tešanj.

Detaljnije pogledajte na:

poziv za prijedloge projekata oml banke tesanj.pdf

Prijavu preuzmite na:

prijava za prijedloge projekata oml banke tesanj _2012.doc

Oglas pogledajte na:

javni oglas_prijem namjestenika.pdf

Pozivaju se udruženja i fondacije, koja su registrovana u BiH ili u F BiH sa sjedištem ili aktivnostima na području općine Tešanj, da kandiduju projekte koji bi se finansirali od Općine Tešanj za 2012. godinu.

Javni poziv pogledajte na:

javni poziv udruzenjima i fondacijama_27.12.2011.pdf

Obrazac izvještaja za korištena sredstva u 2011. godini preuzmite na:

obrazac.doc

Projektni prijedlog preuzmite na:

projektni prijedlog ug_2012.doc


Kao i  predhodnih godina, na osnovu Odluke Općinskog vijeća Tešanj, Općinski načelnik raspisuje  Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima dodiplomskog studija (prvog ciklusa) sa područja općine Tešanj u akademskoj 2011/2012. godini.

 Konkurs za dodjelu stipendija otvoren je od 10.11.2011. do 30.11.2011. godine.

 Sve informacije o potrebnoj dokumentaciji, kriterijima po kojima će se vršiti bodovanje i ostali detalji, mogu se dobiti na oglasnoj ploči Općine Tešanj, web stranici Općine www.opcina-tesanj.ba ,  na info pultu u šalter salama u Tešnju, Jelahu i Tešanjci, ili na telefon broj 650-416.

Konkurs pogledajte na:

konkurs_stipendije_2011-2012.pdf

Kriterije pogledajte na:

kriteriji 2011.pdf

Prijavu preuzmite na:

prijava na konkurs za dodjelu stipendije.pdf

Obrazac potvrde preuzmite na:

obrazac potvrde za studente.pdf


POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA

Suad Huskić, profesor

Obavještavaju se studenti, djeca pripadnika boračkih populacija sa područja općine Tešanj, da je Ministarstvo za boračka pitanja ZDK,  26.10.2011. godine u Dnevnom avazu objavilo konkurs za dodjelu stipendija studentima – braniocima i članovima njihovih porodica za studijsku 2011/2012 godinu. Konkurs za dodjelu stipendija ostaje otvoren 20 dana od dana objavljivanja. Tekst Konkursa postavljen je na internet stranici općine Tešanj, oglasnoj ploči općine Tešanj te dostavljen Boračkim udruženjima.

Sve informacije vezane za Konkurs mogu se dobiti u Službi za boračko invalidsku zaštitu i opće poslove Općine Tešanj, kancelarija br: 5, šalter sala općine ili na telefon broj 032/650-022 lokal 113.

Konkurs možete pogledati na:

konkurs stipendije_zdk_2011-2012.pdf