Prijava
Nedjelja 15.9.2019
Događaji:
Pretraga

Javni poziv pogledajte na: Ponovljeni javni poziv_Kiseljak

Obavještavamo izbjeglice iz BiH i raseljena lica i povratnike u BiH da je Općinski načelnik Općine Tešanj objavio Javni poziv za podnošenje zahtjeva za obnovu stambenih objekata oštećenih usljed ratnih dejstava u cilju povratka Srba i nacionalnih manjina na područje općine Tešanj.

Poziv je objavljen 14.06.2010.godine i ostaje otvoren do 16.07.2010.godine.

Obrazac prijave, kao i sve druge informacije o uslovima prijave na Javni poziv, mogu se dobiti u Službi za opću upravu i društvene djelatnosti Općine Tešanj, kancelariji za raseljena lica, ili na telefon: 650 022 (lokal 127).

Detaljnije pogledajte na:

Javni poziv_ obnova.pdf

Javni poziv možete pogledati na:

Javni poziv_tehnicki prijem.pdf

Poziv pogledajte na:

stalni poziv.pdf

Obavještenje o nabavci za Rekonstrukciju krova na školi Huso Hodžić u Tešnju objavljeno u Službenom glasniku BiH, br.46.

Obavještenje pogledajte:

Obavjestenje o nabavci.pdf