Prijava
Srijeda 27.5.2020
Događaji:
Pretraga

Općina Tešanj u saradnji sa razvojnim programom Ujedinjenih nacija raspisuje: Javni poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama za predaju prijedloga projekata u sklopu projekta jačanje lokalne demokracije/demokratije – LOD II  koji finansira Europska unija

Projekat finansira Europska unija, a sufinansira ga i općina Tešanj , kao i  UNDP BiH.

Projekat LOD II i općina Tešanj pozivaju sve organizacije civilnog društva (OCD) / nevladine organizacije (NVO) iz Bosne i Hercegovine da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima općine Tešanj.

Sve potrebne  informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može se naći na sljedećim web stranicama: www.undp.ba, www.ngo.ba,    kao i na web stranici općine Tešanj www.općina–tesanj.ba.

Rok za predaju aplikacija je četvrtak 16. juni 2011. godine, u 14:00 sati.


POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA

Suad Huskić, profesor


Poziv pogledajte na:

poziv.pdf

Smjernice za aplikante:

smjernice.pdf

Lista za provjeru:

.lista za provjeru.pdf

.lista za provjeru.doc

Projektni prijedlog:

projektni prijedlog.pdf

projektni prijedlog.doc

Pregled budžeta:

.pregled budzeta_proracuna.pdf

pregled budzeta_proracuna.xls

Matrica logičkog okvira:

matrica logickog okvira.pdf

matrica logickog okvira.doc

Plan aktivnosti i promocije:

plan aktivnosti i promocije.pdf

plan aktivnosti i promocije.doc

Administrativni podaci o aplikantu:

administrativni podaci o aplikantu.pdf

administrativni podaci o aplikantu.doc

Finansijska identifikaciona forma:

finansijska identifikaciona forma.pdf

finansijska identifikaciona forma.doc

Izjava o podobnosti:

.izjava o podobnosti.pdf

izjava o podobnosti.doc


Najčešća pitanja sa odgovorima:

najcesca pitanja sa odgovorima lod ii 002.pdf

Javni poziv za najbolje poslovne ideje mladih usmjeren je ka poticaju mladih ljudi da sami osnivaju preduzeća ili obrt. Organizaciju ovog projekta vodi Općina Tešanj na temelju ciljeva iz strateških dokumenata Općine Tešanj. Ovim programom su definisane pojedinosti u smislu uslova za učešće na takmičenju, organizacija takmičenja i načina za odabir pobjedničkih ideja kao i sklapanje ugovora za one koji odluče krenuti sa realizacijom dostavljenog biznis plana.

Javni poziv pogledajte na:

javni poziv za najbolje poslovne ideje.pdf

Prijavu možete preuzeti na:

prilog broj 1 - prijava-poslovne ideje.pdf

Uputstvo za popunjavanje prijave pogledajte na:

prilog broj 2 - uputstvo za popunjavanje prijave.pdf

Osnove poduzetništva za mlade:

osnove poduzetnistva za mlade.pdf

Napomena:

Primjer popunjenog Poslovnog plana biti postavljen na web stranu do 20.04.2011. godine. Prateći plakati će biti postavljeni na bilboard mjestima do kraja aprila (poslije Sajma privrede).


Primjer popunjenog Poslovnog plana pogledajte ovdje.pdf