Prijava
Subota 30.5.2020
Događaji:
Pretraga

Javni oglas pogledajte na:

eko policajac-pripravnik.pdf

Oglas pogledajte na:

oglas_trajno stambeno zbrinjavanje.pdf

Poziv pogledajte na:

ju muzej_poziv.pdf

Općinski načelnik Općine Tešanj, raspisao je Javni konkurs, broj:02-31-8-61-1-5/11 od 04.01.2011.godine, za dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta državne svojine a radi izgradnje poslovnog objekta  u skladu sa Urbanističkim projektom „Zona zdravstva Tešanj“.

Predmetna lokacija nalazi koja se preko puta Osnovne škole „Huso Hodžić“ u Tešnju  između dva postojeća objekta: knjigovodstvenog servisa i optičarske radnje.

PRAVO UČEŠĆA NA OGLASU imaju sva zainteresovana fizička i pravna lica.

Tekst Oglasa može se pronaći na Oglasnoj ploči Općine Tešanj i web stranici općine Tešanj, www.opcina-tesanj.ba.

Sve informacije u vezi Javnog konkursa mogu se dobiti  kod Službe za katastar, urbanizam i imovinsko-pravne poslove, Općine Tešanj, svakim radnim danom od 8-16 sati ili putem telefona na broj: 032 650-022 lokal 140.

Molim da Informaciju objavljujete počev od 10.01.2011. godine, u udarnim terminima sve do 25.01.2011.godine.

konkurs_zona doma zdravlja.pdf


POMOĆNIK  OPĆINSKOG  NAČELNIKA

NADIR Medarić, dipl.ing.geod.

Konkurs pogledajte na:

konkurs_toplana.pdf