Prijava
Srijeda 27.5.2020
Događaji:
Pretraga

Konkurs pogledajte na:

konkurs_centar za socijalni rad.pdf

Na osnovu Odluke Općinskog vijeća Tešanj, Općinski načelnik je raspisao  Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima dodiplomskog studija (prvog ciklusa) sa područja općine Tešanj u akademskoj 2010/2011. godini.

Konkurs za dodjelu stipendija otvoren je od 01.12.2010. do 20.12.2010. godine.

Sve informacije o potrebnoj dokumentaciji, kriterijima po kojima će se vršiti bodovanje i ostali detalji, mogu se dobiti na oglasnoj ploči Općine Tešanj, web stranici Općine www.opcina-tesanj.ba ,  na info pultu u šalter salama u Tešnju, Jelahu i Tešanjci, ili na telefon broj 650-416.

 

Konkurs pogledajte na:

konkurs_opcinske stipendije2010.pdf

Kriterije pogledajte na:

kriteriji 2010.pdf

Konkurs ostaje otvoren 20 dana od dana objavljivanja. Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom kandidati dostavljaju nadležnim službama za branilačko-invalidsku zaštitu u
općinama u kojima imaju prebivalište i u kojima mogu dobiti obrasce za prijavu i sve potrebne informacije o postupku izbora kandidata.

 

Konkurs pogledajte:

konkurs stipendije 2010-2011.pdfJavni poziv za kandidovanje projekata udruženja građana i sportskih klubova za 2011. godinu pogledajte na:

javni poziv 2011.pdf

Aplikacijski obrazac možete preuzeti:

aplikacijski obrazac ug za 2011.pdf

Upitnik za sportske klubove preuzmite:

upitnik za sd.pdf

Obrazac izvještaja za korištenje sredstava za prošlu godinu preuzmite:

obrazac izvjetaja.pdf


Obavjest o javnom pozivu pogledajte na:

javni poziv_sport.pdf

Detaljnije informacije na:

www.zdk.ba