Prijava
Nedjelja 12.7.2020
Događaji:
Pretraga
 1. Općina Tešanj, prodaje zemljište označeno kao k.p. broj: 536/7 površine 627 m2 za K.O. Tešanj II.

Zemljište se nalazi u Tešnju kod benzinske pumpe "INA".

Na zemljištu je predviđena izgradnja garaža i parking prostora u skladu sa Idejnim projektom "Javne garaže Tešanj" urađenim od "Aksa" d.o.o. Zenica.

 

Javni konkurs možete pogledati OVDJE

Skice možete pogledati na SITUACIJA1  i   SITUACIJA2

Izgled garaže možete pogledati OVDJE

Javni poziv za izbor stručnih lica za rad u Komisiji za tehnički pregled građevina možete pogledati ovdje

Tekst oglas

Prijavni obrazac

 

Za potrebe promocije Strategije razvoja općine Tešanj 2018-2027. godina, Općina Tešanj raspisuje

JAVNI POZIV

za izradu idejnog rješenja vizuelnog identiteta

 1. Raspisuje se javni poziv za izradu idejnog rješenja vizuelnog identiteta promotivnog materijala (logotip, plakat, zahvalnica) u štampanoj i elektronskoj formi, koji će se koristti u svrhu promocije Strategije razvoja općine Tešanj 2018-2027. godina
 2. Prijedlog idejnog rješenja promotivnog materijala treba pratiti usvojenu viziju "Tešanj, sredina ekološke svijesti, inovativne poduzetnosti i društvene etike" te mora imati dovoljno prostora za štampanje teksta, kao i mjesto za oznaku grba općine Tešanj, a sve u skladu sa usvojenom Grafičkom knjigom standarda Općine Tešanj.
 3. Učesnici konkursa dužni su dostaviti sljedeće:
 • Idejno rješenje plakata i ostalog promotivnog materijala u boji, u printanoj formi i u PDF, AI ili CDR (vektorski format) po mogućnosti sa predloženim dimenzijama na CD-u ili USB-u.
 • Prijavu i pisano obrazloženje ideje.
 1. Pravo učestvovanja imaju svi zainteresirani subjekti.
 2. Rad treba označiti šifrom na poleđini svakoga priloga, te dostaviti u neprozirnoj i zatvorenoj koverti. Uz rad priložiti zatvorenu manju kovertu sa naznakom «AUTOR» u kojoj su sadržani sljedeći podaci: ime i prezime autora, adresa, JMBG, potpisna izjava da je priloženi rad izvorno autorsko djelo, te izjava autora da autorska prava i prava korištenja predloženog idejnog rješenja prenosi na Općinu Tešanji navedenom šifrom
 3. Općina Tešanj zadržava pravo da u saradnji sa autorom izvrši određene intervencije i dorade
 4. Komisija koju imenuje Općinski načelnik će izabrati najbolji rad i nagraditi sa iznosom od 500 KM
 5. Isplatom nagrada Općina Tešanj stiče pravo daljnjeg korištenja najboljeg rada,
 6. Prijavom na ovaj javni poziv sudionici prihvataju sve uslove iz poziva.
 1. Radove dostaviti preporučenom poštom ili lično na pisarnici Općine Tešanj, na adresu: Općina Tešanj, Trg Alije Izetbegovića 1, sa naznakom “Idejno rješenje vizuelnog identiteta za promociju Staregije razvoja općine Tešanj 2018-2027.”,
 2. Rok za dostavljanje radova je 16.03.2020. do 16,00 sati. Radovi koji stignu nakon navedenog roka neće se uzimati u razmatranje

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Mr.sci. Suad Huskić

Javni poziv: Uvid u Glavni projekat izgradnje kanalizacije u Poslovnoj zoni Bukva možete pogledati ovdje