Prijava
Utorak 26.5.2020
Događaji:
Pretraga

U četvrtak, 21. juna 2012. godine u Sarajevu će Općinski načelnik potpisati ugovor sa Razvojnom bankom FBiH za projekat toplifikacije srednjih škola u Tešnju;

U 19,00 sati prijem najuspješnijih učenika (Gradina).