Prijava
Petak 5.6.2020
Događaji:
Pretraga

U četvrtak, 21. juna 2012. godine u Sarajevu će Općinski načelnik potpisati ugovor sa Razvojnom bankom FBiH za projekat toplifikacije srednjih škola u Tešnju;

U 19,00 sati prijem najuspješnijih učenika (Gradina).

U srijedu, 20. juna 2012. godine od 7,30 sati Općinski načelnik će privatno primati stranke;

U 14,00 sati sastanak sa MZ Trepče.

U utorak, 19. juna 2012. godine u 8,00 sati bit će održan Kabinetski sastanak;

U 12,00 sati prijem direktora škole Fatih Istambul, Turska;

U 13,30 obilazak Spomen sobe.

U četvrtak, 14. juna 2012. godine u 14,00 sati Ilir Tafa, glumac i Ambasador Albanije uručit će donaciju Centru za djecu sa posebnim potrebama (kabinet Načelnika).

U srijedu, 13. juna 2012. godine Općinski načelnik sa saradnicima će posjetiti poljoprivredne proizvođače u MZ Piljužići i to: 

9,00 sati Mirnad Džafić

10,00 sati Osman Pilav;

U 15,00 sati u Sali Vijeća dodjela certifikata polaznicima Akademije za građane.

U ponedjeljak, 11,00 juna 2012. godine u 11,00 sati bit će održan sastanak sa CMC Agencijom.

U srijedu, 6. juna 2012. godine od 7,30 sati Općinski načelnik će privatno primati stranke;

U 9,30 sati Potpisivanje Sporazuma o vodnim naknadama ZDK;

U 12,00 sati Dodjela čekova/ugovora Omladinske banke.