Prijava
Petak 18.1.2019
Događaji:
Pretraga

Danas su Općinski načelnik i Direktor JP RAD potpisali ugovor o realizaciji Programa obavljanja komunalnih usluga u oblasti komunalne higijene za 2019. godinu za Tešanj, Jelah i Tešanjku. Program uključuje čišćenje ulica, trgova i trotoara, košenje trave, krčenje rastinja, održavanje javnih česmi, upravljanje pokretnim barijerama i dr. Također Program komunalne higijene uključuje održavanje korita rijeke, padina Gradine, izletišta Kiseljak kao i poslovnih zona Bukva, Glinište, Ciglana i Ekonomija.

Novina je da je ovogodišnjim Programom putem JP RAD planirano košenje bankina na cijelom području općine, uklanjanje divljih deponija, briga o zastavi na jarbolu u Kraševu, te posebno veći udio mašinskog čišćenja ulica a posebno trotoara u Jelahu i poslovnoj zoni Bukva.

Ukupna cijena realizacije Programa komunalne higijene za 2019. godinu iznosi cca 290.000 KM.

 

U Večernjem listu od 2. januara 2019. godine objavljen je tekst autora Marka Karačića naslovljen Kaser dobio više glasova nego što ima Hrvata u Tešnju, gdje se, između ostalog navodi da je: nad Hrvatima Tešnja provedeno etničko čišćenje i da je od nekadašnjih skoro 9000 tešanjskih Hrvata, danas tamo ostalo manje od 1500 .

Reagovanje možete pogledati ovdje

U okviru Službe civilne zaštite Općine Tešanj vodi se evidencija klimatoloških podataka sa dvije meteo stanice i to sa automatske meteo stanice kod Vatrogasnog doma i meteo stanice kod Filter stanice JP Rad koja nije u potpunosti opremljena potrebnim mjernim instrumentima. Na osnovu svakodnevnih mjerenja (tri mjerenja) podaci se evidentiraju, te se na osnovu njih rade mjesečne i godišnje analize koje sadrže neke od osnovnih klimatoloških podataka. I pored toga što Općina Tešanj nema klimatologa, osnovni podaci se prikupljaju i analiziraju prema važećim metodološkim postupcima za obradu klimatoloških podataka. Također, Općina Tešanj je u saradnji sa Federalnim meteorološkim zavodom usaglasila aktivnosti oko instalacije nove padavinske stanice na području općine Tešanj, te je ova aktivnost u završnoj fazi realizacije.

Klimatološku analizu za 2018. godinu sa nekim od klimatoloških elemenata, kao i komparativne klimatološke podatke za period 2005.-2018. godina možete pogledati ovdje

 

U Sportskoj dvorani u Tešnju, u srijedu 9. januara 2019. godine održana je završnica 5. turnira mjesnih zajednica općine Tešanj u malom nogometu, streljaštvu i stonom tenisu.

Na ovogodišnjem turniru učestvovalo je preko 300 sportista sa područja općine Tešanj. Turnir organizuje JU Sportsko-rekreacioni centar Tešanj, uz finansijsku podršku Općine Tešanj.

 

Detaljnije možete pogledati ovdje

Certifikacijska kuća Bureau Veritas Certification Holding SAS-UK Branch, početkom decembra 2018. godine obavila je recertifikacijski audit sistema upravljanja kvalitetom prema zahtjevima normi ISO 9001-2015. Recertifikacija je pokazala da je sistem potpuno učinkovit i ostvaruje viziju, politiku i ciljeve kvaliteta, što je rezultiralo obnovom certifikata ISO 9001-2015 do 19.01.2022.godine.

 

Također, obavljen je i nadzorni audit za sistem upravljanja okolišem prema normi ISO 14001-2015. Rezultat audita je pokazao da je sistem upravljanja usklađen sa svim zahtjevima norme ISO 14001-2015, te da je organizacija uspostavila i održava vlastiti sistem upravljanja u skladu sa zahtjevima standarda.

JU Muzej Tešanj od svoga osnivanja konstantno radi na prikupljanju muzejske građe i obogaćivanju ukupnog fundusa Muzeja. Rezultat ovih aktivnosti jeste činjenica da Muzej ima nekoliko zbirki dostupnih široj javnosti. Između ostalog, našim gostima i javnosti je dostupan veći dio etnološke zbirke izložene u Eminagića konaku, te dijelovi historijske, arheološke i numizmatičke zbirke izloženi u kulama na Starom gradu - Gradini.

Javni poziv za prikupljanje muzejske i arhivske građe iz perioda 1992 -1995. godina možete pogledati ovdje

Obavještavamo sve poljoprivrednike, pravna i fizička lica, upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata, da su u skladu sa članom 14. Pravilnika o upisu u Regisar dužni do 31.03.2019.godine, izvršiti ažuriranje podataka odnosno prijavu promjena na svom poljoprivrednom gazdinstvu kod općinske službe koja vodi Registar.

Ažuriranje, odnosno prijava promjena podataka u Registru poljoprivrednih gazdinstava i Registru klijenata je preduslov za ostvarivanje prava na novčane poticaje poljoprivredi na federalnom, kantonalnom i općinskom nivou.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti u Službu za finansije, privredu, komunalne i inspekcijske poslove Općine Tešanj, kontakt osoba Tamara Turkić.

 

 

POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA

Hamzalija Hojkurić dipl.ecc.

Svim građanima Bosne i Hercegovine koji Božić slave po julijanskom kalendaru, a posebno građanima općine Tešanj, želimo sretan Božić. Neka i ovaj blagdan svima donese sreću i blagostanje.  

 

PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA

Senad N. Subašić, dipl.ecc.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Mr.sci. Suad Huskić

Realizacija projekta "Izgradnja vodovoda Tepe-Hrvatinovići " je u fazi puštanja u probni rad , odnosno za objekat je izdato odobrenje za upotrebu i zajednička komisija Općine Tešanj i JP Rad Tešanj je konstatovale da se može pustiti u probni rad u trajanju od 12 mjeseci. U toku trajanja probnog rada izvršiti će se provjera funkcinalnosti i ispravnosti sistema  sa otklanjanjem eventualnih nedostataka.

Realizacija projekta je otpočela 2008. godine sa izradom projektne dokumentacije od Idejnog rješenja do Glavnog projekta za izgradnju rezervoara R1 zapremine 100 m3, zatim izgradnju rezervoara R2 zapremine 50 m3, izgradnju Pumpne stanice sa rezervoarom cca 10  m3 i izgradnju distributivnog i potisnog cjevovoda sa sekundarnom mrežom za naselja Tepe, Hrvatinoviće,Tugoviće i Joldiće.
Izgradnja od otpoćela 2014. godine za R2, zatim 2015. godine za  R1, 2017. godine za PS i 2018. godine za Distributivni i potisni cjevovod sa sekundarnom mrežom ukupne dužine cca 9000 metara.
Vodovodni sistem je projektovan za 1100 korisnika ili 300 domačinstava, do sada je u upotrebi cca 50 %  korisnika .
Investicija projektovanja, izgradnje i nadzora nad izgradnjom  vodovodnog sisitema Tepe-Hrvatinovići je u ukupnom iznosu od cca 610.000,00 KM i finansirana je  iz sredstava vodnih naknada ZDK, Budžeta Općine Tešanj i učešća građana.

Ugovorom zaključenim između Općine Tešanj i JP Rad Tešanj otpočela je upotreba objekta  u dijelu  puštanju u probni rad sistema vodovoda i eventualne smetnje i nepravilnosti u funkcionisanju potrebno je obavijestiti nadležne u JP Rad Tešanj.

Nakon što je stavljen u upotrebu parking ispred Centra za kulturu, Općina Tešanj je nakon instaliranja automata za naplatu parkiranja, potpisala ugovor sa JP "RAD" Tešanj o ustupanju na upravljanje od 03.01.2019. godine i drugog parkinga s parkomatom iznad rijeke Tešanjke (ispred Haustora).

Korištenje ovog parkirališta sa 31 parking mjestom plaća se 1,00 KM/h ili za cjelodnevno parkiranje 7,00 KM, svakim radnim danima i subotom od 07:00-17:00 sati dok se nedjeljom i državnim praznicima neće vršiti naplata parkiranja.

POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA

Hamzalija Hojkurić, dipl. ecc

Obavještavamo javnost da zbog državnog praznika - Nove godine, općinske službe Općine Tešanj neće raditi u utorak i srijedu (1. i 2. januara 2019. godine).