Prijava
Utorak 19.3.2019
Događaji:
Pretraga

Općina Tešanj, već tradicionalno, i ove godine organizuje proljetnu akciju čišćenja od 18. marta do 26. aprila 2019. godine. Akcija proljetnog uređenja bit će provedena na teritoriji cijele općine Tešanj. Pozivamo sve građane, škole, preduzeća i ustanove, mjesne zajednice, sportske kolektive, vjerske zajednice, nevladine organizacije i udruženja da se priključe akciji. Posebno očekujemo odziv svih firmi na zimskom održavanju, na čišćenju kolovoza i trotoara od zaostalog posipnog materijala i otpadaka iz putnih kanala. Od svih drugih učesnika očekujemo čišćenje šiblja i granja na obalama rijeka, zelenih površina, izletišta, šumskih i ribarskih staza, uređenje školskih dvorišta i poligona, mjesnih spomen obilježja, sportskih terena, oglasnih mjesta i dječijih igrališta.

Ovom akcijom, pored uređenja prostora želimo promovisati očuvanje prirode i životne sredine na našoj općini. Svim učesnicima će biti podjeljene vreće za otpatke, zaštitne rukavice, a najmlađim učesnicima sendviči i osvježenje. JP RAD d.d. će svojim vozilima preuzeti sakupljene otpatke i odvesti na gradsku deponiju.

Akciju proljetnog čišćenja i uređenjana koordinira Stručni saradnik za komunalne poslove Meho Alić koji će evidentirati sve prijavljene grupe i dogovoriti detalje o praćenju akcije i podršci.

 

POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA

Hamzalija Hojkurić, dipl.ecc

Općinski načelnik sa saradnicima organizovao je radni sastanak sa predsjednicima savjeta i sekretarima mjesnih zajednica kako bi razgovarali o usvojenom Planu kapitalnih ulaganja za 2019 godinu. Razgovaralo se o kandidovanim projektima sa aspekta spremnosti projektne dokumentacije, pribavljenih dozvola za gradnju, građevinskih odbora, očekivanju predsjednika savjeta kada je u pitanju učešće građana u sufinansiranju projekata. Ovom prilikom, predstavnicima mjesnih zajednica su predstavljeni i nosioci aktivnosti u ime Općine za svaki projekat.

Obavještavamo sve poljoprivrednike, pravna i fizička lica, upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata, da su u skladu sa članom 14. Pravilnika o upisu u Regisar dužni do 31.03.2019.godine, izvršiti ažuriranje podataka odnosno prijavu promjena na svom poljoprivrednom gazdinstvu kod općinske službe koja vodi Registar.

Ažuriranje, odnosno prijava promjena podataka u Registru poljoprivrednih gazdinstava i Registru klijenata je preduslov za ostvarivanje prava na novčane poticaje poljoprivredi na federalnom, kantonalnom i općinskom nivou.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti u Službu za finansije, privredu, komunalne i inspekcijske poslove Općine Tešanj, kontakt osoba Tamara Turkić.

 

 

POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA

Hamzalija Hojkurić dipl.ecc.

U odbrani Bosne i Hercegovine i općine Tešanj svaka jedinica ARBiH i svaki pojedinac imali su svoje mjesto i ulogu, a u cijelom sistemu odbrane važno mjesto zauzimala je i 207 "Pousorska ljuta" viteška brigada.

Povodom godišnjice formiranja 207 "Pousorske ljute" viteške brigade upućujem iskrene čestitke svim pripadnicima ove jedinice, porodicama šehida i poginulih branitelja, te svim patriotama BiH.

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Mr.sc. Suad Huskić

 

Općinski načelnik Suad Huskić sa saradnicima posjetio je danas dvije javne ustanove sa područja općine Tešanj čiji je osnivač Općina. Tokom sastanaka sa direktorima JU Sportsko-rekreativni centar Safetom Jašićem i JU Biblioteka Alminom Alagić, razgovarano je o poslovanju u prethodnoj godini, aktuelnim projektima, prioritetima i aktivnostima za 2019. godinu.

Ovom prilikom, razgovarano je i o dugoročnim planovima kada je u pitanju rad ove dvije javne ustanove.

Sastanku su prisustvovali i predsjednici Upravnog odbora Emina Ajanović (Sportsko-rekreativni centar) i Aida Huskić (Biblioteka).

U toku su intenzivni radovi na projektima za koje su ugovori potpisani u 2018. godini - izgradnja vodovoda Raduša, izgradnja mosta na rijeci Usori i izgradnja saobraćajnica u Poslovnoj zoni Vila.

Na mostu se aktivno radi na postavljanu oplate za betoniranje ploče mosta koje se planira u narednim danima.

Općinsko vijeće Tešanj usvojilo je poticajne mjere za povećanje broja priključaka novih korisnika na daljinsko grijanje. Umanjene su cijene priključne takse sa sadašnjih 10,00 KM/m2 (fizičkim licima) na 3,00
KM/m2 i sa 15,00 KM/m2 (pravnim licima) na 7,50 KM/m2 . Oslobađeni od plaćanja priključne takse prema izmjeni Odluke su nevladine i sportske udruge koje su ujedno i vlasnici prostora, ako prostori nisu dati u zakup. Sljedeća mjera poticaja koja je usvojena Odlukom odnosi se na oslobađanje od plaćanja grijanja za prvu grejnu sezonu za sve potrošače koji su priključeni putem paketne podstanice. Ovim potrošačima Toplana d.d. će ujedno omogućiti nabavku paketne podstanice na 12 mjesečnih rata.Za sve dodatne informacije i način korištenja usvojenih poticajnih mjera možete se informisati u JP Toplana d.d. Tešanj.

Dolaskom proljeća i topljenjem snijega povećava se rizik od pronalaska neeksplodiranih ubojnih sredstava (NUS) i mina, pa stoga Služba civilne zaštite Općine Tešanj, skreće pažnju na obavezu pravilnog i sigurnog ponašanja u takvim situacijama.

Kako je period proljetnih radova vrijeme učestalih pronalazaka eksplozivnih sredstava, iz Službe civilne zaštite posebno upozoravaju ugrožene skupine - poljoprivrednike, građevinske radnike, sakupljače i prerađivače sekundarnih sirovina, te lovce, planinare i izletnike da u slučaju pronalaska mina ili NUS-a isti ne diraju već da pronađeno sredstvo prijave Civilnoj zaštiti putem telefona broj 121,123 ili 032/650-157, te Policiji putem telefona broj 122.

Naročito je bitno da se mjesto gdje je sredstvo uočeno vidno obilježi, po mogućnosti fotografiše i zapamti lokacija kako bi se mogla pokazati nadležnom timu za uklanjanje eksplozivnih sredstava.

Također, skrećemo pažnju onima koji svakodnevno vode aktivnosti van naseljenih mjesta i u prirodi, da se ne kreću područjima koja ne poznaju kako ne bi zalutali u minska polja.

Apelujemo na stanovništvo da vodi računa i poštuje postavljene oznake minske opasnosti kako ne bi ugrozili vlastitu sigurnost, jer nepoštivanje, uništavanje ili otuđivanje ovih oznaka za nekoga može biti kobno.

 

 

SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE

U kancelariji pomoćnika Općinskog načelnika za civilnu zaštitu Mensura Saletovića održan je sastanak sa predstavnicima preduzeća RAD d.d. Tešanj i predstavnicima mjesne zajednice Kalošević. Tema sastanka je bila instaliranje mobilnog postrojenja za prečišćavanje vode za potrebe vodovoda Kalošević, koje je na zahtjev Općine Tešanj dodijeljeno od strane Kantonalne uprave civilne zaštite ZDK. Dogovoreni su dalji koraci na pripremama za instaliranje navedenog postrojenja.

 

 

 

SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE

Polaganjem cvijeća na mezar Muse Ćazima Ćatića u Tešnju i recitalom učenika literarne sekcije Gimnazija Musa Ćazim Ćatić počela je i ovogodišnja manifestacija Tešanjsko proljeće. Cvijeće su položili pomoćnik Općinskog načelnika Sabahudin Omerbašić i direktorica Pedagoškog zavoda Aida Salkić i učenici Gimnazije Tešanj.

Polaganju cvijeća su prisustvovali predstavnici Općine Tešanj, vijećnici, direktorica, profesori i učenici Gimnaziije Musa Ćazim Ćatić i građani Tešnja.

Isti dan, održana je priredba Atelijer, čarna bašta povodom Dana Gimnazije, a u 17,30 sati svečano je otvorena manifestacija uz izložbu slika Osmana Morankića u Centru za kulturu i obrazovanje.

Tešanjsko proljeće traje do 30. aprila 2019. godine.

Općina Tešanj u narednom periodu planira organizovati edukaciju mladih osoba na temu: Obuka mladih za planiranje i upravljanje projektima.

Tema je definisana Strategijom razvoja Općine Tešanj ( Cilj: 2.4.1.1. )

 

Edukacija je planirana u periodu od 01.04.2019. godine do 30.04.2018. godine, ovisno o edukatorima a trajala bi do 3 dana.

Pozivamo mlade sa prostora općine Tešanj, starosti između 16 i 30 godina (uslov), a koji su zainteresovani za edukaciju na navedenu temu, da se prijave za učešće.

Prednost će se dati mladima koji su ujedno i članovi udruženja sa prostora općine Tešanj ili su od strane istih delegirani.

Prijave se mogu dostaviti na e-mail adresu: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..

 

U prijavi je potrebno navesti:

Ime/Ime roditelja/ Prezime,

Datum rođenja,

Adresu,

Kontakt telefon,

E-mail adresu,

Udruženje ispred kojeg je delegiran (nije uslov)

 

Prijave je moguće poslati do 30.03.2019.godine.

Po okončanoj edukaciji, svim uspješnim kandidatima, bit će dodjeljeni i certifikati.

 

Za sve nejasnoće po Pozivu, kandidati se mogu obratiti na navedeni e-mail, ili pozivom na brojeve:

032/650-022, LOKAL 127,

032!650-426

Mobitel: 061/450-010, kontakt osoba Unkić Nedžad.

 

 

POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA

Sabahudin Omerbašić, profesor