Prijava
Ponedjeljak 9.12.2019
Događaji:
Pretraga

Općinski praznik 10. decembar sjećanje je na daleku prošlost kada je 1559. godine vakif Gazi Ferhad-beg utemeljio Tešanj kao urbanu sredinu. Tešanj kroz svoju historiju već 460 godina bilježi brojne značajne događaje, a posebno je poznat po intenzivnom privrednom razvoju.

Nadamo se da će naša općina i u budućnosti biti poželjno mjesto življenja, privlačna za mlade generacije i da ćemo imati još više razloga za ponos na njihova buduća djela.


S
vim građanima općine Tešanj čestitamo Dan grada Tešnja.

 

 

 

 

PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA

Senad N. Subašić, dipl.ecc.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

 mr.sc. Suad Huskić

 

Tokom proteklog vikenda, na prostoru općine Tešanj organizovane su dvije akcije čišćenja.

Na području MZ Trepče 20 volontera je uklonilo četiri divlje deponije smeća.

Druga akcija čišćenja je održana u MZ Kalošević, tokom koje je locirana nekropola, možda i najvećih stećaka na ovim prostorima. Površina je očišćena od rastinja i sitnog drveća, te se dobio i pristup stećcima. Ovi stećci do sada nisu evidentirani, a ukupna površina na kojoj se nalaze je skoro 3.000 m2. U akciji je učestvovalo više od 25 volontera iz Tešnja, Jelaha, Kaloševića i Mrkotića.

Akcija čišćenja je usaglašena i vodi se sa Medžlisom islamske zajednice Tešanj, Džematom Kalošević, MZ Kalošević, Muzejom Tešanj. Akcije su podržali i vijećnici u Općinskom vijeću Tešanj Sedina Hodžić, Nermin Deljkić i Senad Hasanbašić.

Volonteri imaju namjeru nastaviti sa aktivnostima, uz podršku Općine Tešanj. Akcija je organizovana povodom Dana volontera koji se obilježava 5. decemra. Projekat je nastao kroz realizaciju ciljeva iz Strategije Općine Tešanj.

JP RAD: Oglas za prijem u radni odnos možete pogledati ovdje

Općinski načelnik Suad Huskić i pomoćnik Općinskog načelnika Azra Muslija povodom Dana izviđaštva primili su predstavnike Odreda izviđača Crni vrh.

Ovom prilikom predstavljeni su rezultati takmičenja za 2019. godinu. Izviđači Odreda Crni vrh osvojili su prvo mjesto na Međunarodnim takmičenjima u Jablanici, Banovićima, Novom Pazaru i Prijedoru.

Također, razgovaralo se i o planovima za 2020. godinu. Općinski načelnik je obećao podršku Općine Tešanj i u naredom periodu.

 

Općinski načelnik Suad Huskić predstavio je općinu Tešanj na sastanku Političkih direktora zemalja članica Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira (Peace Implementation Council – PIC) u Sarajevu.

Tokom izlaganja, Općinski načelnik je govorio o dobrim praksama Općine Tešanj, iskustvima u općinskom razvoju, strategiji razvoja, saradnji sa drugim općinama, ekonomskom razvoju, ograničenjima kada su u pitanju viši nivoi vlasti.

Tokom sastanka, razgovarano je i o izbornom zakonu, formiranju vlasti, ulozi međunarodne zajednice u BiH, projektima u općinama, zakonima.

Na osnovu člana 24. Statuta JZUDoma zdravlja"Izudin Mulabećirović-Izo“Tešanj, člana 3. stav 3. Pravilnika o radu (broj:2346/17), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu (Sl.novine ZDK broj 8/19) i Odluke direktora broj 03-05-7-1368/19., VD Direktor Dujsić dr Amir, specijalista internista; subspec.kardiolog, raspisuje Oglas za prijem u radni odnos koji možete pogledati ovdje

 

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, širom svijeta obilježava se 3. decembra. Ovaj dan ima za cilj da promoviše razumijevanje problema invaliditeta i mobiliše podršku za dostojanstvo, prava i dobrobit osoba sa invaliditetom.

Potpuno i jednako uživanje prava za sve ljude je naša trajna moralna obaveza.

Samo društvo koje savlada moguće prepreke, može reći da je društvo tolerancije, brige, jednakih mogućnosti i prava.

Stoga, na ovaj dan, a i sve druge, podsjećam i pozivam na potrebu uklanjanja svih barijera, u cilju stvaranja pristupačnog i tolerantnog društva, sa najvećim stepenom inkluzije u svim aspektima života za one koji imaju potrebu za podrškom.

U ostvarivanju tog cilja, kao zajednica uvijek ćemo istrajavati.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Mr. Sci. Suad Huskić

 

 

Manifestacija Dani grada Tešnja, ove godine počinje koncertom Kamernog simfonijskog orkestra u petak, 6. decembra 2019. godine.

Predstavnica Britanske ambasade u BiH Mia Marzouk sa saradnicima posjetila je općinu Tešanj i ovom prilikom se srela sa Općinskim načelnikom Suadom Huskićem.

Tokom sastanka, razgovarano je o razvoju općine Tešanj i idejama koje bi mogle doprinijeti većoj zastupljenosti žena u politici.

Javni poziv: Uvid u Glavni projekat izgradnje obaloutvrde u MZ Tešanjka možete pogledati ovdje

Javni poziv: Uvid u Idejni projekat rekonstrukcije i asfaltiranja puta u MZ Tešanj možete pogledati ovdje