Prijava
Srijeda 8.7.2020
Događaji:
Pretraga

Općinski načelnik Suad Huskić sa saradnicima primio je Mirjanu Ćuskić, predstavnicu Helsinškog odbora za ljudska prava kako bi razgovarali o projektu izrade akcionih planova za prevenciju korupcije na lokalnom nivou, a koji provodi Antikorupcijska mreža ACCOUNT.

Cilj je razvijanje i usklađivanje antikorupcijskih politika na svim nivoima vlasti u BiH što podrazumjeva jačanje kapaciteta institucija lokalne uprave na izradi harmoniziranih akcionih planova za prevenciju korupcije na nižim nivoima vlasti.