Prijava
Ponedjeljak 19.8.2019
Događaji:
Pretraga

Danas je u sali Općinskog vijeća održana edukacija na kojoj su uposlenicima predstavljeni glavni i rukovodni procesi za 2018. godinu. Predavač je bila Nerminka Handžić, predstavnik rukovodstva za kvalitet i okoliš u Općini Tešanj, a tri rukovodna procesa su predstavili nosioci procesa Hamzalija Hojkurić, Sabahudin Omerbašić i Mirnes Dedukić.